Sadržaj

Primjer 001. – Primjer podneska tužitelja kojim povlaći tužbu (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 002. – Primjer podneska tužitelja kojim povlaći tužbu (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 003. – Primjer zahtjeva za isplatu osiguranine izvan spora (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 004. – Primjer zahtjeva za isplatu potraživanja s osnova nezgode (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 005. – Primjer zahtjeva radi isplate naknade nematerijalne štete (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 006. – Primjer sudske nagodbe u postupku mirenja (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 007. – Primjer izvansudske nagodbe (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 008. – Primjer rješenja o apsolutnoj nenadležnosti suda (Članak 16. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 009. – Primjer rješenja suda kojim se proglašava stvarno i mjesno nenadležan (Članak 33., 34., 34b i 63. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 010. – Primjer rješenja o stvarnoj nenadležnosti suda (Članak 17. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 011. – Primjer prigovora tuženika na mjesnu nadležnost suda (Članak 20. i 56. st. 1.- Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 012. – Primjer dopisa suda kojim se spis ustupa mjesno nadležnom sudu (Članak 21. st. 1. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 013. – Primjer rješenja kojim se sud oglašava nenadležnim za postupanje i odbacuje tužbu (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 014. – Primjer podnesaka tužitelja kojim traži izuzeće sudca (Članak 71. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 015. – Primjer podnesaka tužitelja kojim traži izuzeće sudca (Članak 71. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 016. – Primjer podnesaka tuženog sudu, vezano za njegov rad (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 017. – Primjer podnesaka tuženika kojim traži izuzeće predsjednika vijeća (Članak 71. toč. 7. Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 018. – Primjer izjave sudca čije se izuzeće traži (Članak 74. st. 4. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 019. – Primjer izjave sudca čije se izuzeće traži (Članak 74. st. 4. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 020. – Primjer dopisa predsjednika suda strankama radi očitovanja o izjavi suca (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 021. – Primjer dopisa stranke na očitovanje predsjednika suda vezano za zahtjev za izuzeće (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 022. – Primjer podnesaka tužitelja kojim traži izuzeće vještaka (Članak 71., 254. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 023. – Primjer rješenja suda kojim se usvaja izuzeće suca (Članak 74. u vezi Članka 71. st. 1 točka 4. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, jezik u postupku

1. Pojam

2. Zakonski zastupnik

3. Punomoćnici stranaka

4. Jezik u postupku

Primjer 024. – Primjer podneska sudu kojim se traži postavljanje staratelja parnično nesposobnoj osobi (Članak 83. st. 2. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 025. – Primjer rješenja o postavljanju privremenog zastupnika tuženom (Članak 84. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 026. – Primjer oglasa o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 86., i 84. st. 2. toč. 5. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 027. – Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), i zastupanja istog (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 028. – Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 029. – Primjer punomoći zaposleniku Društva izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 030. – Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 031. – Primjer rješenja o uskrati zastupanja punomoćniku jer je utvrđeno da se bavi nadripisarstvom (Članak 90. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 032. – Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 94., 95. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 033. – Primjer specijalne punomoći izdane odvjetniku (Članak 94 . - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 034. – Primjer specijalne punomoći izdane odvjetniku (Članak 94 . - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 035. – Primjer rješenja kojim se poziva odvjetnik na podnošenje ovjerene punomoći (Članak 98. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 036. – Primjer podnesaka o otkazivanju punomoći (Članak 99. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 037. – Primjer podnesaka o otkazivanju punomoći (Članak 99. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 038. – Primjer podnesaka o otkazivanju punomoći (Članak 99. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III)

Primjer 039. – Primjer riješenja suda o otkazu punomoći odvjetniku (Članak 99. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 040. – Primjer riješenja suda o postavljanju privremenog zastupnika stranci koja se nalazi u inozemstvu, a nema punomoćnika, radi primanja pismena (Članak 146. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Podnesci, rokovi i ročišta, donošenje odluka, dostava pismena

1. Podnesci

2. Rokovi i ročišta

3. Povrat u prijašnje stanje

4. Donošenje odluka

5. Dostava pismena

Primjer 041. – Primjer podnesak tužitelja kojim se traži ispravak presude (Članak 106. – 110. i 342 - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 042. – Primjer podnesak tužitelja kojim se traži dopunu presude (Članak 106. – 110. i 348. st. 1. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 043. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se odriče tužbenog zahtjeva (Članak 106. – 110. i 331a. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 044. – Primjer podnesaka tužitelja o proširenju tužbe na novog tuženika (Članak 106. – 110. i 196.- Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 045. – Primjer prijedloga stranke za nastavak postupka (Članak 106. – 110. i 215. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 046. – Primjer podnesaka o odustanku od izjavljene žalbe (Članak 106. – 110. i 349. st. 2.- Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 047. – Primjer podneska tuženika o odricanju od prava na žalbu (Članak 106. – 110. i 349. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 048. – Primjer podneska tuženika o odricanju od prava na žalbu (Članak 106. – 110. i 349. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III)

Primjer 049. – Primjer podnesaka o odricanju od žalbe (Članak 106. – 110. i 349. st. 1. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer IV)

Primjer 050. – Primjer prijedloga radi ukidanja klauzule pravomoćnosti (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 051. – Primjer podnesak tuženika kojim traži preotvaranje glavne rasprave (Članak 106. – 110. i 305. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 052. – Primjer prijedloga tužitelja radi produljenja roka (Članak 106. – 110. i 111.- Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 053. – Primjer prijedloga tužitelja radi produljenja roka (Članak 106. – 110. i 111.- Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 054. – Primjer podneska tuženika povodom određivanja ročišta, i očitovanju na podnesak tužitelja, te dopuni dosadašnjih navoda (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 055. – Primjer podneska tuženika povodom određivanja ročišta, te očitovanje na nalaz i mišljenja vještaka (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 056. – Primjer podneska tuženika na podnesak tužitelja s pozivom za miješanje na tuženikovoj strani (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 057. – Primjer podneska tuženika kojim predlaže provođenje financijsko knjigovodstveno vještačenje (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 058. – Primjer podneska tuženika kojim daje očitovanje kako i nadalje u cijelosti ostaje kod svih navoda i prijedloga svoje žalbe (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 059. – Primjer podneska tužitelja kojim osporava uzročnu posljedičnu svezu između štete na vozilu tužitelja i štetnog događaja (Članak 106. – 110 - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 060. – Primjer podneska tužitelja kojim se očituje na navode iz prigovora tuženika (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 061. – Primjer podneska kojim se tužitelj očituje na navode iz prigovora tuženika, na tužbu (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 062. – Primjer podneska kojim se tužitelj očituje na prigovor promašene pasivne legitimacije (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 063. – Primjer podneska kojim se tuženik – protutužitelj očituje na dopunski nalaz i mišljenja vještaka (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 064. – Primjer podneska kojim tužitelj obavještava sud da nije u mogućnosti udovoljiti raspravnom rješenju s prijedlogom za povrat u prijašnje stanje (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 065. – Primjer podneska kojim tuženik prigovara procesnoj sposobnosti tužiteljevom punomoćniku, za vođenje postupka (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 066. – Primjer podneska kojim se tuženik očituje na zahtjev tužiteljice za povećanje dosuđenog iznosa rente (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 067. – Primjer podneska kojim se tužitelj očituje na podnesak tuženika o preuranjenosti tužbenog zahtjeva (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 068. – Primjer podneska kojim se tuženik očituje na postupanje tužitelja o udovoljavanju raspravnom rješenju, kojim mu je naloženo da tuženom dostavi potrebnu dokumentaciju, na kojoj temelji svoj tužbeni zahtjev (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 069. – Primjer podneska kojim se tuženik očituje na podnesak tužitelja kojim nije odgovorio na pitanje što je sa isporučenom robom po utuženom računu (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 070. – Primjer podneska kojim se tuženik očituje na podnesak tužitelja vezano za teret dokazivanja (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 071. – Primjer podneska tuženika kojim udovoljava raspravnom rješenju suda, te očitovanju o ostajanju kod svih do sada iznesenih navoda (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 072. – Primjer podneska tuženika kojim se u cijelosti protivi navodima tuženika (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 073. – Primjer podneska tužitelja kojim daje očitovanje sukladno rješenju suda (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 074. – Primjer podneska tužitelja kojim daje očitovanje sukladno rješenju suda vezano za prigovor zastare (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 075. – Primjer podneska tuženika kojim predlaže sudu da rješenje donijeto na ročištu, stavi izvan snage (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 076. – Primjer podneska tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor na tužbu, po nalogu suda (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 077. – Primjer podneska tužitelja kojim povisuje tužbeni zahtjev (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 078. – Primjer podneska tužitelja kojim obavještava sud o nastavku postupka (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 079. – Primjer podneska tuženika kojim opetovano prigovara procesnu sposobnost tužiteljevom punomoćniku (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 080. – Primjer podneska tužitelja na prigovor tuženika o osporavanju procesne sposobnosti tužiteljevom punomoćniku (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 081. – Primjer prigovora tuženika radi prebijanja (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 082. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, s time da se žalba smatra pravodobnom (Članak 106. – 110. i Članak 117. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 083. – Primjer podneska suda kojim se dostavlja tužba s pozivom na davanje odgovora (Članak 106. – 110., 284. st. 1. i 285. st. 2. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 084. – Primjer poziva suda trećoj osobi, da se izjasni o prijedlogu tužitelja (Članak 106. – 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 085. – Primjer dopisa suda zamoljenom sudu za saslušanje svjedoka (Članak 106. – 110. i 179. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 086. – Primjer rješenja suda kojim se poziva tužitelj da udovolji raspravnom rješenju (Članak 105. st. 2. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 087. – Primjer rješenja suda kojim se poziva tuženik da u roku od 3 dana podnese odgovor na tužbu koja mu se dostavlja u privitku (Članak 106. – 110., 284, 285 i 331b - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 088. – Primjer rješenja suda kojim se vraća tužitelju tužba, radi dopune (Članak 106. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 089. – Primjer rješenja suda kojim se smatra da je tužba u ovoj pravnoj stvari povučena. (Članak 109. st. 4. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 090. – Primjer rješenja o kažnjavanju tuženika iz razloga što je u žalbi izjavljenoj protiv rješenja ovog suda vrijeđao sud (Članak 110. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
Troškovi postupka

1. Parnični troškovi

2. Troškovi u postupku osiguranja dokaza

Primjer 091. – Primjer podneska tuženika kojim zahtjeva osiguranje parničnih troškova (Članak 82. - Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima - „Narodne novine“ broj: 53/91, 88/01)

Primjer 092. – Primjer podneska tuženika kojim zahtjeva osiguranje parničnih troškova (Članak 82. - Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima - „Narodne novine“ broj: 53/91, 88/01) (Primjer II)

Primjer 093. – Primjer zahtijeva tuženika za naknadu troškova (Članak 164. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 094. – Primjer zahtijeva tuženika za naknadu troškova (Članak 164. st. 8. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 095. – Primjer sudskog rješenje kojim se nalaže tuženiku da tužitelju nadoknadi troškove zastupanja na ročištu, koji su nastali tuženikovim postavljanjem neosnovanog zahtjeva za izuzeće (Članak 75. st. 6. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 096. – Primjer sudskog rješenja kojim se odlučuje o troškovima povodom odluke Županijskog suda, koji je ukinuo odluku o troškovima postupka i u navedenom dijelu predmet vratio sudu prvog stupanja na ponovni postupak (Članak 154. st. 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Tužba

1. Opći pojmovi

2. Sadržaj tužbe

3. Vrste tužbi

4. Protutužba

5. Preinaka tužbe

6. Povlačenje tužbe

7. Postojanje parnice


TUŽBE

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
(„Narodne novine“ broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 097. – Primjer tužbe radi isplata kamate zbog zakašnjele predaje stana (Članak 29. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 098. – Primjer tužbe radi naknade štete (podredno radi vraćanja stvari) (Članak 32-37. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 099. – Primjer tužbe radi pobijanja sudske nagodbe (Članak 150 – 159. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 100. – Primjer tužbe radi zaključenja glavnog ugovora (Članak 268. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 101. – Primjer tužbe radi izvršenja ugovorne obveze (Članak 268. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 102. – Primjer tužbe radi isplate dvostruke kapare (Članak 304. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 103. – Primjer tužbe radi utvrđenje ništetnosti ugovora (Članak 322. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 104. – Primjer tužbe radi pobijanja ugovora s zahtjevom za isplatu (Članak 330-335. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 105. – Primjer tužbe radi isplate penala (Članak 350. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 106. – Primjer tužbe radi neispunjenja ugovora sa zahtjevom za naknadu štete (Članak 360. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 107. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog neispunjenja obveza po ugovoru (Članak 360. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 108. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je ugovor raskinut (Članak 361. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 109. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o prodaji (Članak 376. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 110. – Primjer tužbe radi isplate cijene (Članak 376. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 111. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o prodaji i naknade štete (Članak 376. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 112. – Primjer tužbe radi isplate jamca (Članak 376. i 110. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 113. – Primjer regresne tužbe radi plateža

