Parnični postupak u praksi

Očitovanje tuženika na podnesak tužitelja

Podnesak tuženog

Podnesak tužiteljice

Prigovor tuženika radi prebijanja

Primjer odvjetničke punomoći s arbitražnom klauzulom

Primjer oglasa o postavljanju privremenog zastupnika

Primjer podnesaka o stupanju u parnicu umjesto jedne stranke

Primjer podnesaka o stupanju umješača u parnicu

Primjer podnesaka umješača

Primjer podneska o opozivu punomoći odvjetniku

Primjer podneska odvjetnika o opozivu punomoći

Primjer podneska tuženika

Primjer podneska tužitelja

Primjer prigovora tuženika na mjesnu nadležnost suda

Primjer prijedloga tužitelja radi produženja roka

Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (2)

Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka

Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka

Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, s time da se žalba smatra pravodobnom

Primjer punomoći date osobi koja nije odvjetnik

Primjer punomoći izdane odvjetniku (2)

Primjer punomoći izdane odvjetniku

Primjer rješenja o kažnjavanju

Primjer rješenja o postavljanju privremenog zastupnika

Primjer rješenja o ukidanju provedenih radnji i odbacivanju tužbe

Primjer rješenja o vraćanju podneska radi ispravke i dopune

Primjer rješenja suda kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe protiv presude

Primjer rješenja suda kojim se oglašava apsolutno nenadležnim

Primjer rješenja suda kojim se oglašava stvarno nenadležnim

Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena iz razloga što je ista vraćena tužitelju radi dopune i ispravke, a kojem rješenju tužitelj nije udovoljio

Primjer rješenja suda o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje

Primjer specijalne punomoći date osobi koja nije odvjetnik

Primjer zahtjeva tuženika da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom

Primjer zahtjeva tuženika za naknadu troškova

Primjer zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći