Sadržaj

I. OSNOVNE ODREDBE 17

II. OVLAŠTENJA ZA NADZOR I UREĐENJE PROMETA 53

III. CESTE 62
1. OPĆE ODREDBE 62
2. OBILJEŽAVANJE RADOVA I ZAPREKA NA CESTI 74

IV. PROMETNI ZNAKOVI 80
1. OPĆE ODREDBE 80
2. ZNAKOVI OPASNOSTI, IZRIČITIH NAREDBI I OBAVIJESTI 86
3. PROMETNA SVJETLA I SVJETLOSNE OZNAKE 88
4. OZNAKE NA KOLNIKU 93
5. OBILJEŽAVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE 95
6. ZNACI KOJE DAJU OVLAŠTENE OSOBE 102

V. PROMETNA PRAVILA 105
1. OPĆE ODREDBE 106
2. RADNJE VOZILOM U PROMETU 118
3. UKLJUČIVANJE U PROMET 121
4. KRETANJE VOZILA 122
5. BRZINA 127
6. SKRETANJE 140
7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA 141
8. PROMET NA RASKRIŽJU 144
9. MIMOILAŽENJE 150
10. PRETJECANJE I OBILAŽENJE 153
11. ZVUČNI I SVJETLOSNI ZNACI UPOZORENJA 165
12. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE 167
13. PRESIJECANJE KOLONE PJEŠAKA 180
14. VUČA PRIKLJUČNIH I ZAPREŽNIH VOZILA 181
15. VUČA NEISPRAVNIH VOZILA 184
16. UPOTREBA SVJETALA U PROMETU 189
17. RAZMAK IZMEĐU VOZILA U VOŽNJI 196
18. PROMET TRAMVAJA I DRUGIH VOZILA NA TRAČNICAMA 198
19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA 198
20. PROMET ZAPREŽNIH VOZILA I KRETANJE STOKE 201
21. KRETANJE PJEŠAKA 206
22. OBVEZE VOZAČA PREMA PJEŠACIMA 216
23. PROMET NA PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE 218
24. PROMET NA AUTOCESTI, BRZOJ CESTI I CESTI NAMIJENJENOJ ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA 220
25. PROMET U TUNELU 225
26. VOZILA POD PRATNJOM 226
27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA 228
28. TERET NA VOZILU 235
29. PRIJEVOZ OSOBA VOZILIMA 240

VI. DUŽNOSTI U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE 252

VII. ŠPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA 266

VIII. OGRANIČENJE PROMETA 274

IX. VOZAČI 280
1. UVJETI ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA 283
2. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE 305
3. VOZAČKI ISPITI I PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI 313
4. STJECANJE PRAVA NA UPRAVLJANJE VOZILIMA 323
5. ZDRAVSTVENI PREGLEDI VOZAČA 342

X. VOZILA 351
1. OPĆE ODREDBE 351
2. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA 355
3. TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA 373
4. ISPITIVANJE I HOMOLOGACIJA VOZILA 399

XI. POSEBNE MJERE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA 405
1. OPĆE ODREDBE 406
2. PRAVNA POSLJEDICA OSUDE 431
3. POSEBNE ODREDBE O PREKRŠAJIMA 444

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 451

PRILOZI 459
Prilog I. – Kazalo pojmova uz Zakon 461
Prilog II. – Bibliografija 525
Prilog III. – Odredbe Kaznenog zakona i Prekršajnog zakona 537
Prilog IV. – Predmeti koji se spominju u tekstu 549
Prilog V. – Pregled odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama u kojim su/je propisani/o 554
Prilog VI. – Međunarodni izvori prava o sigurnosti prometa na cesti/International Sources of Law of Safety of Road Traffic 599
Prilog VII. – Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 637
Prilog VIII. – United Nations Decade of Action for Road Traffic/Akcija Ujedinjenih naroda Desetljeće za promet na cesti (A/RES/64/255, 10 May 2010) 675
Prilog IX. – Pregled smrtno stradalih u prometu u svijetu 680
Prilog X. – Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama 686

Sadržaj 715