Primjer 114. – Primjer regresne tužbe radi isplate s prijedlogom za određivanje privremene mjere

Primjer 115. – Primjer tužbe radi predaje kupljene stvari (Članak 389. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 116. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 117. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) (Primjer II)

Primjer 118. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neizvršavanja obveza (Članak 583. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 119. – Primjer tužbe radi isplate naknade zbog raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. i 1111. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 120. – Primjer tužbe radi otklanjanja nedostataka na građevini (Članak 608. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 121. – Primjer tužbe sa zahtjevom da se ukloni opasnost štete (Članak 1047. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 122. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete (Članak 1089. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 123. – Primjer tužbe radi naknade materijalne štete sa zahtjevom za uspostavu prijašnjeg stanja (Članak 1085. i 1089. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 124. – Primjer tužbe radi naknade štete u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja (Članak 1095. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 125. – Primjer tužbe radi naknade štete u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja (Članak 1095. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) (Primjer II)

Primjer 126. – Primjer tužbe zbog naknade imovinske i nematerijalne štete (Članak čl. 1085, 1046, i 1086 . Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 127. – Primjer regresne tužbe zbog naknade štete (Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 128. – Primjer tužbe zbog naknade štete s zahtjevom za donošenje privremene mjere (Članak 1095. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 129. – Primjer tužbe radi naknade štete nastale na radnom mjestu (Članak 1095. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 130. – Primjer tužbe radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa (Članak 1096. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 131. - Tužba radi pobijanja dužnikovi pravnih radnji (Članak 69-70. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 132. – Primjer protutužbe


TUŽBE

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

(„Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Primjer 133. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti zabrane vidika (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 134. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 135. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) (Primjer II)

Primjer 136. – Primjer tužbe vlasnika zbog smetanja posjeda (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 137. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda stana (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 138. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda dvorišta (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 139. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija

Primjer 140. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija (Primjer II)

Primjer 141. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija (zbog neplaćanja zakupnine)

Primjer 142. – Primjer tužbe posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku, s prijedlogom za donošenje privremene mjere (Članak 23 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 143. – Primjer tužbe radi vraćanja stvari od posjednika

Primjer 144. – Primjer tužbe radi isplate ili predaje u posjed pokretne stvari (alternativna obveza)

Primjer 145. Primjer tužbe radi isključenja jednog od suvlasnika iz suvlasničke zajednice na zahtjev suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova (Članak. 98. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 146. – Primjer tužbe radi podizanja ograde (Članak 102. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 147. – Primjer tužbe vlasnika radi utvrđenja da izgrađena ostava pripada njemu kao vlasniku zemljišta (Članak 152. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 148. – Primjer tužbe radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada zemljište (Članak 153. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 149. – Primjer tužbe radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada pravo da uspostavi prijašnje stanje (Članak. 154. st. 2. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 150. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave (Članak 159. do 160. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 151. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave (Članak 159. do 160. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) (Primjer II)

Primjer 152. – Primjer tužbe radi zaštite vlasnika od uznemiravanja (Članak 167. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 153. – Primjer tužbe radi ostvarenja prava stvarne služnosti puta (Članak 190. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 154. – Primjer tužbe radi utvrđenja (da pravo služnosti provoza ne postoji)

Primjer 155. – Primjer tužbe radi privremenog postavljanja naprave (građevinske skele) na susjedskom zemljištu (Članak 196. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 156. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka služnosti zbog neizvršavanja (zastare) (Članak 241. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 157. – Primjer tužbe radi ukinuća prava stvarne služnosti (Članak 242. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima -„Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 158. – Primjer tužbe radi utvrđenja postojanja i sprečavanja vršenja prava stvarne služnosti, te upisa u zemljišne knjige

Primjer 159. – Primjer tužbe radi prestanka neosnovanog sprečavanja ili ometanja u vršenju stvarne služnosti

