Obiteljski zakon

Posebni postupci ovrhe radi predaje djeteta – Članak 509.

Posebni izvanparnični postupci – Članak 433.

Troškovi postupka u statusnim pravima – Članak 366.

Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja – Članak 313.

Izjednačivanje svakodnevne skrbi o maloljetnom djetetu i novčanog uzdržavanja – Članak 310.

Uzdržavanje u novcu – Članak 309.

Opće pravilo utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje – Članak 307.

Pravo na povrat isplaćenog uzdržavanja – Članak 301.

Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje – Članak 297.

Pretpostavke i određivanje uzdržavanja – Članak 295.

Uzdržavanje maloljetnog djeteta – Članak 288.

Pravo na naknadu za isplaćeno uzdržavanje – Članak 287.

Redoslijed osoba s pravom na uzdržavanje – Članak 283.

Dužnosti skrbnika – Članak 252.

SKRBNIK – Imenovanje skrbnika – Članak 247.

Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika u postupku lišenja poslovne sposobnosti – Članak 243.

Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi – Članak 104.

Privremeno povjeravanje skrbi o djetetu drugim osobama – Članak 103.

Osobe koje ostvaruju roditeljsku skrb o djetetu – Članak 102.

Određivanje mjesta stanovanja djeteta – Članak 96.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom – Članak 95.

Pravo na tužbu radi osporavanja očinstva – Članak 79.

Utvrđivanje očinstva sudskom odlukom – Članak 70.

Posebne odredbe o priznanju očinstva – Članak 65.

Prestanak i vrijeme prestanka braka – Članak 47.

Bračni ugovor – Članak 40.

Vlastita imovina – Članak 39.

Primjena stvarnopravnih i obveznopravnih propisa – Članak 38.

Upravljanje bračnom stečevinom – Članak 37.

Bračna stečevina – Članak 36.

Bračna stečevina i vlastita imovina – Članak 35.