Sadržaj

SADRŽAJ
I. MATERIJALNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO KAZNENI ZAKON OPĆI DIO GLAVA PRVA

(I.) TEMELJNE ODREDBE TEMELJ I OGRANIČENJE KAZNENOPRAVNE PRISILE - Članak 1. ................ 13

NAČELO ZAKONITOSTI - Članak 2. ................................................ 13
NAČELO PRIMJENE BLAŽEG ZAKONA I VREMENSKO VAŽENJE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA - Članak 3 ........................... 13
NAČELO KRIVNJE - Članak 4. ................................................. 14
NAČELO ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI - Članak 5. ............................ 14

GLAVA DRUGA (II.)

PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE PRIMJENA OPĆEG DIJELA KAZNENOG ZAKONA - Članak 6. ........................ 14
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA PREMA MLADIM OSOBAMA - Članak 7. ............................... 14
VRIJEME POČINJENJA KAZNENOG DJELA - Članak 8. ................................. 15
MJESTO POČINJENJA KAZNENOG DJELA - Članak 9. .............................. 15
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 10. ...................... 15
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA NA BRODU ILI ZRAKOPLOVU REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 11. ................. 16
POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, NJEZINOM BRODU ILI ZRAKOPLOVU - Članak 12. ......... 16
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE PROTIV NJEZINOG PRAVNOG INTERESA - Članak 13. ............... 16
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA KOJA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE POČINE NJEZINI DRŽAVLJANI - Članak 14. ................ 17
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA PROTIV DRŽAVLJANINA REPUBLIKE HRVATSKE IZVAN NJEZINA PODRUČJA - Članak 15.
SADRŽAJ VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 16. ............. 18
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA ZA OSTALA KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 17. ............. 18
POSEBNOSTI GLEDE POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA POČINJENA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 18. .. 19
URAČUNAVANJE ODUZIMANJA SLOBODE I IZVRŠENIH KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA U STRANOJ DRŽAVI - Članak 19. ....................... 19

GLAVA TREĆA (III.)

KAZNENO DJELO NAČIN POČINJENJA KAZNENOG DJELA - Članak 20. ............................... 20
NUŽNA OBRANA - Članak 21. ...................................... 20
KRAJNJA NUŽDA - Članak 22. ............................... 20
SASTOJCI KRIVNJE - Članak 23. ................. 21
NEUBROJIVOST - Članak 24. .................... 21
SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST - Članak 25. ............... 21
BITNO SMANJENA UBROJIVOST - Članak 26. ...................... 22
KAŽNJIVOST ZA POSTUPANJE S NAMJEROM I S NEHAJEM - Članak 27. .......... 22
NAMJERA - Članak 28. ................................ 22
NEHAJ - Članak 29. ............................................... 22
ZABLUDA O BIĆU DJELA - Članak 30. ................................ 23
ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST - Članak 31. ........................ 23
ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI - Članak 32. .................................................. 23
BEZNAČAJNO DJELO - Članak 33. .......................................... 23
POKUŠAJ - Članak 34. ............................................. 24
DOBROVOLJNI ODUSTANAK - Članak 35. ................................... 24
POČINITELJSTVO - Članak 36. .............................................. 24
POTICANJE - Članak 37. ......................................... 25
POMAGANJE - Članak 38. ............................................................. 25
KAŽNJAVANJE SUPOČINITELJA I SUDIONIKA - Članak 39. ................................... 25

GLAVA ČETVRTA (IV.)

KAZNE VRSTE KAZNI - Članak 40. ........................................ 25
SVRHA KAŽNJAVANJA - Članak 41. .................................................... 26
NOVČANA KAZNA - Članak 42. ..................................................... 26
ZAMJENA NENAPLAĆENE NOVČANE KAZNE - Članak 43. .................................. 27
KAZNA ZATVORA - Članak 44. ............................................... 27
IZNIMNOST KRATKOTRAJNE KAZNE ZATVORA - Članak 45. .............................. 28
KAZNA DUGOTRAJNOG ZATVORA - Članak 46. .......................................... 28
ODMJERAVANJE KAZNE - Članak 47. ..................................................... 28
UBLAŽAVANJE KAZNE - Članak 48. ............................................... 29
GRANICE UBLAŽAVANJA KAZNE - Članak 49. ............................. 29
OSLOBOĐENJE OD KAZNE - Članak 50. ................................................... 30
STJECAJ KAZNENIH DJELA - Članak 51. ....................................... 30
PRODULJENO KAZNENO DJELO - Članak 52. ........................... 31
IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI - Članak 53. ..................... 31
URAČUNAVANJE PRITVORA, ISTRAŽNOG ZATVORA I RANIJE KAZNE - Članak 54. ............. 32
RAD ZA OPĆE DOBRO - Članak 55. ..................................... 32
UVJETNA OSUDA - Članak 56. ........................................ 33
DJELOMIČNA UVJETNA OSUDA - Članak 57. ......................... 34
OPOZIV UVJETNE OSUDE - Članak 58. ...................................... 34
UVJETNI OTPUST - Članak 59. ............................... 35
OBVEZE OSUĐENIKA I ZAŠTITNI NADZOR ZA VRIJEME PROVJERAVANJA - Članak 60. .......... 36
OPOZIV UVJETNOG OTPUSTA - Članak 61. ..................................... 36
VRSTE POSEBNIH OBVEZA - Članak 62. ............................. 37
IZRICANJE POSEBNIH OBVEZA - Članak 63. ................................. 38
ZAŠTITNI NADZOR - Članak 64. .................................. 38

GLAVA PETA (V.)

SIGURNOSNE MJERE VRSTE SIGURNOSNIH MJERA - Članak 65. ....................... 39
SVRHA SIGURNOSNIH MJERA - Članak 66. ........................................ 39
NAČELO RAZMJERNOSTI - Članak 67. ....................................... 40
OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE - Članak 68. ............................. 40
OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI - Članak 69. ............................... 41
OBVEZAN PSIHOSOCIJALNI TRETMAN - Članak 70. .............................. 42
ZABRANA OBAVLJANJA ODREĐENE DUŽNOSTI ILI DJELATNOSTI - Članak 71. . ....................... 42
ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - Članak 72. ............................ 43
ZABRANA PRIBLIŽAVANJA - Članak 73. ........................... 44
UDALJENJE IZ ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA - Članak 74. ...................... 45
ZABRANA PRISTUPA INTERNETU - Članak 75. ................................. 45
ZAŠTITNI NADZOR PO PUNOM IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA - Članak 76. ..... 46
GLAVA ŠESTA (VI.)

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI,
ODUZIMANJE PREDMETA I JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE UVJETI I NAČIN ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI - Članak 77. ................... 46
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OD KAZNENOG DJELA ZA KOJE JE NADLEŽAN URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA - Članak 78...... 47
ODUZIMANJE PREDMETA - Članak 79. ..................................... 48
JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE - Članak 80. ............................. 48
GLAVA SEDMA (VII.) ZASTARA ZASTARA KAZNENOG PROGONA - Članak 81. ........................ 49
TIJEK ZASTARE KAZNENOG PROGONA - Članak 82. ........................... 49
ZASTARA IZVRŠENJA KAZNE - Članak 83. .................................... 50
TIJEK ZASTARE IZVRŠENJA KAZNE - Članak 84. ..................... 50
ZASTARA IZVRŠENJA SIGURNOSNIH MJERA, ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI I PREDMETA - Članak 85. ..................... 50
PRIMJENA ROKOVA ZASTARE - Članak 86. ......................... 51

GLAVA OSMA (VIII.)
ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU - Članak 87. .................................. 51

POSEBNI DIO

GLAVA DEVETA (IX.)

KAZNENA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I LJUDSKOG DOSTOJANSTVA GENOCID - Članak 88. ..................... 53
ZLOČIN AGRESIJE - Članak 89. ................................ 54
ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI - Članak 90. ...................... 55
RATNI ZLOČIN - Članak 91. .................................... 56
POVREDA PREGOVARAČA - Članak 92. ............................ 59
ZLOUPORABA MEĐUNARODNIH ZNAKOVA - Članak 93. .......................... 59
NEOPRAVDANA ODGODA POVRATKA RATNIH ZAROBLJENIKA - Članak 94..................59
NOVAČENJE PLAĆENIKA - Članak 95. .......................................... 59
ODGOVORNOST ZAPOVJEDNIKA - Članak 96. ...................................... 60
TERORIZAM - Članak 97. .................................................. 60
FINANCIRANJE TERORIZMA - Članak 98. ...................... 62
JAVNO POTICANJE NA TERORIZAM - Članak 99. ................................... 62
NOVAČENJE ZA TERORIZAM - Članak 100. ................................. 62
OBUKA ZA TERORIZAM - Članak 101. .................................... 63
TERORISTIČKO UDRUŽENJE - Članak 102. .............................. 63
PRIPREMANJE KAZNENIH DJELA PROTIV VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM - Članak 103. ........ 63
MUČENJE I DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE - Članak 104. ................. 64
ROPSTVO - Članak 105. ................................... 64
TRGOVANJE LJUDIMA - Članak 106. ................ 64
TRGOVANJE DIJELOVIMA LJUDSKOG TIJELA I LJUDSKIM ZAMECIMA - Članak 107. ............... 65
KLONIRANJE I PROMJENA LJUDSKOG GENOMA - Članak 108. ........................... 66
ZABRANA MIJEŠANJA LJUDSKIH SPOLNIH STANICA SA ŽIVOTINJSKIM - Članak 109. ............... 66

GLAVA DESETA (X.)

KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA UBOJSTVO - Članak 110. ............ 67
TEŠKO UBOJSTVO - Članak 111. ..................................... 67
USMRĆENJE - Članak 112. .................................... 67
PROUZROČENJE SMRTI IZ NEHAJA - Članak 113. ...................... 68
SUDJELOVANJE U SAMOUBOJSTVU - Članak 114. .................................. 68
PROTUPRAVNI PREKID TRUDNOĆE - Članak 115. ................ 68
SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA - Članak 116. ............... 68
TJELESNA OZLJEDA - Članak 117. .............................. 69
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA - Članak 118. ....................... 69
OSOBITO TEŠKA TJELESNA OZLJEDA - Članak 119. ...................... 69
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA S POSLJEDICOM SMRTI - Članak 120. ................... 70
TEŠKA TJELESNA OZLJEDA IZ NEHAJA - Članak 121. ........................................... 70
SUDJELOVANJE U TUČNJAVI - Članak 122. .......................................... 70
NEPRUŽANJE POMOĆI - Članak 123. ............................................. 71
NAPUŠTANJE NEMOĆNE OSOBE - Članak 124. .................................... 71

GLAVA JEDANAESTA (XI.)

KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA POVREDA RAVNOPRAVNOSTI - Članak 125. .......... 71
POVREDA SLOBODE IZRAŽAVANJA NACIONALNE PRIPADNOSTI - Članak 126. ....................... 72
POVREDA SLOBODE MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA MISLI - Članak 127. ............... 72
POVREDA PRAVA NA OKUPLJANJE I PROSVJED - Članak 128. ..................... 72
POVREDA PRAVA NA UDRUŽIVANJE - Članak 129. ............................... 72
POVREDA SLOBODE VJERE - Članak 130 ............................. 73

GLAVA DVANAESTA (XII.)

KAZNENA DJELA PROTIV RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURANJA POVREDA PRAVA NA RAD - Članak 131. .......... 73
NEISPLATA PLAĆE - Članak 132. .................................................. 73
ZLOSTAVLJANJE NA RADU - Članak 133. ............................ 74
POVREDA PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA - Članak 134. ........................... 74
PROTUZAKONITO ZAPOŠLJAVANJE - Članak 135. ................................................. 74
GLAVA TRINAESTA (XIII.) KAZNENA DJELA PROTIV OSOBNE SLOBODE PROTUPRAVNO ODUZIMANJE SLOBODE - Članak 136. ......... 75
OTMICA - Članak 137. ...................................................... 75
PRISILA - Članak 138. .............................................. 76
PRIJETNJA - Članak 139. .......................................... 76
NAMETLJIVO PONAŠANJE - Članak 140. ............................. 77

GLAVA ČETRNAESTA (XIV.)

KAZNENA DJELA PROTIV PRIVATNOSTI NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI DOMA I POSLOVNOG PROSTORA - Članak 141. ...... 77
POVREDA TAJNOSTI PISAMA I DRUGIH POŠILJAKA - Članak 142. ..................... 77
NEOVLAŠTENO ZVUČNO SNIMANJE I PRISLUŠKIVANJE - Članak 143. ............ 78
NEOVLAŠTENO SLIKOVNO SNIMANJE - Članak 144. ............................. 78
NEOVLAŠTENO OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE - Članak 145. ............... 79
NEDOZVOLJENA UPORABA OSOBNIH PODATAKA - Članak 146. ........................ 79
GLAVA PETNAESTA (XV.) KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA UVREDA - Članak 147. ..................... 80
SRAMOĆENJE - Članak 148. ....................... 80
KLEVETA - Članak 149. ........................................... 81
POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA - Članak 150. .............. 81
JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE ZA KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA - Članak 151. ................... 81

GLAVA ŠESNAESTA (XVI.)

KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE SPOLNI ODNOŠAJ BEZ PRISTANKA - Članak 152. .............................. 82
SILOVANJE - Članak 153. ........................ 82
TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE - Članak 154. ...................... 82
BLUDNE RADNJE - Članak 155. ............................ 83
SPOLNO UZNEMIRAVANJE - Članak 156. ............................................. 83
PROSTITUCIJA - Članak 157. .................................................. 84

GLAVA SEDAMNAESTA (XVII.)

KAZNENA DJELA SPOLNOG ZLOSTAVLJANJA I ISKORIŠTAVANJA DJETETA SPOLNA ZLOUPORABA DJETETA MLAĐEG OD PETNAEST GODINA - Članak 158. .... 84
SPOLNA ZLOUPORABA DJETETA STARIJEG OD PETNAEST GODINA - Članak 159. ........... 85
ZADOVOLJENJE POHOTE PRED DJETETOM MLAĐIM OD PETNAEST GODIN - Članak 160. ....................... 85
MAMLJENJE DJECE ZA ZADOVOLJENJE SPOLNIH POTREBA - Članak 161. ...... 86 PODVOĐENJE DJETETA - Članak 162. ........ 86
ISKORIŠTAVANJE DJECE ZA PORNOGRAFIJU - Članak 163. .............. 86
ISKORIŠTAVANJE DJECE ZA PORNOGRAFSKE PREDSTAVE - Članak 164. ......... 87
UPOZNAVANJE DJECE S PORNOGRAFIJOM - Članak 165. ...................................... 88
TEŠKA KAZNENA DJELA SPOLNOG ZLOSTAVLJANJA I ISKORIŠTAVANJA DJETETA - Članak 166. ............... 88

GLAVA OSAMNAESTA (XVIII.)

KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I DJECE DVOBRAČNOST - Članak 167. ............. 89
OMOGUĆAVANJE SKLAPANJA NEDOZVOLJENOG BRAKA - Članak 168. ......... 89
PRISILA NA SKLAPANJE BRAKA - Članak 169. .............. 89
OMOGUĆAVANJE IZVANBRAČNOG ŽIVOTA S DJETETOM - Članak 170. ........... 90
OSTAVLJANJE U TEŠKOM POLOŽAJU BLISKU OSOBU - Članak 171. ................. 90
POVREDA DUŽNOSTI UZDRŽAVANJA - Članak 172. .......... 90
NEPROVOĐENJE ODLUKE ZA ZAŠTITU DOBROBITI DJETETA - Članak 173. ... 90
ODUZIMANJE DJETETA - Članak 174. .............................. 91
PROMJENA OBITELJSKOG STANJA - Članak 175. ....................... 92
NAPUŠTANJE DJETETA - Članak 176. ............................ 92
POVREDA DJETETOVIH PRAVA - Članak 177. ........................ 92
POVREDA PRIVATNOSTI DJETETA - Članak 178. ............................ 93
RODOSKVRNUĆE - Članak 179. .................................. 93

GLAVA DEVETNAESTA (XIX.)

KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI ŠIRENJE I PRENOŠENJE ZARAZNE BOLESTI - Članak 180. ..................... 93
NESAVJESNO LIJEČENJE - Članak 181. ............................. 94
NEDOZVOLJENO UZIMANJE I PRESAĐIVANJE DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA - Članak 182. ....................... 95
NEPRUŽANJE MEDICINSKE POMOĆI U HITNIM STANJIMA - Članak 183. ......... 95
NADRILIJEČNIŠTVO - Članak 184. ....................................... 95
KRIVOTVORENJE LIJEKOVA ILI MEDICINSKIH PROIZVODA - Članak 185. .... 96
PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET ŠTETNIH PROIZVODA ZA LIJEČENJE - Članak 186. .................... 97
NESAVJESNO POSTUPANJE PRI PRIPRAVLJANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA - Članak 187. ........................ 97
PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET PROIZVODA ŠTETNIH ZA LJUDSKO ZDRAVLJE - Članak 188. .............. 97
NESAVJESNI PREGLED MESA ZA PREHRANU - Članak 189. .................... 98
NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I PROMET DROGAMA - Članak 190. ................. 98
OMOGUĆAVANJE TROŠENJA DROGA - Članak 191. ............................................... 99
NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I PROMET TVARI ZABRANJENIH U SPORTU - Članak 191.a ............. 100
TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI - Članak 192. .................... 100

GLAVA DVADESETA (XX.)

KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA ONEČIŠĆENJE OKOLIŠA - Članak 193. ........................ 101
ISPUŠTANJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PLOVNOG OBJEKTA - Članak 194. ..... 102
UGROŽAVANJE OZONSKOG SLOJA - Članak 195. ............................. 102
UGROŽAVANJE OKOLIŠA OTPADOM - Članak 196. ................................... 102
UGROŽAVANJE OKOLIŠA POSTROJENJEM - Članak 197. ................................. 103
UGROŽAVANJE OKOLIŠA RADIOAKTIVNIM TVARIMA - Članak 198. ............ 103
UGROŽAVANJE BUKOM, VIBRACIJAMA ILI NEIONIZIRAJUĆIM ZRAČENJEM - Članak 199. .............. 103
UNIŠTAVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI - Članak 200. .......... 104
UNIŠTAVANJE STANIŠTA - Članak 201. ................................. 104
TRGOVANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA - Članak 202. ....... 104
PROTUZAKONITO UNOŠENJE U OKOLIŠ DIVLJIH SVOJTI ILI GMO-A - Članak 203. .............. 105
PROTUZAKONITI LOV I RIBOLOV - Članak 204. .............................. 105
UBIJANJE ILI MUČENJE ŽIVOTINJA - Članak 205. ........................... 106
PRENOŠENJE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA I ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE - Članak 206. ................... 106
PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET ŠTETNIH SREDSTAVA ZA LIJEČENJE ŽIVOTINJA - Članak 207. ............ 106
NESAVJESNO PRUŽANJE VETERINARSKE POMOĆI - Članak 208. ................... 107 PUSTOŠENJE ŠUMA - Članak 209. ..... 107
PROMJENA VODNOG REŽIMA - Članak 210. ......................... 107
PROTUPRAVNA EKSPLOATACIJA RUDNOG BLAGA - Članak 211. ................... 108
PROTUPRAVNA GRADNJA - Članak 212. .............................. 108
DJELOTVORNO KAJANJE - Članak 213. .......................................... 108
TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA - Članak 214. ...................... 108

GLAVA DVADESET PRVA (XXI.)

KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI DOVOĐENJE U OPASNOST ŽIVOTA I IMOVINE OPĆEOPASNOM RADNJOM ILI SREDSTVOM - Članak 215. .... 109
UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE JAVNIH NAPRAVA - Članak 216. ............... 110
UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE ZAŠTITNIH NAPRAVA NA RADU - Članak 217. .... 110
UNIŠTENJE, OŠTEĆENJE ILI ZLOUPORABA ZNAKOVA ZA OPASNOST - Članak 218. ......... 111
ZLOUPORABA RADIOAKTIVNIH TVARI - Članak 219. ......................... 111
RUKOVANJE OPĆEOPASNIM TVARIMA - Članak 220. .......................... 111
OPASNO IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA - Članak 221. .................. 112
TEŠKA KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI - Članak 222. ............ 112

GLAVA DVADESET DRUGA (XXII.)

KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PROMETA NAPAD NA ZRAKOPLOV, BROD ILI NEPOKRETNU PLATFORMU - Članak 223......113
UGROŽAVANJE PROMETA OPASNOM RADNJOM ILI SREDSTVOM - Članak 224.............. 114
UGROŽAVANJE POSEBNIH VRSTA PROMETA - Članak 225. ............... 114
OBIJESNA VOŽNJA U CESTOVNOM PROMETU - Članak 226. .................... 115
IZAZIVANJE PROMETNE NESREĆE U CESTOVNOM PROMETU - Članak 227. . 115

GLAVA DVADESET TREĆA (XXIII.)

KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE KRAĐA - Članak 228. .......................... 116
TEŠKA KRAĐA - Članak 229. ................................. 116
RAZBOJNIŠTVO - Članak 230. ........................... 117
RAZBOJNIČKA KRAĐA - Članak 231. ................................ 117
UTAJA - Članak 232. ....................................... 118
PRONEVJERA - Članak 233. ................................... 118
NEOVLAŠTENA UPORABA TUĐE POKRETNE STVARI - Članak 234. ................. 118
OŠTEĆENJE TUĐE STVARI - Članak 235. ................................... 119
PRIJEVARA - Članak 236. ................................................... 119
NEDOZVOLJENA IGRA NA SREĆU - Članak 237. ................................. 119
ZLOUPORABA OSIGURANJA - Članak 238. ...................................... 120
ZLOUPORABA ČEKA I PLATNE KARTICE - Članak 239. ........................ 120
ZLOUPORABA POVJERENJA - Članak 240. ................................. 120
POVREDA TUĐIH PRAVA - Članak 241. .................................. 121
LIHVARSKI UGOVOR - Članak 242. .............................................. 121
IZNUDA - Članak 243. ................................................. 121
PRIKRIVANJE - Članak 244. ............................................ 122
KAZNENI PROGON ZA KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE - Članak 245. ...... 122

GLAVA DVADESET ČETVRTA (XXIV.)

KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA ZLOUPORABA POVJERENJA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Članak 246. ....... 123
PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Članak 247. ................. 123
POVREDA OBVEZE VOĐENJA TRGOVAČKIH I POSLOVNIH KNJIGA - Članak 248. ............ 123
PROUZROČENJE STEČAJA - Članak 249. ...................................... 124
POGODOVANJE VJEROVNIKA - Članak 250. ..................................... 124
PRIMANJE I DAVANJE MITA U POSTUPKU STEČAJA - Članak 251. .................... 125
PRIMANJE MITA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Članak 252. .................... 125
DAVANJE MITA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Članak 253. ..................... 125
IZRADA, NABAVLJANJE, POSJEDOVANJE, PRODAJA ILI DAVANJE NA UPORABU SREDSTAVA ZA KRIVOTVORENJE - Članak 283. ...... 136

GLAVA DVADESET SEDMA (XXVII.)

KAZNENA DJELA PROTIV INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA POVREDA OSOBNIH PRAVA AUTORA ILI UMJETNIKA IZVOĐAČA - Članak 284........ 137
NEDOZVOLJENA UPORABA AUTORSKOG DJELA ILI IZVEDBE UMJETNIKA IZVOĐAČA - Članak 285. ...................... 137
POVREDA DRUGIH AUTORSKOM SRODNIH PRAVA - Članak 286. .................... 138
POVREDA PRAVA NA IZUM - Članak 287. ............................... 139
POVREDA ŽIGA - Članak 288. ........................................... 139
POVREDA REGISTRIRANE OZNAKE PODRIJETLA - Članak 289. ....................... 140
JAVNA OBJAVA PRESUDE - Članak 290. ......................................... 140

GLAVA DVADESET OSMA (XXVIII.)

KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI - Članak 291. ...................... 141
NEZAKONITO POGODOVANJE - Članak 292. ....................................... 141
PRIMANJE MITA - Članak 293. ............................................ 141
DAVANJE MITA - Članak 294. ...................................... 142
TRGOVANJE UTJECAJEM - Članak 295. ............................... 142
DAVANJE MITA ZA TRGOVANJE UTJECAJEM - Članak 296. .................... 143
IZNUĐIVANJE ISKAZA - Članak 297. .................................... 143
PROTUZAKONITA PRETRAGA - Članak 298. .................................. 143
PROTUZAKONITO OSLOBOĐENJE OSOBE KOJOJ JE ODUZETA SLOBODA - Članak 299. ............ 144
ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE - Članak 300. .......................... 144

GLAVA DVADESET DEVETA (XXIX.)

KAZNENA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KAZNENOG DJELA - Članak 301. ............. 144
NEPRIJAVLJIVANJE POČINJENOG KAZNENOG DJELA - Članak 302. ................ 145
POMOĆ POČINITELJU NAKON POČINJENJA KAZNENOG DJELA - Članak 303. ...................... 145
LAŽNO PRIJAVLJIVANJE KAZNENOG DJELA - Članak 304. ............................. 146
DAVANJE LAŽNOG ISKAZA - Članak 305. ................................... 146
SPRJEČAVANJE DOKAZIVANJA - Članak 306. .................................... 147
POVREDA TAJNOSTI POSTUPKA - Članak 307. ................................. 147
OTKRIVANJE IDENTITETA UGROŽENE OSOBE ILI ZAŠTIĆENOG SVJEDOKA - Članak 308. ...................... 148
POBUNA OSOBA KOJIMA JE ODUZETA SLOBODA - Članak 309. .................... 148
OMOGUĆAVANJE BIJEGA OSOBI KOJOJ JE ODUZETA SLOBODA - Članak 310. . ................ 148
NEIZVRŠENJE SUDSKE ODLUKE - Članak 311. ............................. 149
PRISILA PREMA PRAVOSUDNOM DUŽNOSNIKU - Članak 312. ........................ 149
NADRIPISARSTVO - Članak 313. .............................................. 149

GLAVA TRIDESETA (XXX.)

KAZNENA DJELA PROTIV JAVNOG REDA PRISILA PREMA SLUŽBENOJ OSOBI - Članak 314. .............. 149
NAPAD NA SLUŽBENU OSOBU - Članak 315. ....................... 150
LAŽNA UZBUNA - Članak 316. ..................................... 151
SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA I ZNAKA - Članak 317. .............. 151
ODUZIMANJE ILI UNIŠTENJE SLUŽBENOG PEČATA ILI SLUŽBENOG SPISA - Članak 318. ......... 151
OŠTEĆENJE I NEDOZVOLJENI IZVOZ KULTURNOG DOBRA - Članak 319. .... 151
NEDOZVOLJENO OBAVLJANJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA I PRISVAJANJE KULTURNOG DOBRA - Članak 320. .......... 152
UNIŠTAVANJE ILI PRIKRIVANJE ARHIVSKOG GRADIVA - Članak 321. ............ 152
NEOVLAŠTENO OBAVLJANJE SLUŽBENE RADNJE - Članak 322. ..................... 152
PROTUPRAVNA NAPLATA - Članak 323. .......................... 153
IZAZIVANJE NEREDA - Članak 324. ........................... 153
JAVNO POTICANJE NA NASILJE I MRŽNJU - Članak 325. ............... 153
PROTUZAKONITO ULAŽENJE, KRETANJE I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ - Članak 326. ............ 154
DOGOVOR ZA POČINJENJE KAZNENOG DJELA - Članak 327. .......................... 154
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE - Članak 328. ................................ 155
POČINJENJE KAZNENOG DJELA U SASTAVU ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA - Članak 329. ................ 155
IZRADA I NABAVLJANJE ORUŽJA I SREDSTAVA NAMIJENJENIH POČINJENJU KAZNENOG DJELA - Članak 330............ 156
NEDOZVOLJENO POSJEDOVANJE, IZRADA I NABAVLJANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH TVARI - Članak 331. ....... 156
POVREDA MIRA POKOJNIKA - Članak 332. .................... 157

GLAVA TRIDESET PRVA (XXXI.)

KAZNENA DJELA PROTIV BIRAČKOG PRAVA POVREDA SLOBODE ODLUČIVANJA BIRAČA - Članak 333. ........... 157
USKRATA BIRAČKOG PRAVA - Članak 334. ......... 157
ZLOUPORABA BIRAČKOG PRAVA - Članak 335. ............ 158
POVREDA TAJNOSTI GLASOVANJA - Članak 336. ....................... 158
UNIŠTENJE I KRIVOTVORENJE IZBORNIH ISPRAVA - Članak 337. .......... 158
IZBORNA PRIJEVARA - Članak 338. .................... 158
PODMIĆIVANJE ZASTUPNIKA - Članak 339. .................. 158

GLAVA TRIDESET DRUGA (XXXII.)

KAZNENA DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE VELEIZDAJA - Članak 340. ....... 159
PRIZNAVANJE OKUPACIJE I KAPITULACIJE - Članak 341. ............... 159
SPRJEČAVANJE BORBE PROTIV NEPRIJATELJA - Članak 342. ............ 159
SLUŽBA U NEPRIJATELJSKOJ VOJSCI - Članak 343. .................... 160
POMAGANJE NEPRIJATELJU - Članak 344. ............................. 160
PODRIVANJE VOJNE I OBRAMBENE MOĆI DRŽAVE - Članak 345. ........... 160
PRISILA PREMA NAJVIŠIM DRŽAVNIM DUŽNOSNICIMA REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 346. ........... 160
ODAVANJE TAJNIH PODATAKA - Članak 347. ............................... 161
ŠPIJUNAŽA - Članak 348. .......... 161
POVREDA UGLEDA REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 349. .......... 162
PRIPREMANJE KAZNENIH DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 350. .............. 162
KAŽNJAVANJE ZA NAJTEŽE OBLIKE KAZNENIH DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 351. .............. 162

GLAVA TRIDESET TREĆA (XXXIII.)

KAZNENA DJELA PROTIV STRANE DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE UBOJSTVO OSOBE POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM - Članak 352. .......... 163
OTMICA OSOBE POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM - Članak 353. ................ 163
NAPAD NA OSOBU POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM - Članak 354. ........... 163
PRIJETNJA OSOBI POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM - Članak 355. ............. 164
POVREDA UGLEDA STRANE DRŽAVE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - Članak 356. ......................... 164

GLAVA TRIDESET ČETVRTA (XXXIV.)

KAZNENA DJELA PROTIV ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NEIZVRŠENJE I ODBIJANJE IZVRŠENJA ZAPOVIJEDI - Članak 357. ............... 164
ODBIJANJE PRIMANJA I ZLOUPORABA ORUŽJA - Članak 358. ........................ 165
PROTIVLJENJE STRAŽARU ILI STRAŽI - Članak 359. ........... 165
ODBIJANJE POSLUŠNOSTI - Članak 360. ............................................................... 165
BLAŽE KAŽNJAVANJE ZA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 357. I ČLANKA 360. - Članak 361. ................... 166
ZLOSTAVLJANJE I PONIŽAVANJE PODREĐENOG ILI MLAĐEG U SLUŽBI - Članak 362. .......................... 166
POVREDA STRAŽARSKE, UNUTARNJE ILI DRUGE SLIČNE SLUŽBE - Članak 363. ................ 166
PODNOŠENJE NEISTINITIH IZVJEŠĆA I NEIZVJEŠĆIVANJE - Članak 364. .... 167
NEPODUZIMANJE MJERA ZA ZAŠTITU VOJNE POSTROJBE - Članak 365. .... 167
NEOSIGURANJE NA VOJNIM VJEŽBAMA - Članak 366. ................. 168
NEODAZIVANJE POZIVU I IZBJEGAVANJE VOJNE SLUŽBE - Članak 367. ..... 168
IZBJEGAVANJE VOJNE OBVEZE ONESPOSOBLJENJEM ILI PRIJEVAROM - Članak 368. .................... 169
PROTUZAKONITO OSLOBOĐENJE OD VOJNE SLUŽBE - Članak 369. ........... 169
NEPROPISAN I NESAVJESTAN ODNOS PREMA POVJERENOM NAORUŽANJU I VOJNOJ OPREMI I DRUGIM SREDSTVIMA ZA POTREBE OBRANE - Članak 370. .......... 169
NEOVLAŠTENI ULAZAK U VOJNE OBJEKTE I IZRADBA SKICA ILI CRTEŽA VOJNIH OBJEKATA I BORBENIH SREDSTAVA - Članak 371. ............. 170
PRIJELAZ I PREDAJA NEPRIJATELJU - Članak 372. ........................................... 170
NEISPUNJAVANJE ILI NAPUŠTANJE DUŽNOSTI ZA VRIJEME BORBENOG DJELOVANJA - Članak 373. .......................... 170
NAPUŠTANJE POLOŽAJA PROTIVNO ZAPOVIJEDI - Članak 374. .................... 171
NAPUŠTANJE OŠTEĆENOG BRODA ILI ZRAKOPLOVA PRIJE VREMENA - Članak 375. ........................... 171
OSTAVLJANJE NEPRIJATELJU NEOŠTEĆENIH BOJNIH SREDSTAVA - Članak 376. ............................ 171
SLABLJENJE BORBENOG MORALA I BORBENE SITUACIJE - Članak 377. ....... 171
NEIZVRŠENJE MATERIJALNE OBVEZE - Članak 378. ................................. 172
NEISPUNJENJE DUŽNOSTI PRI PROVEDBI MOBILIZACIJE - Članak 379. ....... 172
ODGOVORNOST ZA KAZNENO DJELO POČINJENO PO ZAPOVIJEDI NADREĐENOG - Članak 380. ............. 173

GLAVA TRIDESET PETA (XXXV.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 381. - Članak 387. ................173
KAZALO POJMOVA UZ KAZNENI ZAKON ................................ 177 - 190

ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA

I. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. - Članak 1.a ........... 193
PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA - Članak 2. .......... 193

II. PRETPOSTAVKE KAŽNJIVOSTI TEMELJ ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA - Članak 3. ................. 193
ODGOVORNA OSOBA - Članak 4. ........................................ 194
URAČUNAVANJE KRIVNJE ODGOVORNE OSOBE PRAVNOJ OSOBI - Članak 5. ........ 194
ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA - Članak 6. ........ 194
ODGOVORNOST U SLUČAJU PROMJENE STATUSA PRAVNE OSOBE - Članak 7. .................. 194

III. KAZNE VRSTE KAZNI - Članak 8. - Članak 9. .......................... 195
VISINA NOVČANE KAZNE - Članak 10. ...................... 195
IZVRŠENJE NOVČANE KAZNE - Članak 10.a .................. 195
IZRICANJE NOVČANE KAZNE ZA STJECAJ KAZNENIH DJELA - Članak 11. ... 195
UKIDANJE PRAVNE OSOBE - Članak 12. ...................... 196
OSLOBOĐENJE OD KAZNE - Članak 12.a .......................... 196
UVJETNA OSUDA - Članak 13. - Članak 14.. ..................... 196

III.a SIGURNOSNE MJERE VRSTE SIGURNOSNIH MJERA - Članak 15. ................. 196
ZABRANA OBAVLJANJA ODREĐENIH DJELATNOSTI ILI POSLOVA - Članak 16. .......
ZABRANA STJECANJA DOZVOLA, OVLASTI, KONCESIJA ILI SUBVENCIJA - Članak 17. ................ 198
ZABRANA POSLOVANJA S KORISNICIMA DRŽAVNOG I LOKALNIH PRORAČUNA - Članak 18. ...................... 198

III.b ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, ODUZIMANJE PREDMETA I JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I ODUZIMANJE PREDMETA - Članak 19. - Članak 20. ..................... 198
JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE - Članak 21. ................ 198

III.c ZASTARA I OBAVIJEST O PRAVOMOĆNOJ OSUĐUJUĆOJ PRESUDI ZASTARA - Članak 21.a ............. 198
OBAVIJEST O PRESUDI - Članak 22. ............................................. 199

IV. KAZNENI POSTUPAK JEDINSTVENI POSTUPAK - Članak 23. ..................... 199
ODLUČIVANJE O KAZNENOM PROGONU PREMA NAČELU SVRHOVITOSTI - Članak 24. ........ 199
MJESNA NADLEŽNOST - Članak 25. ................................ 199
POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PO PRIJEDLOGU - Članak 26. ............... 200
PREDSTAVNIK OKRIVLJENE PRAVNE OSOBE - Članak 27. ................................. 200
POSTAVLJANJE PREDSTAVNIKA - Članak 28. .................................... 200
ISPITIVANJE PREDSTAVNIKA - Članak 28.a ................................ 201
DOSTAVA ODLUKA I DOPISA PRAVNOJ OSOBI - Članak 29. .................... 201
DOVOĐENJE - Članak 30. ............................................... 201
TROŠKOVI PREDSTAVNIKA - Članak 31. ................................ 201
BRANITELJ - Članak 32. ............................................... 201
SADRŽAJ OPTUŽNICE - Članak 33. .......................................... 202
RASPRAVA - Članak 34. .......................................................... 202
SADRŽAJ PRESUDE - Članak 35. ...................................................... 202
MJERE OPREZA PREMA PRAVNOJ OSOBI - Članak 36. - Članak 37. ................... 203
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA ................... 205
ZAKON O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA . 209 - 214
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA ........................ 215
ZAKON O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE ...... 219 - 221
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O NEZASTARIJEVANJU KAZNENIH DJELA RATNOG PROFITERSTVA I KAZNENIH DJELA IZ PROCESA PRETVORBE I PRIVATIZACIJE......... 223
ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI OPĆE ODREDBE Članak 1. .... 227

GLAVA I.

PRAVNE POSLJEDICE OSUDE Članak 2. .......... 227

GLAVA II.

KAZNENA EVIDENCIJA USTROJSTVO I VOĐENJE KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 3. - Članak 5. ......... 227
SADRŽAJ EVIDENCIJE - Članak 6. ...................... 228
UPIS PODATAKA U KAZNENU EVIDENCIJU - Članak 7. - Članak 8. .............. 228
NEPOSREDAN PRISTUP PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 9. .... 229
DOSTAVLJANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 10. ............... 229
DOSTAVLJANJE OPĆEG UVJERENJA O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 11. - Članak 12. ..................... 230
DOSTAVLJANJE POSEBNOG UVJERENJA O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 13. - Članak 14. ........... 231
DAVANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 15. - Članak 16. ....... 232
BRISANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 17. .......................... 232

GLAVA III.

REHABILITACIJA PRAVO NA REHABILITACIJU - Članak 18. ........... 232
NASTUPANJE REHABILITACIJE - Članak 19. - Članak 21. .......... 233

GLAVA IV.

MEĐUNARODNA DOSTAVA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE DIO PRVI OPĆE ODREDBE DOSTAVA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE DRŽAVAMA IZVAN EUROPSKE UNIJE - Članak 22. .......... 234
DOSTAVA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - Članak 23................ 234
NAČIN DOSTAVE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE - Članak 24. ............. 235
JEZIK - Članak 25. ................. 235
DIO DRUGI DOSTAVA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE BEZ ZAHTJEVA DOSTAVA PODATAKA O OSUĐUJUĆOJ PRESUDI DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI BEZ ZAHTJEVA - Članak 26. - Članak 27. ................ 235
OBVEZA POHRANE PODATAKA DOSTAVLJENIH OD DRŽAVA ČLANICA EU - Članak 28. ............ 236

DIO TREĆI

DOSTAVA PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE NA TEMELJU ZAHTJEVA ZAHTJEV ZA PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE DRUGE DRŽAVE ČLANICE - Članak 29. ............ 236
ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE ZA POTREBE KAZNENOG POSTUPKA - Članak 30. ........... 237
ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE ZA POTREBE IZVAN KAZNENOG POSTUPKA - Članak 31. ........... 237
OGRANIČENJA U POSEBNIM SITUACIJAMA - Članak 32. .................................... 238
ROKOVI I OBRAZAC ZA ODGOVOR NA ZAHTJEV - Članak 33. .......................... 238
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA - Članak 34. ..................................... 239

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 35. - Članak 37. ................ 239
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI ...... 241

II. POSTUPOVNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Prvi dio OPĆE ODREDBE

Glava I.

NAČELA KAZNENOG POSTUPKA - Članak 1. - Članak 18. ........................ 243

Glava II.

NADLEŽNOST SUDOVA
1. Stvarna nadležnost i sastav sudova - Članak 19. - Članak 19.f ..................... 253
2. Mjesna nadležnost - Članak 20. - Članak 24. ................................. 256
3. Spajanje i razdvajanje postupka - Članak 25. - Članak 26. .............. 258
4. Prenošenje nadležnosti - Članak 27. - Članak 28. ..................... 259
5. Posljedice nenadležnosti i sukob nadležnosti - Članak 29. - Članak 31. .................... 259

Glava III.

IZUZEĆE

Članak 32. - Članak 37. ..................... 260

Glava IV.

DRŽAVNI ODVJETNIK

Članak 38. - Članak 42. ............................... 263


Glava V.

ŽRTVA, OŠTEĆENIK I PRIVATNI TUŽITELJ

1. Žrtva - Članak 43. - Članak 46. ........................ 265
2. Oštećenik - Članak 47. - Članak 54. .................... 267
3. Oštećenik kao tužitelj - Članak 55. - Članak 59. .............. 269
4. Privatni tužitelj - Članak 60. - Članak 63. ................ 271

Glava VI.

OKRIVLJENIK I BRANITELJ

1. Prava okrivljenika - Članak 64. ............... 272
2. Branitelj - Članak 65. - Članak 77. ......... 273

Glava VII.

PODNESCI, ELEKTRONIČKA ISPRAVA I ZAPISNIK

1. Podnesci - Članak 78. ........................... 280
2. Elektronička isprava - Članak 79. - Članak 80. ................ 281
3. Zapisnik - Članak 81. - Članak 88. ............................... 282

Glava VIII.

ROKOVI - Članak 89. - Članak 94. .................... 285

Glava IX.

MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE OPREZA
1. Zajednička odredba - Članak 95. ........ 287
2. Poziv okrivljeniku - Članak 96. ......... 288
3. Dovođenje - Članak 97. ................ 288
4. Mjere opreza - Članak 98. - Članak 101. ....... 289
5. Jamstvo - Članak 102. - Članak 105. .......... 292
6. Uhićenje - Članak 106. - Članak 111. ............... 293
7. Pritvor - Članak 112. - Članak 118. ............... 297
8. Istražni zatvor u domu - Članak 119. - Članak 121. ......... 299
9. Istražni zatvor - Članak 122. - Članak 306. ................ 300
a) Opće odredbe o istražnom zatvoru - Članak 122. .................. 300
b) Osnove za određivanje istražnog zatvora - Članak 123. ............ 301
c) Rješenje o određivanju i produljenju istražnog zatvora - Članak 124. ............ 301
d) Ukidanje istražnog zatvora i opoziv rješenja o istražnom zatvoru - Članak 125. - Članak 126. ... 302
e) Sudbena vlast nadležna za određivanje, produljenje i ukidanje istražnog zatvora - Članak 127. - Članak 128. .............. 303
f) Ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru - Članak 129. ............................... 304
g) Trajanje istražnog zatvora - Članak 130. - Članak 133. .............................. 305
h) Žalba protiv rješenja o određivanju, ukidanju ili produljenju istražnog zatvora - Članak 134. ............ 307
i) Izvršenje istražnog zatvora i postupanje sa zatvorenicima - Članak 135. - Članak 144. ......... 307
Glava X. TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA Članak 145. - Članak 152. ............ 311

Glava XI.

IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV

Članak 153. - Članak 162. ................. 315

Glava XII.

ODLUKE, DOSTAVA, UVID U SPIS, KAZNENA EVIDENCIJA, OSOBNI PODACI, PRONAĐENE I ODUZETE STVARI
1. Donošenje i proglašavanje odluka - Članak 163. - Članak 168. ................... 318
2. Dostava - Članak 169. - Članak 176. ....................................... 320
3. Izvršenje odluka - Članak 178. - Članak 182. ............................... 324
4. Uvid u spis - Članak 183. - Članak 184.a ............................. 326
5. Kaznena evidencija - Članak 185. - Članak 188.g ............................. 328
6. Prikupljanje, korištenje i zaštita osobnih podataka za potrebe kaznenog postupka - Članak 186. - Članak 188.g ........328
7. Postupanje s pronađenim i oduzetim stvarima - Članak 189. - Članak 190. ............... 334

Glava XIII.

PRAVNA POMOĆ
Članak 191. - Članak 196. .................. 335

Glava XIV.

POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA KAZNENI PROGON I ZAPOČINJANJE KAZNENOG POSTUPKA - Članak 197. - Članak 201. .... 337

Glava XV.

ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA - Članak 202. ........... 338

Drugi dio

KAZNENI POSTUPAK

Zajednička odredba - Članak 203. ................... 341

Glava XVI.

IZVIDI I ISTRAŽIVANJE
1.Kaznena prijava - Članak 204. - Članak 205. ........................... 341
2. Odbačaj kaznene prijave - Članak 206. - Članak 206.b ................. 343
3. Odbačaj kaznene prijave prema načelu svrhovitosti - Članak 206.c - Članak 206.e .. 344
4. Izvidi kaznenih djela - Članak 206.f - Članak 211. ................................... 346
5. Hitne dokazne radnje - Članak 212. ......................................... 351
6. Istraživanje - Članak 213. - Članak 213.c ................................ 352
7. Dokazne radnje kad je počinitelj nepoznat - Članak 214. - Članak 215. .............. 354

Glava XVII.

ISTRAGA
1. Pokretanje, tijek i okončanje istrage - Članak 216. - Članak 234. ...................... 355
2. Dokazno ročište - Članak 235. - Članak 238. ..................................... 363
3. Pouka o pravima - Članak 239 ..................................................... 365
4. Zaštita postupovnih prava obrane - Članak 239.a .................................... 365

Glava XVIII.

DOKAZNE RADNJE
1. Pretraga
a) Zajedničke odredbe - Članak 240. - Članak 250. .................... 366
b) Pretraga osobe - Članak 251. ...................................... 371
c) Pretraga doma i drugih prostora - Članak 252. - Članak 256. ........ 372
d) Pretraga pokretne stvari i bankovnog sefa - Članak 257. - Članak 260. ...... 373

2. Privremeno oduzimanje predmeta - Članak 261. - Članak 271. .......... 375
3. Ispitivanje okrivljenika - Članak 272. - Članak 282. ........................... 381
4. Ispitivanje svjedoka - Članak 283. - Članak 300. ......................... 385
5. Prepoznavanje - Članak 301. - Članak 303. ...................... 393
6. Očevid - Članak 304. - Članak 306. ................................. 395
7. Uzimanje otisaka prstiju i otisaka drugih dijelova tijela - Članak 307. ...... 396
8. Vještačenje - Članak 308. - Članak 328. ............................. 396
9. Dokaz ispravom - Članak 329. ............................... 405
10. Dokaz snimkom - Članak 330. ............................... 405
11. Elektronički (digitalni) dokaz - Članak 331. ............................. 406
12. Posebne dokazne radnje - Članak 332. - Članak 339. ....................... 423

6. Donošenje presude na temelju sporazuma stranaka - Članak 361. - Članak 364. ....... 424
7. Povlačenje i izmjena optužnice - Članak 365. ................................ 425
8. Upućivanje na suđenje - Članak 366. - Članak 367. ............................ 425
c) Žalbene osnove - Članak 467. - Članak 471. ............................. 461
d) Postupak o žalbi - Članak 472. - Članak 475. ...................... 464
e) Granice ispitivanja prvostupanjske presude - Članak 476. - Članak 479. .................. 465
f) Odluke drugostupanjskog suda o žalbi - Članak 480. - Članak 489. .......................... 466
2. Žalba protiv presuda drugostupanjskog suda - Članak 490. .................... 469
3. Žalba protiv rješenja - Članak 491. - Članak 496. ........................................ 469

Glava XXIV.

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI
1. Obnova kaznenog postupka - Članak 497. - Članak 508. ............................. 471
2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti - Članak 509. - Članak 514. ........................ 477
3. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude - Članak 515. - Članak 519. ........ 479 Članak 515.

Treći dio

POSEBNI POSTUPCI

Glava XXV.

POSEBNOSTI KAZNENOG POSTUPKA PO PRIVATNOJ TUŽBI Članak 520. - Članak 539. ........... 481

Glava XXVI.

IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA I IZRICANJE SUDSKE OPOMENE
1. Izdavanje kaznenog naloga - Članak 540. - Članak 545. ............................. 484
2. Izricanje sudske opomene - Članak 546. - Članak 548. ......................... 487

Glava XXVII.

POSTUPAK PREMA OKRIVLJENICIMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA Članak 549. - Članak 555. ......... 488

Glava XXVIII.

POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI Članak 556. - Članak 563. ........ 492

Glava XXIX.

POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE OSUDE Članak 564. ............... 494

Glava XXX.
POSTUPAK ZA IZDAVANJE TJERALICE I OBJAVE Članak 565. - Članak 569. ....... 495

Glava XXXI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. Revizija te izvanredni pravni lijek protiv odluke sudova bivše SFRJ. - Članak 570. - Članak 571. ........ 496
2. Ostale prijelazne i završne odredbe - Članak 572. - Članak 575. ........ 499
Prijelazne i završne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Narodne novine 80/11. ....... 501
Prijelazne i završne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Narodne novine 143/12. ....... 502
Prijelazne i završne odredbe prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, Narodne novine 145/13. .............. 502

KAZALO POMOVA UZ ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU .................. 505 - 550

III. POSEBNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ DIO PRVI UVODNE ODREDBE SADRŽAJ ZAKONA - Članak 1. - Članak 1.a ......... 553
DOB POČINITELJA - Članak 2. .................................. 553
PRIMJENA OPĆEG PRAVA - Članak 3. ............................... 553
HITNOST POSTUPKA - Članak 4. .............................. 553
DIO DRUGI MALOLJETNICI I. Kaznenopravne odredbe 1. Opće odredbe VRSTE SANKCIJA - Članak 5. .................. 554
SVRHA MALOLJETNIČKIH SANKCIJA - Članak 6. ........... 554 2.
Odgojne mjere VRSTE ODGOJNIH MJERA - Članak 7. ................................ 555
IZBOR ODGOJNE MJERE - Članak 8. ......................... 555
SUDSKI UKOR - Članak 9. .................................... 556
POSEBNE OBVEZE - Članak 10. ................................ 556
POJAČANA BRIGA I NADZOR - Članak 11. ............................. 557
POJAČANA BRIGA I NADZOR UZ DNEVNI BORAVAK U ODGOJNOJ USTANOVI - Članak 12. ............. 558
UPUĆIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR - Članak 13. .................... 558
UPUĆIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR ZBOG NEIZVRŠENJA POSEBNIH OBVEZA ILI DUŽNOSTI - Članak 14. ......... 559
UPUĆIVANJE U ODGOJNU USTANOVU - Članak 15. ........................... 560
UPUĆIVANJE U ODGOJNI ZAVOD - Članak 16. ............................ 560
UPUĆIVANJE U POSEBNU ODGOJNU USTANOVU - Članak 17. ................ 560
OBUSTAVA IZVRŠENJA I ZAMJENA ODLUKE O ODGOJNIM MJERAMA - Članak 18. ........... 561
UČINAK MALOLJETNIČKOG ZATVORA I ZATVORA NA IZVRŠENJE ODGOJNE MJERE - Članak 19. ................. 562
PONOVNO ODLUČIVANJE O ODGOJNOJ MJERI - Članak 20. ............................. 562
UVJETNI OTPUST U TIJEKU IZVRŠENJA ZAVODSKE MJERE - Članak 21. ....... 562
IZRICANJE ODGOJNIH MJERA ZA STJECAJ KAZNENIH DJELA - Članak 22. ... 563
PODACI IZ EVIDENCIJE O ODGOJNIM MJERAMA - Članak 23. ......................... 563
3. Maloljetnički zatvor POSEBNOST MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 24. ...................... 564
ODMJERAVANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 25. ............ 564
IZRICANJE MALOLJETNIČKOG ZATVORA ZA STJECAJ KAZNENIH DJELA - Članak 26..................... 564
UVJETNI OTPUST IZ MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 27. ................... 565
PRIDRŽAJ IZRICANJA MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 28. ................ 565
NAKNADNO IZRICANJE MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 29. ........... 566
ZASTARA IZVRŠENJA MALOLJETNIČKOG ZATVORA - Članak 30. ................ 566
4. Sigurnosne mjere PRIMJENA SIGURNOSNIH MJERA PREMA MALOLJETNICIMA - Članak 31. ... 566
5. Posebne odredbe o zastari kaznenog postupanja i o materijalnopravnoj svrhovitosti DJELO POČINJENO U MLAĐOJ MALOLJETNOSTI - Članak 32. ................... 567

