Zakon o zemljišnim knjigama

Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upis prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama)

Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama)

Prijedlog radi brisanja prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.)

Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više – etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – članak. 68. i 370. i Zakon o ze

Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji ( Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 354 – 358b.)

Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34. st. 3.)

Prijedlog radi upisa koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1.)

Prijedlog radi upisa prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.)

Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.)

Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.)

Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora

Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini

Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude

Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama)