ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakon o HRT-u – HRT: Pristojba

Pristojba ŠTO JE MJESEČNA PRISTOJBA I ZAŠTO SE PLAĆA? Mjesečna je pristojba naknada koju plaćaju vlasnici odnosno posjednici prijamnika u Republici Hrvatskoj za funkcioniranje javnoga radiotelevizijskog servisa koji prema njima ima posebne, zakonom precizno određene [...]

Uredba o snimanju iz zraka

Snimati iz zraka, područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja, te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za snimanje iz [...]

Oporezivanje prometa nekretnina

Kupili ste stan, kuću, garažu ili poslovni prostor. Možda ste prodali ili darovali nekretninu unutar 3 godine od njezinog stjecanja, ili ste otuđili više od 3 nekretnine u razdoblju od 5 godina. Znate li koje [...]