ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA – KNJIGA +CD (2020)

Priredili: Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić

NOVI/2020 – ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

(»Narodne novine«, br. 63/2019)

(s komentarom, napomenama, bilješkama, sudskom praksom, praktičnim primjerima, komparativnim prikazom članaka, kazalom pojmova)

Priredili: Izv. prof. dr. sc. Dinka Šago, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Mr. sc. Zrinka Tironi, sutkinja Općinskog suda u Splitu

Darko Vrljić dipl. iur.

Knjiga Novi zakon o zemljišnim knjigama kao uvod sadrži obimne komentare najvažnijih dijelova ZZK, koji su prikazani prema temama kao što su:

 • Uknjižba i predbilježba – novine u zemljišno-knjižnim upisima,
 • Zaštita knjižnih prava brisovnom tužbom i njoj srodnim tužbama,
 • Novine u uređenju pojedinačnog ispravnog postupka u Zakonu o zemljišnim knjigama iz 2019. godine
 • Odlučivanje, provedba ipravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku,
 • Zabilježba izvanrednog pravnog lijeka – nova zabilježba u zemljišnim knjigama.

Istodobno sadrži i teme koje su usko povezane sa zemljišno-knjižnim pravom:

 • Upisi društvenog vlasništva u zemljišnim knjigama.

Knjiga sadrži obimne napomene i bilješke radi lakšeg praćenja materije.

Knjiga sadrži obimnu sudsku praksu, i sentence iz perioda od 2000.- 01.2020. godine (u ovom dosad najobimnijem sakupljenom materijalu nalazi se preko 1500 primjera sudske prakse i sentenci). Praksa je prikazana po pojedinim zakonskim odredbama, člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom. U knjizi je i praksa koja je povezana sa zakonom o zemljišnim knjigama i podijeljena je tematski u 35 cjelina kao što su: BRAČNA STEČEVINA, ETAŽNO VLASNIŠTVO, JAVNO DOBRO, OVRHA, PRIVREMENE MJERE, TABULARNA ISPRAVA, VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI, NASLJEDNO-PRAVNI ODNOSI, ZAKON O SUDSKOM VANPARNIČNOM POSTUPKU, OPĆI GRAĐANSKI ZAKONIK itd.

 • Dodatna praksa (preko 1300) u obliku odluka županijskih sudova kao i odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske sadržana je na CD-u koji je prilog knjizi i to u WORD formatu, što omogućuje svestrano pretraživanje cijelog sadržaja kao i korištenje kompletnih ili samo dijelova odluka.
 • SVA PRAKSA JE PODVEDENA POD NOVE ODREDBE ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (»Narodne novine«, br. 63/2019)
 • Primjeri sadržani u knjigama načinjeni su prema važećim zakonskim propisima. Svi primjeri su zaživjeli u praksi pa tako predstavljaju aktualnu pravnu pomoć svima koji se susreću s ovom problematikom u svom radu. Primjeri su podijeljeni po grupama kao što su:
 • PRIJEDLOZI U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU, IZJAVE, BRISOVNA OČITOVANJA, SPORAZUMI, PRIMJERI POVEZANI SA ZAKONOM O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, OSTALI PODNESCI, KATASTAR, UGOVORI, TUŽBE.
 • Radi lakšeg praćenja sudske prakse osim Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/2019) knjiga sadrži i Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. (Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013, 60/13 i 108/17) koji više nije na snazi kao i KOMPARATIVNI PRIKAZ ČLANAKA ta dva zakona.
 • Knjiga sadrži kazalo, kao i posebni sadržaj sudske prakse prema izdvojenim naslovima.

PRILOG KNJIZI JE I CD

–          CD sadrži (preko 1300) cjelovitih odluka (presuda, rješenja) i to u WORD formatu, što omogućuje svestrano pretraživanje cijelog sadržaja kao i korištenje kompletnih ili samo dijelova odluka,

–          CD   sadrži i redakcijske pročišćene tekstove zakona vezanih za prikazanu materiju (preko 50).

Uvez: tvrdi

Format: B5

Broj stranica: 1530

Cijena u trgovini: 780

Cijena putem interneta: 780.00 Kn

U cijenu je uračunata dostava

 

SADRŽAJ – SUDSKA PRAKSA

SADRŽAJ

Kategorija: