Ugovori (I. II. III. IV. i V. dio)

Priredio: Darko Vrljić, dipl.iur.

KNJIGE IZ TISKA IZLAZE KRAJEM STUDENOG

Uvez:

Format: B-5

Broj stranica: KNJIGA I. -1472 + KNJIGA II. - 1536 + KNJIGA III. - 1440 + KNJIGA IV. - 1646 + KNJIGA V.- 1628 Ukupno - 7700 stranica

Cijena u trgovini: 480,00 EUR, a putem web narudžbe 390 EUR

Cijena putem interneta:

U cijenu je uračunata dostava

UGOVORI PRAKTIČNI PRIMJERI
S KOMENTAROM, SUDSKOM PRAKSOM,
NAPOMENAMA I BILJEŠKAMA (KNJIGA I.-V.)

Komplet knjiga I-V (ukupno 7700 stranica) sadrži ukupno 1261 praktičnih primjera razvrstanih u 83 poglavlja s preko 8800 primjera sudske prakse, setenci, bilješki, napomena i komentara

KNJIGA I. (Zakon o obveznim odnosima (Članak 1. – 318.) B-5 format, tvrdi uvez, 1472 stranica.

Sadrži aktualnu sudsku praksu prema Zakonu o obveznim odnosima
(“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i prema Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.)

U knjigu je uvrštena najaktualnija sudska praksa, bilješke, napomene (ukupno 2800). Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.

Knjiga sadrži aktualne praktične primjere (ukupno 128), kao što su:
DIO I. – UGOVOR O CESIJI * DIO II. – UGOVOR O ISPUNJENJU S SUBROGACIJOM * DIO III. – UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA *
DIO IV. – UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU * DIO V. – UGOVOR O PREUZIMANJU ISPUNJENJA * DIO VI. – UGOVOR O JAMSTVU *
DIO VII. – PRIJENOS UGOVORA * DIO VIII. – UGOVOR O UPUĆIVANJU (ASIGNACIJI) * DIO IX. – NAGODBA, UGOVOR O NAGODBI * DIO X. – PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) * DIO XI. – OTPUST DUGA * DIO XII. – PONUDA * DIO XIII. – PREDUGOVOR *
DIO XIV. – OPĆI UVJETI UGOVORA * DIO XV. – PUNOMOĆ

KNJIGA II. (Zakon o obveznim odnosima (Članak 319. – 636.) B-5 format, tvrdi uvez, 1536 stranica.

Sadrži aktualnu sudsku praksu prema Zakonu o obveznim odnosima
(“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i prema Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.)

U knjigu je uvrštena najaktualnija sudska praksa, bilješke, napomene (ukupno 2100). Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.

Knjiga sadrži aktualne praktične primjere (ukupno 165), kao što su:

DIO XVI. – UGOVOR O KUPOPRODAJI * DIO XVII. – UGOVOR O ZAMJENI * DIO XVIII. – UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU * DIO XIX. – UGOVOR O DAROVANJU * DIO XX. – UGOVOR O ZAJMU * DIO XXI. – UGOVOR O POSUDBI * DIO XXII. – UGOVOR O ZAKUPU * DIO XXIII. – UGOVOR O NAJMU * DIO XXIV. – UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU * DIO XXV. – UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU * DIO XXVI. – UGOVOR O DJELU * DIO XXVII. – UGOVOR O GRAĐENJU

KNJIGA III. (Zakon o obveznim odnosima (Članak 637. – 1165.) B-5 format, tvrdi uvez, 1440 stranica.

Sadrži aktualnu sudsku praksu prema Zakonu o obveznim odnosima
(“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i prema Zakonu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.)

U knjigu je uvrštena najaktualnija sudska praksa, bilješke, napomene (ukupno 2350). Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.

Knjiga sadrži aktualne praktične primjere (ukupno 70), kao što su:

DIO XXVIII. – UGOVOR O ORTAŠTVU * DIO XXIX. – UGOVOR O PRIJEVOZU * DIO XXX. – UGOVOR O LICENCIJI * DIO XXXI. – UGOVOR O OSTAVI * DIO XXXII. – UGOVOR O USKLADIŠTENJU * DIO XXXIII. – UGOVOR O NALOGU * DIO XXXIV. – UGOVOR O KOMISIJI * DIO XXXV. – UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU * DIO XXXVI. – UGOVOR O POSREDOVANJU * DIO XXXVII. – UGOVOR O OTPREMI * DIO XXXVIII. – UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE * DIO XXXIX. – UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA * DIO XL. – POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU * DIO XLI. – UGOVOR O RASPOLAGANJU UGOSTITELJSKIM SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALTOMATU) * DIO XLII. – UGOVOR O OSIGURANJU * DIO XLIII. – BANKARSKI NOVČANI POLOG * DIO XLIV. – POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA * DIO XLV. – BANKARSKI TEKUĆI RAČUN * DIO XLVI. – UGOVOR O SEFU * DIO XLVII. – UGOVOR O KREDITU * DIO XLVIII. – UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA * DIO XLIX. – AKREDITIVI * DIO L. – BANKARSKA GARANCIJA NA POZIV * DIO LI. – ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Radi lakšeg praćenja cijelokupnog sadržaja sudske prakse i primjera, knjiga sadrži – KOMPARATIVNI PRIKAZ ČLANAKA – Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22) i Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.)

KNJIGA IV. B-5 format, tvrdi uvez, 1646 stranica.

U knjigu je uvrštena najaktualnija sudska praksa, bilješke, napomene. Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.

Sudska praksa je razvrstana prema:
ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA * ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA * ZAKONU O NASLJEĐIVANJU * ZAKONU O RADU * OBITELJSKOM ZAKONU * OVRŠNOM ZAKONU * ZAKONU O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU * ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA * AUTORSKA PRAVA, PATENTI, ŽIGOVI

Knjiga sadrži aktualne praktične primjere (ukupno 446), kao što su:

DIO I. – ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) * DIO II. – ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (“Narodne novine”, broj 63/19, 128/22) * DIO III. – ZAKON O NASLJEĐIVANJU (“Narodne novine”, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19) * DIO IV. – ZAKON O RADU (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) * DIO V. – OBITELJSKI ZAKON (“Narodne novine”, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23) * DIO VI. – OVRŠNI ZAKON (“Narodne novine”, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22) * DIO VII. – ZAKON O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU (“Narodne novine”, 59/23) * DIO VIII. – ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) * DIO IX. – AUTORSKA PRAVA, PATENTI, ŽIGOVI

KNJIGA V. B-5 format, tvrdi uvez, 1628 stranica.

Knjiga sadrži aktualne praktične primjere (ukupno 451), kao što su:

STEČAJNI ZAKON (“Narodne novine”, broj 71/15, 104/17, 36/22) * PRIMJERI UGOVORA I DRUGIH PODNESAKA – LEASING Zakon o leasingu (“Narodne novine”, broj 141/13) * PRIMJERI UGOVORA I DRUGIH PODNESAKA IZ PODRUČJA PRISTUPA INFORMACIJAMA Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15, 69/22) * JAVNA NABAVA Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16, 114/22) * ZAKON O ZADRUGAMA (“Narodne novine”, broj 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19) * ZAKLADE – UDRUGE Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19, 151/22) – Zakon o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) * ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (“Narodne novine”, broj 47/09, 110/21) * ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (“Narodne novine”, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21, 94/16, 29/17, 110/21) * ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19)

Kao iz područja:
FINANCIJSKIH UGOVORA * BANKARSKIH UGOVORA * MARKETINGA * POSLOVNE SURADNJE * PRUŽANJA USLUGA * I.T. SEKTORA * GRADNJE * POMORSKOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA * ZDRAVSTVA * PRORAČUNA * DONACIJA I STIPENDIJA * JAVNOBILJEŽNIČKIH AKATA * PRIMJERE ZAPISNIKA I DRUGIH PISMENA * SPORTSKIH UGOVORA * OSTALIH UGOVORA

SADRŽAJ KNJIGA I.

SADRŽAJ KNJIGA II.

SADRŽAJ KNJIGA III.

SADRŽAJ KNJIGA IV.

SADRŽAJ KNJIGA V.

Kategorija: