Zakon o parničnom postupku

Članak 16.

Članak 20.

Članak 34.

Članak 34.b

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora – Članak 35.

Tužba protiv istog tuženika – Članak 37.

Nadležnost za suparničare – Članak 50.

Nadležnost u sporovima za naknadu štete – Članak 52.

Nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda – Članak 56.

Nadležnost po mjestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravne osobe – Članak 59.

Sporazum o mjesnoj nadležnosti – Članak 70.

IZUZEĆE – Članak 71.

STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI – Članak 77.

Kad sud utvrdi da osoba koja se pojavljuje kao stranka ne može biti stranka u postupku – Članak 83.

Opseg punomoći – Članak 95.

Prestanak punomoći – Članak 101.

Kad podnesak nije razumljiv – Članak 109.

Novčana kazna za vrijeđanje suda – Članak 110.

Članak 113.

Povrat u prijašnje stanje – Članak 117.

Način dostave – Članak 133.

Dostava pravnoj osobi – Članak 134.a

Promjena adrese – Članak 145.

Zastupnik za primanje pismena – Članak 146.

Utvrđivanje adrese – Članak 148.

Dostavnica – Članak 149.

Parnični troškovi – Članak 151.

Stranka koja u cijelosti izgubi parnicu – Članak 154.

Odlučivanja suda o troškovima – Članak 155. 

Povučenje tužbe – troškovi – Članak 158.

Članak 164.

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka – Članak 172.

TUŽBA – Članak 185.

Sadržaj tužbe – Članak 186.

Članak 186.a

Tužba za utvrđenje – Članak 187.

Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi – Članak 188.

Protutužba – Članak 189.

Preinaka tužbe – Članak 190.

Ako tužitelj preinačuje tužbu – Članak 191.

Tužitelj može sve do zaključenja prethodnog postupka svoju tužbu preinačiti – Članak 192.

Povlačenje tužbe – Članak 193.

Postojanje parnice – Članak 194.

Osoba koja je pribavila stvar ili pravo – Članak 195.

SUPARNIČARI – Članak 196.

Sudjelovanje umješača – Članak 206.

Umješač mora primiti parnicu u onom stanju u kakvu se nalazi u trenutku kad se umiješa u parnicu – Čanak 208.

Obavijest treće osobe o parnici – Članak 211.

PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA – Članak 212.

Prekid postupka od strane suda – Članak 213.