Pristojba

ŠTO JE MJESEČNA PRISTOJBA I ZAŠTO SE PLAĆA?

Mjesečna je pristojba naknada koju plaćaju vlasnici odnosno posjednici prijamnika u Republici Hrvatskoj za funkcioniranje javnoga radiotelevizijskog servisa koji prema njima ima posebne, zakonom precizno određene obveze. Hrvatska radiotelevizija pristojbu ubire izravno, čime se osigurava financijska i programska neovisnost nužna za kvalitetno obavljanje zadaća javnoga servisa.

Mjesečnu je pristojbu dužan plaćati svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskoga ili audiovizualnoga programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom.

Kućanstva koja u vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika plaćaju jednu mjesečnu pristojbu. Dakle, za jedan je iznos pristojbe unutar istoga kućanstva moguće imati neograničen broj uređaja za prijam audiosignala ili audiovizualnoga signala neovisno o tome je li riječ o televizoru, radiju, stolnome ili prijenosnome računalu odnosno pametnome telefonu.

NA ŠTO SE TROŠI PRISTOJBA?

Od mjesečnoga iznosa pristojbe, koja iznosi 80 kuna, 34 se kune izdvaja za proizvodnju četiriju televizijskih programa (Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1), Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2), Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) i Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)), triju radijskih programa (Prvi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 2), Treći program Hrvatskoga radija (HRT – HR 3)), programe devet radijskih postaja (HRT – Radio Osijek, HRT – Radio Split, HRT – Radio Knin, HRT – Radio Pula, HRT – Radio Zadar, HRT – Radio Sljeme, HRT – Radio Rijeka i HRT – Radio Dubrovnik te HRT – Glas Hrvatske), programe osam HRT-ovih centara (HRT-ov centar Osijek, HRT-ov centar Pula, HRT-ov centar Rijeka, HRT-ov centar Zadar, HRT-ov centar Knin i Šibenik, HRT-ov centar Split, HRT-ov centar Dubrovnik te HRT-ov centar Čakovec i Varaždin), Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i Zbor Hrvatske radiotelevizije, mrežni portal i mobilnu platformu.

Sedam se kuna izdvaja za usluge tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. koja mrežom od oko 300 odašiljača širom Hrvatske distribuira radijski i televizijski program do domova korisnika.

Daljnjih 8 kuna izdvaja se za Hrvatski audiovizualni centar čime se preko pristojbe sufinancira hrvatsko filmsko stvaralaštvo, a u tih 8 kuna također spadaju i naknade za HDS ZAMP, odnosno naknade za korištenje autorskih izvođačkih prava. Iznimno je važno istaknuti da su u toj stavki i davanja namijenjena Fondu za pluralizam medija s pomoću kojega Hrvatska radiotelevizija sufinancira rad 150 radijskih i 27 televizijskih lokalnih postaja u Hrvatskoj.

Od pristojbe se daljnjih 7 kuna izdvaja  za poreze, a s preostale se 24 kune financiraju troškovi održavanja Hrvatske radiotelevizije (energija, amortizacija i ostali troškovi).
ŠTO SVE HRT PROIZVODI?

U skladu s Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2017. Hrvatska televizija (HRT – HTV) u segmentu televizijskoga programa proizvodi informativni (553 054 minuta godišnje), dječji (54 012 minuta godišnje), znanstveno-obrazovni (91 390 minuta godišnje), dokumentarni (80 604 minuta godišnje), dramski (41 242 minuta godišnje), kulturni (99 137) i religijski (22 410 minuta godišnje) program te program za nacionalne manjine koji je dio informativnoga programa. Istovrsne programe proizvodi i Hrvatski radio (HRT – HR) na svoja tri nacionalna programa te na osam regionalnih programa. U okviru Hrvatskoga radija (HRT – HR) je i HRT – Glas Hrvatske, međunarodni radijski program koji emitira program za Hrvate u cijeloj Europi, Australiji te Sjevernoj i Južnoj Americi.

Mrežna stranica Hrvatske radiotelevizije objavljuje dnevne vijesti, predstavlja program te sadržava besplatne emisije na zahtjev kako bi korisnici mogli naknadno pogledati brojne emisije iz produkcije Hrvatske radiotelevizije. Također je preko mrežne stranice Hrvatske radiotelevizije moguće u stvarnome vremenu pratiti Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) i Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4).

Posebnu vrijednost ima Arhiv Hrvatske radiotelevizije. Naime, arhiv su televizijskoga programa, arhiv radijskoga programa te zbirka notnih zapisa glazbene proizvodnje koje Hrvatska radiotelevizija čuva i održava 25. svibnja 2012. dobili status kulturnoga dobra.
Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije postao je zaslužni promicatelj hrvatske kulture u svijetu. Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije neprestano djeluje već više od 60 godina, što je rijetkost u svjetskim razmjerima u povijesti velikih orkestara. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije ima vrlo važnu ulogu u promicanju glazbene i kulturološke prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu. Zbor Hrvatske radiotelevizije osobitu pozornost posvećuje njegovanju hrvatske glazbene baštine.
TAKOĐER…

Hrvatska radiotelevizija jedina ima obrazovni, znanstveni, religijski, kulturni program, program za manjine, iseljeništvo. Hrvatska radiotelevizija prenosi najvažnije političke događaje, vjerske proslave (većinskih, ali i manjinskih vjerskih zajednica), vodi javne rasprave o ključnim pitanjima u državi. Prenosi sportske događaje, promiče i hrvatske natjecatelje u manje atraktivnim sportovima, snima i sufinancira domaće dramske serije i filmove, promiče kulturnu baštinu i ekološku svijest te na taj način stvara vrijednost za zajednicu.

Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji pristojba iznosi 1,5 posto prosječne mjesečne neto plaće u Hrvatskoj, a iznos od 80 kuna nije se povećavao posljednjih pet godina. Naime, odlukom je Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije zbog socijalnih i gospodarskih prilika za vrijeme trajanja ugovora s Vladom Republike Hrvatska visina pristojbe zamrznuta na 80 kuna. Hrvatski građani tako za iznos od 2,6 kuna dnevno omogućuju javnomu radiotelevizijskom servisu proizvodnju svega navedenog.