Primjer 160. – Primjer tužbe radi ukinuća prava građenja (Članak 294. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 161. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja prodajom založene pokretne stvari (Članak 336. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 162. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja prodajom založene stvari (nekretnine) (Članak 336. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)


TUŽBE

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

(„Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)

Primjer 163. - Primjer tužbe radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Članak 129. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Primjer 164. - Primjer tužbe radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Članak 129. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13) (Primjer II)

Primjer 165. - Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva i zabilježbe spora

Primjer 166. - Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, te zabilježbe spora s privremenom mjerom (Članak 81. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Primjer 167. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja (Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Primjer 168. – Primjer tužbe radi utvrđivanja diobe i upisa u zemljišnu knjigu (Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Primjer 169. - Primjer tužbe radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Članak 197. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

Primjer 170. - Primjer tužbe radi opravdanja predbilježbe (Članak 62. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)


TUŽBE

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

(„Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 171. - Primjer tužbe radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela (Članak 83-84. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 172. - Primjer tužbe radi vraćanja dara (Članak. 493. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)

Primjer 173. - Primjer tužbe radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog mana oporučiteljeve volje (Članak. 27. Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 174. - Primjer tužbe radi utvrđenja pravne nevaljanosti usmene oporuke (Članak. 26. - 28., u vezi članka 31. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 175. - Primjer tužbe radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu (Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 176. - Primjer tužbe radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva (Članak. 88. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“ broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

TUŽBE

OBITELJSKI ZAKON

(„Narodne novine“ broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 177. - Primjer tužbe radi poništenja braka (Članak 36 - 41., Obiteljski zakon - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 178. - Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 42 - 43., - Obiteljski zakon - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 179. - Primjer tužbe radi utvrđivanja očinstva (Članak 71. – 84., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 180. - Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 75. – 84., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 181. - Primjer tužbe radi diobe zajedničke (bračne) imovine - Članak 248 - 254., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 182. - Primjer tužbe radi uzdržavanja roditelja (Članak 213., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 183. - Primjer tužbe radi izmjene visine uzdržavanja (Članak 243., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 184. - Primjer tužbe radi povišenja uzdržavanja (Članak 243., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 185. - Primjer tužbe radi ukidanja obveze uzdržavanja (Članak 243., Obiteljski zakon, - “Narodne novine” broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

TUŽBE

ZAKON O RADU

(„Narodne novine“ broj: 93/14, 127/17)

Primjer 186. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu s prijedlogom za donošenje privremene mjere (Zakon o radu - „Narodne novine“ broj: 07/2014.)

Primjer 187. - Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika (Zakon o radu - „Narodne novine“ broj: 07/2014.)

Primjer 188. - Primjer tužbe radnika radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu (Zakon o radu - „Narodne novine“ broj: 07/2014.)

Primjer 189. - Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu i plaćanja mjesečne rente

Primjer 190. - Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi isplate invalidnine zbog štete koju je pretrpio na radu

Primjer 191. - Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete koju je prouzročio na radu

TUŽBE

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

(„Narodne novine“ broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 192. - Primjer tužbe radi utvrđivanja ništavosti odluke glavne skupštine (Članak 362 - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 193. - Primjer tužbe za isključenje partnera iz društva s ograničenom odgovornošću (Članak. 420. i 421. - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

Primjer 194. - Primjer tužbe protiv odgovorne osobe zbog prekoračenja ovlasti

TUŽBE

OSTALE TUŽBE

Primjer 195. – Primjer tužbe zbog povrede žiga

Primjer 196. – Primjer tužbe zbog nepoštenog trgovanja

Primjer 197. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. - Zakon o upravnim sporovima - Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14)

Primjer 198. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. - Zakon o upravnim sporovima - Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) (Primjer II)

Primjer 199. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke i naknade štete (Članak 22. st. 2. t. 1. i čl. 22. st. 4. - Zakon o upravnim sporovima - Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14)

Primjer 200. – Primjer tužbe radi donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku (Članak 22. st. 2. t. 2. - Zakon o upravnim sporovima - Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14)

Primjer 201. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine - čl.177 st.1 i 3, čl.178 st.1, čl.180 te čl.181 st.2 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 202. – Primjer tužbe radi utvrđivanja postojanja tražbine drugog višeg isplatnog reda - čl.187 ZPP-a, čl.178 st. 1, te čl.180 i čl.181 st.1 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.266 st.4, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2,- Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15)

