Sadržaj

STEČAJNI ZAKON

(Narodne novine br.: 71 – 29.06.2015)

komparativni prikaz članaka

Stečajnog zakona (Narodne novine, br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13) i Stečajnog zakona (Narodne novine br.: 71/2015)

S T E Č A J N I Z A K O N

(Pročišćeni tekst, “Narodne novine”, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, 45/13, 71/15)

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (Redakcijski pročišćeni tekst, »Narodne novine«, br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13. 78/15)

ZAKON O OSIGURANJU POTRAŽIVANJARADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA (Redakcijski pročišćeni tekst, Narodne novine« broj 86/08., 80/13 i 82/15)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA Narodne novine br.: 82/2015.

STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO I

POKRETANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

Primjer 1. – Primjer prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad trgovačkim društvom (čl. . Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71 – 29.06.2015)

Primjer 2. – Primjer prijedloga za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik)

Primjer 3. – Primjer prijedloga za pokretanje stečajnog postupka (dužnik)

Primjer 4. – Primjer prijedloga za pokretanje stečajnog postupka (radnik)

Primjer 5. – Primjer rješenja o otvaranju stečajnog postupka nad trgovačkim društvom

Primjer 6. – Primjer rješenja o obustavi i zaključenju stečanog postupaka

Primjer 7. – Primjer zapisnika sa ispitnog izvještajnog ročišta

Primjer 8. – Primjer rješenja kojim se utvrđuju osnovane i osporavane tražbine vjerovnika

Primjer 9. – Primjer rješenja o obustavi i zaključenju stečanog postupak (čl. . Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71 – 29.06.2015)

Primjer 10. – Primjer rješenja o otvaranju stečajnog postupka

Primjer 11. – Primjer rješenja kojim se utvrđuju osnovane tražbine vjerovnika

Primjer 12. – Primjer prijave tražbine u stečajnom postupku

Primjer 13. – Primjer prijave tražbine u stečajnom postupku (Primjer II)

Primjer 14. – Primjer prijave tražbine u stečajnom postupku (Primjer III)


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO II

OSPORENE TRAŽBINE

Tužbe iz čl. 178 st.1 – Stečajni zakon – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2.

Stečajni zakon – Narodne novine (br.: 71/15.)

Primjer 15. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine – čl.177 st.1 i 3, čl.178 st.1, čl.180 te čl.181 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 16. – Primjer odgovora na tužbu radi utvrđivanja osporene tražbine – čl.178 st. 4 –

Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10.,

25/12., 133/12 i 45/13. (čl.266 st.4, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2, – Stečajni zakon –

Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 17. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine – čl. 175 st.1 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 260 st.1 i st3, čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer II)

Primjer 18. – Primjer odgovora na tužbu radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine (Primjer II)

Primjer 19. – Primjer rješenja kojim se odbacuje tužba radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine

Primjer 20. – Primjer tužbe radi isplate (utvrđivanje osporene tražbine, kada je stečajni upravitelj prigovorio, da se radi o zastari potraživanja) – 175 st.1 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.139 st.1 toč.1, čl.144, čl.270 i čl.271 st.1. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 21. – Primjer rješenja kojim se stečajni vjerovnik upućuje u parnicu radi utvrđenja osnovanim osporene tražbine

Primjer 22. – Primjer rješenja kojim se tuženik poziva da podnese odgovor na tužbu

Primjer 23. – Primjer odgovora na tužbu (Primjer III)

Primjer 24. – Primjer prvostupanjske presude kojom se odbija tužbeni zahtjev za osnovanost tražbina drugog višeg isplatnog reda

Primjer 25. – Primjer zapisnika s ispitnog ročišta

Primjer 26. – Primjer tužbe radi utvrđenja osporene tražbine – čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 1, te čl. 180 i čl. 181 st. 1 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer III)

