Zaštićeno: Primjer 81. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu

Zaštićeno: Primjer 80. – Podnesak pravnog sljednika ovrhovoditelja

Zaštićeno: Primjer 79. – Primjer zapisnika suda s ročišta glavne rasprave u postupku radi donošenja prethodne mjere

Zaštićeno: Primjer 78. – Podnesak ovršenika kojim predlaže sudu da donese odluku kojom se ovrha obustavlja

Zaštićeno: Primjer 77. – Podnesak ovršenika – protuovrhovoditelja

Zaštićeno: Primjer 76. – Podnesak ovršenika kojim sudu dostavlja traženu dokumentaciju

Zaštićeno: Primjer 75. – Podnesak ovrhovoditelja kojim obavještava sud da je između njega i ovršenika postignuta izvansudska nagodba (sa prijedlogom da se obustavi postupak ovrhe)

Zaštićeno: Primjer 74. – Podnesak ovršenika kojim predlaže odgodu ovrhe prinudnog iseljenja po rješenju o ovrsi koje je postalo pravomoćno

Zaštićeno: Primjer 73. – Primjer požurnice županijskom sudu radi hitnog postupanja po uloženoj žalbi

Zaštićeno: Primjer 72. – Primjer prigovora ovršenika protiv naloga za plaćanje sudske pristojbe

Zaštićeno: Primjer 71. – Prjedlog predlagatelja osiguranja

Zaštićeno: Primjer 70. – Primjer obavijesti poslodavca o nemogućnosti postupanja po rješenju o ovrsi radi naplate novčanog potraživanja iz plaće ovršenika

Zaštićeno: Primjer 69. – Primjer obavijesti poslodavca sudu o nemogućnosti postupanja po prijedlogu promjene predmeta ovrhe na plaći ovršenika, a radi naplate novčanog potraživanja iz plaće ovršenika

Zaštićeno: Primjer 68. – Primjer obavijesti sudskog ovršitelja u vezi deložacije (ispražnjenja i predaje nekretnine)

Zaštićeno: Primjer 67. – Primjer izjašnjenja ovršenikova dužnika (čl. 181. OZ-a)

Zaštićeno: Primjer 66. – Primjer žalbe predlagatelja osiguranja na rješenje o odbijanju određivanja privremene mjere – (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 65. – Primjer žalbe na rješenje o određivanju privremene mjere

Zaštićeno: Primjer 64. – Primjer žalbe ovršenika na rješenje o ovrsi na temelju privremene mjere (radi vraćanja zaposlenika na rad)

Zaštićeno: Primjer 63. – Primjer žalbe protivnika osiguranja na rješenje o određivanju prethodne mjere (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 62. – Primjer žalbe protivnika osiguranja protiv rješenja o određivanju prethodne mjere

Zaštićeno: Primjer 61. – Primjer žalbe protivnika osiguranja u postupku određivanja prethodne mjere radi osiguranja novčane tražbine predbilježbom založnog prava na nekretnini

Zaštićeno: Primjer 60. – Primjer žalbe na rješenje o ovrsi kojim se udovoljava ovrhovoditeljevom prijedlogu radi promjene predmeta ovrhe na plaći ovršenika

Zaštićeno: Primjer 59. – Primjer žalbe ovršenika na rješenje o ovrsi (radi ovrhe na novčanim sredstvima)

Zaštićeno: Primjer 58. – Odgovor predlagatelja osiguranja na žalbu protivnika osiguranja

Zaštićeno: Primjer 57. – Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi

Zaštićeno: Primjer 56. – Primjer prijedloga ovršenika za ograničenje predmeta ovrhe

Zaštićeno: Primjer 55. – Prijedlog radi osiguranja nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere vraćanjem zaposlenika na rad (čl. 347. st. 1. toč. 10. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 54. – Prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčanog potraživanja zabranom otuđenja nekretnine uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a.) Primjer III

Zaštićeno: Primjer 53. – Prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčanog potraživanja zabranom otuđenja nekretnine uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama (čl. 341., čl. 342., čl. 346. i čl. 347. st. 1. toč. 4. OZ-a. ) Primjer II

Zaštićeno: Primjer 52. – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 1. OZ-a.)

Zaštićeno: Primjer 51. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ-a,) Primjer III

Zaštićeno: Primjer 50. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339. OZ-a,) Primjer II

Zaštićeno: Primjer 49. – Prijedlog za za osiguranje određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 48. – Prijedlog za osiguranje prethodnom ovrhom (čl. 328-330. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 47. – Primjer prijedloga za promjenu predmeta ovrhe na temelju ovršne isprave – bjanko zadužnice (čl. 208. OZ-a)

Zaštićeno: Primjer 46. – Prjedlog ovrhovoditelja kojim predlaže novi predmet ovrhe – (Primjer III)

Zaštićeno: Primjer 45. – Prijedlog ovrhovoditelja kojim predlaže novi predmet ovrhe – (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 44. – Prijedlog ovrhovoditelja kojim predlaže novi predmet ovrhe

Zaštićeno: Primjer 43. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude (čl. 295.-298. OZ-a.)

Zaštićeno: Primjer 42. – Prijedlog za ovrhu radi fizičke diobe nekretnine (čl. 271-275. OZ-a)

Zaštićeno: Primjer 41. – Prijedlog za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad (čl. 267. – 270. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 40. – Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda (čl. 265. OZ-a.)

Zaštićeno: Primjer 39. – Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje (čl. 263. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 38. – Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik (čl. 262. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 37. – Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba (čl. 261. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 36. – Prijedlog za ovrhu radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod ovršenika niti kod treće osobe (čl. 251. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 35. – Prijedlog za ovrhu radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod ovršenika (čl. 250. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 34. – Prijedlog za ovrhu radi izricanja sudskih penala (čl. 247. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 33. – Prijedlog za ovrhu na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (čl. 233. – 238. OZ-a,)

Zaštićeno: Primjer 32. – Prijedlog za ovrhu na na poslovnom udjelu (čl. 232. OZ-a,)