Primjer 203. – Primjer izjave zakupodavca o odustanku od ugovora o zakupu poslovnih prostorija

Primjer 204. – Primjer pismene opomene zakupodavca zakupcu za plaćanje dospjele zakupnine

Primjer 205. – Primjer tužbe radi iseljenja iz kuće (osobe koja istu koristi bez pravne osnove)

Primjer 206. – Primjer tužbe radi iseljenja podstanara zbog isteka ugovora o najmu

Primjer 207. – Primjer tužbe radi iseljenja iz stana zbog otkaza ugovora o najmu

Primjer 208. - Primjer tužbe radi isplate s prijedlogom radi donošenja privremene mjere

Primjer 209. - Primjer ustavne tužbe

TUŽBE

OVRŠNI ZAKON

(„Narodne novine“ broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Primjer 210. - Primjer tužbe radi utvrđivanja nedopuštenosti ovrhe

Primjer 211. - Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena

Primjer 212. - Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena (Primjer II)

Primjer 213. - Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena s prijedlogom za određivanje privremene mjere

Primjer 214. - Primjer opugnacijske tužbe radi proglašenja da je ovrha nedopuštena (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad)

PRIMJERI ODGOVORA NA TUŽBU

Primjer 215. – Primjer odgovora na tužbu u postupku utvrđenja nedopuštenosti ugovora o radu (Članak 285. st. 2 - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 216. – Primjer odgovora na tužbu u postupku utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu (Članak 285. st. 2 - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 217. – Primjer odgovora na tužbu u postupku radi naknade štete

Primjer 218. – Primjer odgovora na tužbu u postupku radi naknade štete (ozljede na radu)

Primjer 219. – Primjer odgovora na tužbu u postupku radi izvršenja ugovora

Primjer 220. – Primjer odgovora na tužbu u postupku radi isplate plaće

Primjer 221. – Primjer odgovora na tužbu u postupku radi isplate s osnova ugovorne kazne i naknade štete

Primjer 222. – Primjer odgovora na tužbu u kojem se ističe prigovor promašene pasivne legitimacije
Suparničari, umješači, obavijest treće osobe o parnici

A) SUPARNIČARSTVO

1. Pojam i vrste

B) UMJEŠAČI

C) IMENOVANJE PRETHODNIKA

D) OBAVIJEST TREĆE OSOBE O PARNICI

Primjer 223. – Primjer podnesaka o stupanju u parnicu (Članak 195. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 224. – Primjer podnesaka o stupanju umješača u parnicu (Članak 206. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 225. – Primjer podnesaka umješača - sporedno miješanje (Članak 206. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 226. – Primjer podnesaka tuženika o imenovanju prethodnika (Članak 210. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 227. – Primjer podnesaka kojim se obavještava treća osoba o parnici (Članak 211. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 228. – Primjer podnesaka kojim se obavještava treća osoba o parnici (Članak 211. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 229. – Primjer obavijesti trećoj osobi o otpočetoj parnici

Primjer 230. – Primjer rješenje o odbijanju sudjelovanja umješača (Članak 207. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Prekid i obustava postupka

1. Prekid postupka

Primjer 231. – Primjer prijedloga tužitelja za nastavak prekinutog postupka (Članak 212., - 218. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 232. – Primjer prijedloga tužitelja za nastavak prekinutog postupka (Članak 212., - 218. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (primjer II)

Primjer 233. – Primjer rješenja o utvrđivanju prekida postupka zbog smrti tužitelja (Članak 215. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 234. – Primjer rješenja o utvrđivanju prekida postupka koji će se nastaviti po okončanju kaznenog postupka (Članak 213. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 235. – Primjer rješenja o nastavljanju postupka koji je prekinut zbog smrti tuženika (Članak 215. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Dokazi u parničnom postupku

1.Osnove dokazivanja

2. Vrste dokaza

3. Osiguranje dokaza

Primjer 236. – Primjer nalaza i mišljenja vještaka

Primjer 237. – Primjer nalaza i mišljenja vještaka (Primjer II)

Primjer 238. – Primjer podneska tuženika kojim se očituje na nalaz i mišljenje vještaka

