Stečajni zakon

Predstečajni razlog – Članak 4.

Stečajni razlozi – Članak 5.

Nesposobnost za plaćanje – Članak 6.

Izuzeće – Članak 9.

Primjena odredbi pravila parničnoga postupka – Članak 10.

Načela postupka – Članak 11.

Podaci za identifikaciju – Članak 14.

Popis imovine i obveza dužnika – Članak 17.

Odluke – Članak 18.

Povjerenik – Članak 23.

Dužnosti povjerenika – Članak 24.

Podnositelji prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka – Članak 25.

Isprave uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka – Članak 26.

Prijedlog plana restrukturiranja – Članak 27.

Predujmljivanje troškova predstečajnoga postupka – Članak 28.

Postupanje dužnika od podnošenja prijedloga – Članak 29.

Vjerovnici – Članak 35.

Predmnjeva prijave tražbine – Članak 39.

Naknada za prijavu tražbine – Članak 40.

Očitovanje o prijavljenim tražbinama – Članak 41.

Osporavanje tražbine – Članak 42.

Nadležnost Financijske agencije – Članak 44.

Nadzor nad radom Financijske agencije – Članak 45.

Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama – Članak 50.

Žalba protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama – Članak 51.

Prethodna suglasnost za pretvaranje tražbine kreditne institucije u temeljni kapital – Članak 53.

Prethodna suglasnost za tražbine Republike Hrvatske – Članak 54.

Trajanje predstečajnoga postupka – Članak 63.

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica – Članak 65.

Zabrana pokretanja i vođenja parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja – Članak 68.

ČPostupanje Financijske agencije s osnovama za plaćanje nakon obustave predstečajnoga postupka – Članak 70.

Članak 71.

Članak 76.

Lista A stečajnih upravitelja – Članak 79.

Stručni ispit, stručna obuka i stručno usavršavanje – Članak 81.

Imenovanje stečajnoga upravitelja – Članak 85

Izjava stečajnoga upravitelja i potvrda o imenovanju – Članak 86.

Imenovanje drugoga stečajnog upravitelja – Članak 87

Članak 89.

Članak 95.

Članak 96

Članak 97.

Članak 98.

Članak 99.

Članak 101.

Članak 103.

Članak 105.

Članak 105. -t

Članak 110.

Članak 113.