Primjer 27. – Primjer tužbe radi utvrđivanja postojanja tražbine drugog višeg isplatnog reda – čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 1, te čl. 180 i čl. 181 st. 1 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.266 st.4, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2, - Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 28. – Primjer rješenja o osporavanju tražbina

Primjer 29. – Primjer obavijesti o razlučnom pravu i prijavi tražbine stečajnog vjerovnika – čl.173 st.5 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.149, čl.153, čl.169 st. 6, čl.247 i čl.248, – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 30. – Primjer odgovora na tužbu stečajnog dužnika radi utvrđenja osporene tražbine u slučajevima kad je stečajni sud stečajnog vjerovnika osporene tražbine protivno odredbi čl.178 st. 4 SZ/12, uputio u parnicu iako stečajni vjerovnik za prijavljenu tražbinu posjeduje ovršne isprave.

STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO III

OSPORENE TRAŽBINE

TUŽBE (čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 – Stečajni zakon – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13) (čl.71 i čl.266 st.4 i čl.267 st.2 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 31. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 137 st.1, čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 32. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer II)

Primjer 33. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer III)

Primjer 34. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer IV)

Primjer 35. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.138, čl.155 st.2, čl.257 st.3 i 4, čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer V)

Primjer 36. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (137 st.1, čl.143 st.2, čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer VI)

Primjer 37. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (137 st.1, čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer VII)

Primjer 38. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.257 st.3 i 4, čl.266 st.4 i čl.267 st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer VIII)

Primjer 39. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.137 st.1, čl.248 i čl.266 st.4 i čl.267 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer IX)

Primjer 40. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.137 st.1 čl.144 i čl.266 st.4 i čl.267 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer X)

Primjer 41. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.71 i čl.266 st.4 i čl.267 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer XI)

Primjer 41. – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.257, čl.266 st.4 i čl.267 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer XII)

Primjer 43 – Primjer tužbe radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda, sukladno čl. 187 ZPP-a, čl. 178 st. 4 i 6 te čl. 181 st. 1 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 137 st.1, čl.266 st.4, čl.267 st.1 i st.2, čl.270 i čl.271 st.2. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 44. – Primjer zapisnik s prvog ispitnog i izvještajnog ročišta u stečjanom postupku (čl.260 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 45. – Primjer prvostupansjke presude kojom se prihvaća tužba radi utvrđenja osnovanosti osporavanja tražbine vjrovnika II. višeg isplatnog reda (čl.137 st.1 i čl.266 st.4 i čl.267 st.2 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 46. – Primjer presude kojom se utvrđuje osnovanim osporavanje tražbine tuženika

Primjer 47. – Primjer presude kojom se utvrđuje osnovanim osporavanje tražbine drugog višeg isplatnog reda

Primjer 48. – Primjer rješenja Stečajnog suda vezano za osporavanje novčanih tražbina stečajnih vjerovnika od strane stečajnog upravitelja

Primjer 49. – Primjer izvoda iz rješenja o osporavanju tražbina viših isplatnih redova

Primjer 50. – Primjer rješenja Stečajnog suda o utvrđenim i osporenim tražbinama te o upućivanju u parnicu radi utvrđenja osporene tražbine i utvrđenja osnovanosti osporavanja.

STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO IV

ostale tužbe U stečajnom postupku

Primjer 51. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti i brisanja hipoteke

Primjer 52. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove

Primjer 53. – Primjer tužbe radi naknade štete

Primjer 54. – Primjer tužbe radi utvrđivanja nedopuštenosti ovrhe

Primjer 55. – Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga temeljem članka 446. ZPP-aSTEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO V

pobijanje dužnikovih pravnih radnji


Primjer 56. – Primjer tužbe radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika i utvrđenja – čl. 127 st. 1, čl. 131 te čl. 141 st. 4 SZ-a – Narodne novinebr.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 198 i čl.202. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 57. – Primjer tužbe radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika, sukladno čl. 127 st. 1, čl. 131 te čl. 141 st. 4 SZ-a – Narodne novinebr.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 198 i čl.202. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 58. – Primjer tužbe radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika, sukladno čl. 127 st. 1, čl. 131 te čl. 141 st. 4 SZ-a – Narodne novine, 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 198 i čl.202. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer II)

Primjer 59. – Primjer tužbe radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika, sukladno čl.127, čl.131, čl.139, te čl.141 SZ-a – Narodne novinebr.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 198, čl.202 čl.212 st.1 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer III)

Primjer 60. – Primjer tužbe radi pobijanja pravne radnje stečajnog dužnika – IZJAVE o pridržaju prava vlasništva prodavatelja – čl.127 st.1, čl.131 st.1, te čl.141 st.4., SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 198 i čl.202. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 61. – Primjer tužbe radi pobijanja fiducijarnog prijenosa, – čl. 127, čl. 131, čl. 139, te čl. 141 SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13. (čl. 198 i čl.202 . Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 62. – Primjer tužbe radi pobijanja pravne radnje stečajnog dužnika i isplate – čl. čl.127, čl.131 i čl.141 st.1 st.4 SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13

Primjer 63. – Primjer odgovora na tužbu

Primjer 64. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.141.st.4. SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 212, čl.198 i čl.202 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 65. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.141.st.4. SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 212 st.1. – Stečajni zakon –

Narodne novine br.: 71/15) (Primjer II)

Primjer 66. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.141.st.4. SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99.,

129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.198 i čl.202 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer III)

Primjer 67. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.127 st.1, i čl.131 st. 1 SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.147, čl.148, čl.198, čl.202, čl.212 st.1. – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15) (Primjer IV)

Primjer 68. – Primjer zahtjeva za izdavanje odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, ugovora o odobrenju okvira za financijsko praćenje broj _____________, sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine (čl.150 čl.198, čl.202 čl.212 st.1 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 69. – Primjer zahtjeva stečajnog upravitelja za izdavanje odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, – čl.127, čl.131 i čl.141 st.4 SZ-a – Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. čl.212 st.1. st2 i st. 3 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 70. – Primjer rješenja kojim se daje odobrenje stečajnom upravitelju za poduzimanje pravnih radnji pobijanja (čl. 212 st.1 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 71. – Primjer rješenja kojim se daje odobrenje stečajnom upravitelju za podnošenje tužbe (čl. 286 st.1 ZOO/05, čl.198, čl.202, čl. 212 st.1. Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 72. – Primjer rješenja kojim se daje odobrenje stečajnom upravitelju za poduzimanje pravnih radnji pobijanja pravne radnje dužnika: (čl.198 čl.203 i čl.212 st.1.

Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 73. – Primjer zaključka Stečajnog suda (nadležnog Trgovačkog suda koji provodi stečajni postupak nad tužiteljem), kojim se stečajnom upravitelju daje odobrenje za podnošenje dvije tužbe protiv razlučnog vjerovnika, radi pobijanja sporazuma o osiguranju novčane tražbine prjenosom vlasništva na nakretnini (čl.149, čl.150, čl.198, čl.202 i čl.212 st.1 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 74. – Primjer zaključka kojim se daje odobrenje stečajnom upravitelju za podnošenje tužbe radi pobijanja pravnih radnji: (čl. 212 st1. Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO VI

podnesci iz čl.179 – Stečajni zakon – Narodne novinebr.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.269 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 75. – Primjer podneska stečajnog vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, kojim predlaže nastavak postupka pokrenutog protiv pravnog prednika stečajnog dužnika prije otvaranja stečajnog postupka (čl.269 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 76. – Primjer podneska strečajnog vjerovnika kojim predlaže nastavak prekinutog postupka sukladno čl. 215 st.1 ZPP-a i čl.179 SZ-a Narodne novine br.: 44/96., 29/99.,129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl. 138 st.2, čl.257 i čl.269 – Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 77. – Primjer podneska stečajnog dužnika upućen parničnom sudu, kojim predlaže odbacivanje tužbe zbog neprijavljivanja tražbine tužitelja u stečajni postupak nad III – tuženikom (čl. 257 st.1 toč.6 i čl.269 . Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO VII

izvješća

Primjer 78. – Primjer izvješća o tijeku stečajnog postupka

Primjer 79. – Primjer izvješća o gospodarskom položaju dužnika

Primjer 80. – Primjer izvješća o gospodarskom položaju dužnika i uzrocima stečaja