DJELO POČINJENO U STARIJOJ MALOLJETNOSTI - Članak 33. ..................... 568 6. Objavljivanje presude Članak 34. ......... 568
II. Odredbe o sudovima i kaznenopostupovne odredbe A. Sudovi za mladež 1. Opće odredbe - Članak 35. - Članak 36. ........ 568
2. Ustrojstvo, nadležnost i sastav sudova za mladež - Članak 37. - Članak 47. .......... 569
B. Postupak prema maloljetnicima 1. Opće odredbe - Članak 48. - Članak 60. .................... 572
2. Razdvojeni i jedinstveni postupak - Članak 61. - Članak 62. ................... 575
3. Mjere osiguranja prisutnosti maloljetnika i druge mjere - Članak 63. - Članak 68. ........ 576

UHIĆENJE - Članak 63. ................... 576

MJERE OPREZA PREMA MALOLJETNIKU - Članak 64. ...................... 577

PRIVREMENE MJERE PREMA MALOLJETNIKU - Članak 65. ............... 577

ISTRAŽNI ZATVOR PREMA MALOLJETNIKU - Članak 66. ...................... 578

TRAJANJE ISTRAŽNOG ZATVORA - Članak 67. - Članak 68. ............. 578
4. Prethodni postupak - Članak 69. - Članak 82. ...................... 579
5. Postupak pred vijećem - Članak 83. - Članak 89. ............... 584
6. Pravni lijekovi - Članak 90. - Članak 92. ..................... 587
7. Postupak pri naknadnom izricanju maloljetničkog zatvora i brisanju osude - Članak 93. ...... 589
III. Odredbe o izvršenju sankcija 1. Odgojne mjere - Članak 94. - Članak 100. ............... 589
2. Maloljetnički zatvor - Članak 101. - Članak 103. ........................... 592

DIO TREĆI MLAĐI PUNOLJETNICI
I. Primjena kaznenopravnih propisa - Članak 104. ..................... 593
PRIMJENA MALOLJETNIČKOG PRAVA - Članak 105. .............................. 593
PRIMJENA OPĆEG KAZNENOG PRAVA - Članak 106. .................... 594
II. Kaznenopostupovne odredbe Članak 107. - Članak 111. ............ 594
III. Izvršenje sankcija Članak 112. ................ 596
DIO ČETVRTI KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA DJECE - Članak 113. - Članak 121. .......... 596
DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 122. - Članak 128. .............. 600
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O SUDOVIMA ZA MLADEŽ ............... 603 - 604

ZAKON O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

I. UVODNE ODREDBE Članak 1. - Članak 2. ................... 607
II. USTROJSTVO, NADLEŽNOST I OVLASTI UREDA, IMENOVANJE RAVNATELJA I NJEGOVIH ZAMJENIKA 1. USTROJSTVO UREDA - Članak 3. - Članak 20. ..... 608
2. NADLEŽNOST UREDA - Članak 21. - Članak 28.e .......................... 615
III. DJELOKRUG I NADLEŽNOST SUDOVA I POSTUPANJE U PREDMETIMA KAZNENIH DJELA ODREĐENIH OVIM ZAKONOM Članak 29. ............... 622
IV. OSIGURANJE PRISILNOG ODUZIMANJA SREDSTAVA, PRIHODA ILI IMOVINE OSTVARENE KAZNENIM DJELOM Članak 50. - Članak 61. ........ 630
V. ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA Članak 62. ........................... 634
VI. SREDSTVA ZA RAD Članak 63. - Članak 66. ................................ 635
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 67. - Članak 71. ................. 635
KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA .............. 637 - 639

IV. IZVRŠNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA DIO PRVI OPĆE ODREDBE

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE OSNOVNE ODREDBE - Članak 1. .................. 643
SVRHA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 2. .............................. 643
TEMELJNA PRAVA I NJIHOVA OGRANIČAVANJA - Članak 3. .............................. 643
ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 4. ........................... 644
OBVEZE SUDOVA I DRUGIH TIJELA - Članak 5. .................................................... 644
NADLEŽNOST ZA IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA - Članak 6. ........................ 644
TROŠKOVI IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 7. .................................... 645 Z
NAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU - Članak 8. ............................................... 645

GLAVA II.

TEMELJNA NAČELA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA ZABRANA SVAKOGA NEZAKONITOG POSTUPKA - Članak 9. ............................ 646
ZABRANA DISKRIMINACIJE - Članak 10. ................................................................ 646
RAZVRSTAVANJE ZATVORENIKA TIJEKOM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 11. .............................. 646
UREĐENJE IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA I OBLIKOVANJE POJEDINAČNOG PROGRAMA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 12. ....... 647
PRIPRAVA ZA OTPUST I POMOĆ POSLIJE OTPUSTA - Članak 13. ...................... 647

GLAVA III.

PRAVA ZATVORENIKA I NJIHOVA ZAŠTITA PRAVA ZATVORENIKA - Članak 14. .............................. 647
PRITUŽBA ZATVORENIKA - Članak 15. ............................. 648
PRAVNA ZAŠTITA U STEGOVNOM POSTUPKU - Članak 16. .............. 649
SUDSKA ZAŠTITA PROTIV POSTUPKA I ODLUKE UPRAVE KAZNIONICE
ODNOSNO ZATVORA - Članak 17. .................................... 649
NADZOR - Članak 18. .......................................... 649

DIO DRUGI

USTROJ, NADLEŽNOST I DJELOKRUG TIJELA ZA IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA

GLAVA IV.
TIJELA NADLEŽNA ZA IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVOR KAZNIONICE, ZATVORI I CENTRI - Članak 19. ....... 650
KAZNIONICE - Članak 20. ............................................ 651
ZATVOR - Članak 21. ................................................... 652
VRSTE KAZNIONICA I ZATVORA - Članak 22. ...................... 652
UNUTARNJI USTROJ KAZNIONICA I ZATVORA - Članak 23. .................. 652
UPRAVITELJ - Članak 24. .............................................. 653
SAVJETODAVNO VIJEĆE UPRAVITELJA - Članak 25. ........................ 653

GLAVA V.

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI PRIJAM U SLUŽBU, ODNOSNO NA RAD, PREMJEŠTAJ I PRESTANAK SLUŽBE, ODNOSNO RADA - Članak 26. ......... 654
POSLOVI IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 27. ................. 655
OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE - Članak 28. ............................... 655
OVLASTI I OBVEZE OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE - Članak 29. .................... 656
POSEBNA PRAVA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA - Članak 30. ..................... 656
OBVEZE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA - Članak 31. .................... 657
IZOBRAZBA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA - Članak 32. ............ 658
DRŽAVNI SLUŽBENICI ODJELA OSIGURANJA - Članak 33. ................................ 658
POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU U PRAVOSUDNU POLICIJU - Članak 34. ............... 659
ODJEL TRETMANA - Članak 35. ................................... 659
STEGOVNA ODGOVORNOST - Članak 36. .................................. 660
TEŠKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI - Članak 37. ............... 660

GLAVA VI. SREDSTVA ZA RAD

FINANCIRANJE KAZNIONICA, ZATVORA, CENTRA ZA DIJAGNOSTIKU U ZAGREBU I CENTRA ZA IZOBRAZBU - Članak 38. .......... 661
SREDSTVA ZA TEKUĆE I KAPITALNE IZDATKE - Članak 39. ............ 661
SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE - Članak 40. ......................... 662

GLAVA VII.

IZVRŠENJA USTANOVLJENJE SUCA IZVRŠENJA - Članak 41. ...................... 663
STVARNA NADLEŽNOST I DJELOKRUG SUCA IZVRŠENJA - Članak 42. ......... 663
MJESNA NADLEŽNOST SUCA IZVRŠENJA - Članak 43. ................... 664
POSTUPAK PRED SUCEM IZVRŠENJA - Članak 44. ........................... 664
POSTUPAK PO ŽALBI PROTIV ODLUKE UPRAVITELJA - Članak 45. ................. 665
ŽALBA NA ODLUKU SUCA IZVRŠENJA - Članak 46. ............................................. 665
UPUĆIVANJE U PRAVA ZATVORENIKA - Članak 47. ............................................. 665

DIO TREĆI

TIJEK IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA GLAVA VIII. MJERILA ZA UPUĆIVANJE I UPUĆIVANJE NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA SUDAC IZVRŠENJA NADLEŽAN ZA UPUĆIVANJE NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA - Članak 48. ................ 666
MJERILA ZA UPUĆIVANJE NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA - Članak 49. . 666
POZIV I RJEŠENJE O UPUĆIVANJU - Članak 50. ............... 667
OBVEZE SUCA IZVRŠENJA - Članak 51. .............................. 668
TJERALICA - Članak 52. .......................................... 669
UPUĆIVANJE PRIJE PRAVOMOĆNOSTI PRESUDE - Članak 53. .............. 669

GLAVA IX.

ODGODA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA RAZLOZI ZA ODGODU - Članak 54. ............ 670
ODGODA VOJNIM OBVEZNICIMA - Članak 55. .......................... 671
OPOZIV RJEŠENJA O ODGODI - Članak 56. ................................... 671


GLAVA X.

