PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

PRAVILNIK O VRSTAMA NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA BANKE

Zaštićeno: 018 – PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADI TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA

Zaštićeno: 017 – PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U OSTAVINSKOM POSTUPKU

Zaštićeno: 016 – PRAVILNIK O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

Zaštićeno: 015 – PRAVILNIK O OSLOBAĐANJU OD SNAŠANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH USLUGA

Zaštićeno: 014 – PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM PROTESTNIM UPISNICIMA

Zaštićeno: 013 – PRAVILNIK O RADNOM VREMENU JAVNIH BILJEŽNIKA

Zaštićeno: 012 – PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

Zaštićeno: 011 – PRAVILNIK O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Zaštićeno: 010 – PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBVEZUJUĆIM IZJAVAMA, NAČINU POHRANJIVANJA, ČUVANJA I OSTVARIVANJA PRAVA PRISTUPA PODACIMA IZ OBVEZUJUĆIH IZJAVA

Zaštićeno: 009 – PRAVILNIK O HRVATSKOM UPISNIKU OPORUKA

Zaštićeno: 008 – PRAVILNIK O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O LEASINGU I DRUGIH PROPISA NA LEASING DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

Zaštićeno: 007 – PRAVILNIK O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

Zaštićeno: 006 – PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Zaštićeno: 005 – PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE

Zaštićeno: 004 – PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU

Zaštićeno: 003 – PRAVILNIK O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Zaštićeno: 002 – PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE

Zaštićeno: 001 – PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O ZAPLJENI PO PRISTANKU DUŽNIKA