Primjer 81. – Primjer podneska sukladno zaključku suda, vezano za prilaganje dokumentacije

Primjer 82. – Primjer pregleda imovine i obveza


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO VIII

tablice

Primjer 83. – Primjer tablice sporova

Primjer 84. – Primjer tablice razlučnih prava

Primjer 85. – Primjer tablice razlučnih prava (Primjer II)

Primjer 86. – Primjer tablice prijavljenih tražbina vjerovnika


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO IX

izlučni vjerovnici

Primjer 87. – Primjer podneska stečajnog vjerovnika

Primjer 88. – Primjer obavijesti izlučnog vjerovnika o izlučnom pravu i prijavi tražbine vjerovnika u stečajnu masu

Primjer 89. – Primjer obavijesti o izlučnom pravu


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO X

razlučni vjerovnici

Primjer 90. – Primjer prijedloga radi prodaje (unovčenja) nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

Primjer 91. – Primjer obavijesti o razlučnom pravu/založnom pravu vjerovnika

Primjer 92. – Primjer prijedloga za sazivanje ročišta radi utvrđenja vrijednosti žigova stečajnog dužnika upisanih u registru žigova

Primjer 93. – Primjer prijedloga za sazivanje ročišta radi utvrđenja vrijednosti poslovnog prostora

Primjer 94. – Primjer prijedloga za donošenje rješenja o dosudi nekretnine

Primjer 95. – Primjer rješenja kojim se pozivaju stranke da pristupite na ročište radi utvrđivanja vrijednosti nekretnine

Primjer 96. – Primjer rješenja o dosudi nekretnine stečajnog dužnika

Primjer 97. – Primjer rješenja o određivanju upisa


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO XI

Ovrha U SVEZI S stečajnIm postupkOM


Primjer 98. – Primjer prijedloga za ovrhu, s prjedlogom zemljišnoknjižnom sudu radi upisa zabilježbe ovrhe.

Primjer 99. – Primjer prigovora treće osobe radi proglašenja ovrhe na nekretnini nedopuštenom, sukladno čl. 55 Ovršnog zakona

Primjer 100. – Izlučni prigovor

Primjer 101. – Primjer žalbe I-ovršenika


STEČAJNI ZAKON

Primjeri obrazaca za praktičnu primjenu

DIO XII

ostali podnesci u stečajnom postupku

Primjer 102. – Primjer poziva za predaju osnovnog sredstva stečajnog dužnika u posjed stečajnom upravitelju

Primjer 103. – Primjer poziva za povrat stvari u posjed stečajnom upravitelju

Primjer 104. – Primjer izjave o pridržaju prava vlasništva

Primjer 105. – Primjer punomoći izdane odvjetniku radi zastupanja u stečajnom postupku (čl. 230 st.4 Stečajni zakon – Narodne novine br.: 71/2015)

Primjer 106. – Primjer ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, temeljem zaključaka, kojim je ovlašten stečajni upravitelj da u ime i za račun prodavatelja kao stečajnog dužnika sklopi predmetni ugovor sukladno odredbi članka 92 Ovršnog zakona (NN 67/08, 139/10, 125/11, 150/11, 154/11, 12/12, 70/12)

Primjer 107. – Primjer oglasa o prodaji nekretnina i pokretanju stečajnog postupka

Primjer 108. – Primjer stečajnog plana