Primjer 239. – Primjer zapisnika o održanoj glavnoj raspravi

Primjer 240. – Primjer zapisnika o održanoj glavnoj raspravi (Primjer II)

Primjer 241. – Primjer prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 272. i 276. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 242. – Primjer prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 272. i 276. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 243. – Primjer prijedloga za osiguranje privremenom mjerom

Primjer 244. – Primjer rješenja u vezi prijedloga za osiguranje dokaza, koje se dostavlja protivnoj stranci radi pismenog izjašnjavanja (Članak 272. i 276. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 245. – Primjer rješenja kojim se usvaja prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 272. i 276. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 246. – Primjer rješenja suda kojim se zapisnik s očevida na licu mjesta pohranjuje u ovosudni spis (Članak 272. i 276. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Pripremanje glavne rasprave

1. Opće napomene

2. Prethodno ispitivanje tužbe

3. Odgovor na tužbu

4. Pripremno ročište

5. Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu

Primjer 247. – Primjer sudskog zapisnika s pripremnog ročišta (Članak 286. - 292. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 248. – Primjer sudskog zapisnika s pripremnog ročišta (Članak 286. - 292. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Glavna rasprava

1. Opće napomene

2. Tijek glavne rasprave

3. Javnost glavne rasprave

4. Rukovođenje glavnom raspravom

5. Održavanje reda na glavnoj raspravi

Primjer 249. – Primjer sudskog zapisnika o održanoj glavnoj raspravi (Članak 294. - 320. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 250. – Primjer sudskog zapisnika o održanoj glavnoj raspravi (Članak 294. - 320. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 251. – Primjer sudskog zapisnika o održanoj glavnoj raspravi kojim se donosi rješenje o izvođenju dokaza dopunskog saslušanja svjedoka (Članak 294. - 320. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 252. – Primjer rješenja o udaljavanju i kažnjavanju punomoćnika stranke (Članak 318. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Presuda, rješenje, sudska nagodba

Prethodne napomene

A) PRESUDA

1. Vrste presuda

a) Osuđujuća (kondemnatorna) presuda

b) Djelomična presuda

c) Međupresuda

d) Presuda na temelju priznanja

e) Presuda na temelju odricanja

f) Presuda zbog ogluhe

g) Presuda zbog izostanka

h) Dopunska presuda

2.Pravomoćnost presude

3. Donošenje i objavljivanje presude

4. Donošenje, objava, pisana izrada i dostava presude

5. Ispravljanje presude

B) RJEŠENJE

C) SUDSKA NAGODBA

Primjer 253. – Primjer izvansudske nagodbe

Primjer 254. – Primjer rješenja o odbacivanju tužbe zbog postojanja nagodbe (Članak 323. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 255. – Primjer prijedlog sudu radi sklapanja nagodbe (Članak 324. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 256. – Primjer sudske nagodbe

Primjer 257. – Primjer presude i rješenja (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 258. – Primjer žalbe tuženog na presudu i rješenje (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 259. – Primjer žalbe tuženog (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 260. – Primjer rješenja suda kojim se usvaja žalba tuženika te se ukida presuda, i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 261. – Primjer djelomične presude (Članak 329. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 262. – Primjer međupresude (Članak 330. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 263. – Primjer presude na temelju priznanja (Članak 331. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 264. – Primjer presude na temelju odricanja (Članak 331.a. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 265. – Primjer presude zbog ogluhe (Članak 331.b. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 266. – Primjer presude zbog izostanka (Članak 332. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 267. – Primjer prvostupanjske presude u postupku za naknadu štete (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 268. – Primjer prvostupanjske presude u postupku radi povišenja rente (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 269. – Primjer prvostupanjske presude u postupku radi priznanja prava vlasništva (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 270. – Primjer prvostupanjske presude u postupku radi naknade štete zbog izvanrednog otkaza ugovora o radu (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 271. – Primjer prijedloga za donošenje dopunske presude (Članak 339. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 272. – Primjer dopunske presude (Članak 339. i 340. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
Redovni pravni lijekovi

A) ŽALBA PROTIV PRESUDE

1. Pravo na žalbu

2.Sadržaj žalbe

3. Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati

4. Postupak po žalbi

5. Odluke drugostupanjskog suda po žalbi

B) ŽALBA PROTIV RJEŠENJA

Primjer 273. – Primjer žalbe tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (Članak 353. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 274. – Primjer žalbe tuženika protiv presude prvostupanjskog suda (Članak 353. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 275. – Primjer žalbe tužitelja protiv presude prvostupanjskog suda (Članak 354. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III)

