Zakon o radu - Narodne novine broj: 93/14

Pojam radnika i poslodavca – Članak 4.

Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa – Članak 7.

Sloboda ugovaranja – Članak 9.

Sklapanje ugovora o radu – Članak 10.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Članak 11.

Ugovor o radu na određeno vrijeme – Članak 12.

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme – Članak 13.

Oblik ugovora o radu – Članak 14.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu – Članak 15.

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde – Članak 18.

Obveza donošenja pravilnika o radu – Članak 26.

Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove – Članak 36.

Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti – Članak 42.

Agencija za privremeno zapošljavanje – Članak 44.

Nepuno radno vrijeme – Članak 62.

Preraspodjela radnog vremena – Članak 67.

Noćni rad – Članak 69.

Rad u smjenama – Članak 71.

Trajanje godišnjeg odmora – Članak 77.

Razmjerni dio godišnjeg odmora – Članak 78.

Plaćeni dopust – Članak 86.

Određivanje plaće – Članak 90.

Jednakost plaća žena i muškaraca – Članak 91.

Isplata plaće i naknade plaće Članak 92.

Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini – Članak 93.

Pravo na povećanu plaću – Članak 94.

Naknada plaće – Članak 95.

Zabrana prijeboja – Članak 96.

Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu – Članak 107.

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – Članak 111.

Načini prestanka ugovora o radu – Članak 112.

Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu – Članak 113.

Redoviti otkaz ugovora o radu – Članak 115.

Izvanredni otkaz ugovora o radu – Članak 116.

Neopravdani razlozi za otkaz – Članak 117.

Postupak prije otkazivanja – Članak 119.

Oblik, obrazloženje i dostava otkaza – Članak 120.

Najmanje trajanje otkaznog roka – Članak 122.

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – Članak 123.

Sudski raskid ugovora o radu – Članak 125.

Otpremnina – Članak 126.

Kolektivni višak radnika – Članak 127.

Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa – Članak 132.

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa – Članak 133.

Zaštita dostojanstva radnika – Članak 134.

Arbitraža i mirenje – Članak 136.

Prenošenje ugovora na novog poslodavca – Članak 137.

Zastara potraživanja iz radnog odnosa – Članak 139.

Pravo na izbor radničkog vijeća – Članak 141.

Utvrđivanje rezultata izbora – Članak 147.