Primjer 276. – Primjer žalbe protiv presude prvostupanjskog suda, radi povišenja rente (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 277. – Primjer žalbe tužitelja na prvostupanjsku presudu zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 278. – Primjer žalbe u postupku zbog naknade štete (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 279. – Primjer žalbe u postupku radi plateža (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 280. – Primjer žalbe u postupku radi plačanja rente (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 281. – Primjer žalbe u postupku zbog nedopuštenosti odluke o prestanku radnog odnosa (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 282. – Primjer žalbe u postupku radi predaje poslovnih prostorija (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 283. – Primjer žalbe zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka u sporu radi naknade štete (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 284. – Primjer žalbe u postupku radi isplate plaće (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 285. – Primjer žalbe tuženika na riješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 286. – Primjer žalbe na rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 287. – Primjer žalbe protiv rješenja o ovrsi, donijetog na temelju pravomočne presude (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 288. – Primjer žalbe protiv odluke o trošku sadržane u prvostupanjskoj presudi (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 289. – Primjer žalbe protiv odluke o trošku (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 290. – Primjer žalbe protiv odluke o trošku (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 291. – Primjer odgovora tuženika na žalbu tužitelja (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 292. – Primjer žalbe tuženika – protutužitelja sa prijedlogom za dopunu presude (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 293. – Primjer odgovora tužiteljice na žalbu tuženika protiv presude (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 294. – Primjer odgovora tuženika na odgovor tužiteljice u žalbenom postupku radi poništenja odluke (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 295. – Primjer presude drugostupanjskog suda kojom se preinačuje presuda prvostupanjskog suda (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 296. – Primjer presude drugostupanjskog suda kojom se odbija žalba kao neosnovana (Članak 368. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14Z

Izvanredni pravni lijekovi

1. Revizija
2.
2. Ponavljanje postupka

Primjer 297. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 298. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 299. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III)

Primjer 300. – Primjer revizije protiv presude (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer IV)

Primjer 301. – Primjer revizije protiv presude (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer V)

Primjer 302. – Primjer dopune revizije (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 303. – Primjer presude po reviziji kojom se djelomično prihvaća revizija (Članak 395. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)


Primjer 304. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 305. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

Primjer 306. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III)

Primjer 307. – Primjer odgovora tužitelja na prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 425. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 308. – Primjer riješenja suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka (Članak 427. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 309. – Primjer žalbe tuženika na riješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Posebni postupci po Zakonu o parničnom postupku

Prethodne napomene

1. Postupak u parnicama iz radnih odnosa

2. Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda

3. Izdavanje platnog naloga

Primjer 310. - Primjer tužbe radi isplate otpremnine

Primjer 311. - Primjer presude zbog ogluhe u postupku radi isplate otpremnine

Primjer 312. - Primjer tužbe radi isplate naknade za bolovanje

Primjer 313. - Primjer zapisnika o održanoj glavnoj raspravi u postupku radi isplate naknade za bolovanje

Primjer 314. - Primjer prvostupanjske presude radi isplate razlike plaće

Primjer 315. - Primjer prijedloga za ovrhu temeljem pravomoćne presude u radnom sporu

Primjer 316. - Primjer tužbe radi naknade štete zbog povrede na radu

Primjer 317. - Primjer odgovora na tužbu, radi naknade štete zbog povrede na radu

Primjer 318. - Primjer rješenja kojim se određuje da je tužba povučena

Primjer 319. - Primjer žalbe na presudu u radnom sporu

Primjer 320. - Primjer žalbe na presudu u radnom sporu (Primjer II)

Primjer 321. - Primjer tužbe radi isplate plaće

Primjer 322. - Primjer odgovora na tužbu radi isplate plaće

Primjer 323. - Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga temeljem članka 446. ZPP-a

Primjer 324. – Primjer presude kojom se održava na snazi platni nalog (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 325. – Primjer žalbe na presudu kojom se održava se na snazi platni nalog (Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Postupak u sporovima male vrijednosti

Postupak u sporovima male vrijednosti

Postupak pred trgovačkim sudovima