POSTUPAK PRIJAMA ZATVORENIKA I ODREĐIVANJE NAČINA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA UTVRĐIVANJE ISTOVJETNOSTI PRIGODOM PRIJAMA ZATVORENIKA - Članak 57...... 672
PRETRAGA I PREGLED TIJELA - Članak 58. ............... 672
UZIMANJE POSEBNIH OSOBNIH PODATAKA - Članak 59. ........... 672
POSTUPAK S OSOBNIM STVARIMA - Članak 60. .................. 672
DOPUŠTENE STVARI - Članak 61. ............................ 673
DRAGOCJENOSTI, NOVAC, VRIJEDNOSNICE I ISPRAVE - Članak 62. ............ 673
LIJEKOVI I ORTOPEDSKA POMAGALA - Članak 63. .................. 674
PRIJAMNI ZAPISNIK - Članak 64. ............................ 674
ZDRAVSTVENI PREGLED - Članak 65. ........................... 674
PRIOPĆENJE O PRAVIMA I OBVEZAMA - Članak 66. .................... 674
OBAVIJEST O PRIJAMU ZATVORENIKA - Članak 67. ............. 675
SMJEŠTAJ ZATVORENIKA - Članak 68. ........................... 675
POJEDINAČNI PROGRAM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 69. ........ 675
MATICA ZATVORENIKA - Članak 70. ................ 676
OSOBNIK ZATVORENIKA - Članak 71. ...................... 676
TAJNOST PODATAKA - Članak 72. .................................... 677
SREDIŠNJA MATICA - Članak 73. .................... 677

GLAVA XI.

SMJEŠTAJ, OPREMA I PREHRANA ZATVORENIKA SMJEŠTAJ ZATVORENIKA - Članak 74. ......... 677
SMJEŠTAJ ZATVORENIKA – OSOBA S INVALIDITETOM - Članak 75. ............... 678
ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE I ČISTOĆE PROSTORIJA I DRUGOG PROSTORA - Članak 76. ...... 678
RUBLJE, ODJEĆA, OBUĆA I POSTELJINA - Članak 77. ................ 678
PREHRANA - Članak 78. .............................. 679
NABAVA POTREPŠTINA - Članak 79. ............................ 680

GLAVA XII.

RAD ZATVORENIKA ZAPOŠLJAVANJE ZATVORENIKA - Članak 80. ................ 680
ZAPOŠLJAVANJE KOD DRUGOG POSLODAVCA I OBAVLJANJE VLASTITE
DJELATNOSTI - Članak 81. ......... 681
RADNO VRIJEM - Članak 82. ............................... 681
ODMORI - Članak 83. ..................................... 681
NAKNADA ZA RAD I NAGRADA - Članak 84. .............. 682
RASPOLAGANJE NAKNADOM ZA RAD I OBVEZNA UŠTEĐEVINA - Članak 85. ........... 682
NOVČANA POMOĆ - Članak 86. .................. 682
POVREDA OBVEZA IZ RADA - Članak 87. ..................... 683
PRONALASCI I TEHNIČKA UNAPRJEĐENJA - Članak 88. ................ 683
NAKNADA ZA VRIJEME IZOBRAZBE - Članak 89. ............................................... 683
POTVRDA O RADU - Članak 90. ............................. 683

GLAVA XIII.

IZOBRAZBA ZATVORENIKA ORGANIZIRANJE IZOBRAZBE - Članak 91. ....................... 684
OPISMENJAVANJE I OSNOVNO ŠKOLOVANJE - Članak 92. ................................. 684
VRSTA IZOBRAZBE - Članak 93. ..................................... 684

GLAVA XIV.

VJEROISPOVIJEDANJE I DUŠOBRIŽNIŠTVO ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH POTREBA - Članak 94. ................. 685
DUŠOBRIŽNIŠTVO - Članak 95. ................................... 685

GLAVA XV.
ORGANIZIRANJE SLOBODNOG VREMENA ZATVORENIKA KORIŠTENJE SLOBODNOG VREMENA - Članak 96. ................ 685
KNJIŽNICA - Članak 97. ............... 686
NABAVA KNJIGA, NOVINA I ČASOPISA - Članak 98. ................ 686
TJELOVJEŽBA - Članak 99. ............... 686
PRIREDBE - Članak 100. ................ 687
RADIO I TELEVIZIJA - Članak 101. .................. 687
STVAR I DJELO NASTALO U SLOBODNO VRIJEME - Članak 102. .......... 687

GLAVA XVI. LIJEČENJE I POSTUPAK S BOLESNIMA

ZAŠTITA ZDRAVLJA - Članak 103. ............................. 687
OBVEZAN LIJEČNIČKI PREGLED - Članak 104. ......................... 688
ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA - Članak 105. ........................ 688
SMJEŠTAJ RADI LIJEČENJA - Članak 106. .................... 688
SPECIJALISTIČKI PREGLED - Članak 107. ....................... 689
LIJEČENJE ZUBI - Članak 108. ..................................... 689
MEDICINSKI POKUS I LIJEČENJE - Članak 109. ................... 690
POSTUPAK PRI ODBIJANJU HRANE - Članak 110. ........................ 690
ZAŠTITA MAJČINSTVA - Članak 111. ............................... 690
POSTUPAK S DUŠEVNO OBOLJELIMA - Članak 112. ................ 691
OBAVIJEST O BOLESTI - Članak 113. .............................. 691
POSTUPAK U SLUČAJU SMRTI - Članak 114. ...................... 691
TROŠKOVI LIJEČENJA IZVAN KAZNIONICE, ODNOSNO ZATVORA - Članak 115. ................. 692
PRAVO NA ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU - Članak 116. .............................. 692

GLAVA XVII.

DODIR S VANJSKIM SVIJETOM POSJETI ZATVORENIKU - Članak 117. ...................... 692
USKRATA POSJETA - Članak 118. ...................... 693
NADZOR POSJETA - Članak 119. ............................................ 693
PRETRAGA POSJETITELJA I STVARI - Članak 120. ...................... 693
POSJET KAZNIONICI, ODNOSNO ZATVORU - Članak 121. ............... 694
ZAŠTITA PRIVATNOSTI - Članak 122. ............................... 695
POSJET KONZULARNIH I DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA - Članak 123. ....... 695
DOPISIVANJE - Članak 124. ............................................ 695
TELEFONSKI RAZGOVOR - Članak 125. ............................. 696
PAKETI - Članak 126. .......................................... 696
NOVAC I VRIJEDNOSNICE - Članak 127. ............................... 696
IZVANREDNI IZLASCI - Članak 128. ................................ 697

GLAVA XVIII.

POGODNOSTI POJAM I SADRŽAJ POGODNOSTI - Članak 129. .......................... 698
VRSTE POGODNOSTI - Članak 130. .................................... 698
UVJETI ZA ODOBRAVANJE POGODNOSTI IZLASKA - Članak 131. ..................... 699
ODLUČIVANJE O POGODNOSTI - Članak 132. .......................... 700


GLAVA XIX.

RED I SIGURNOST PONAŠANJE ZATVORENIKA - Članak 133. .................... 701
PRETRAGA I PREGLED TIJELA - Članak 134. ............................ 701
POSEBNE MJERE ODRŽAVANJA REDA I SIGURNOSTI - Članak 135. ................. 701
IZVRŠAVANJE POSEBNIH MJERA ODRŽAVANJA REDA I SIGURNOSTI - Članak 136. ........... 702
SMJEŠTAJ NA ODJEL POJAČANOG NADZORA - Članak 137. .............................. 703
VEZANJE - Članak 138. ...................................................... 703
OSAMLJENJE - Članak 139. ..................................................... 703
TESTIRANJE NA OPOJNA SREDSTVA I ZARAZNE BOLESTI - Članak 140. ...... 704

GLAVA XX.

PRISILA PRIMJENA SREDSTAVA PRISILE - Članak 141. ...................... 704
SREDSTVA PRISILE - Članak 142. ................................... 705
VATRENO ORUŽJE - Članak 143. ............................................. 705
POSTUPANJE PRILIKOM BIJEGA - Članak 144. ........................ 706

GLAVA XXI.

STEGOVNI PRIJESTUPI, MJERE I POSTUPAK STEGOVNI PRIJESTUPI - Članak 145. .......... 707
STEGOVNE MJERE - Članak 146. .................................. 708
STEGOVNA MJERA UPUĆIVANJA U SAMICU - Članak 147. ................ 709
POSTUPAK ZA IZRICANJE I IZVRŠAVANJE STEGOVNE MJERE - Članak 148. . 709
POSTUPAK ZBOG POČINJENJA NOVOGA KAZNENOG DJELA TIJEKOM IZDRŽAVANJA KAZNE - Članak 149. ........ 711
NAKNADA ŠTETE - Članak 150. .............................. 711

GLAVA XXII.

PREMJEŠTAJ - Članak 151. ............... 712
PRIJEDLOG ZA PREMJEŠTAJ - Članak 152. ..................... 712
PREMJEŠTAJ U BLAŽE UVJETE IZDRŽAVANJA KAZNE - Članak 153. ............ 712
RJEŠENJE O PREMJEŠTAJU - Članak 154. ........................... 713


GLAVA XXIII.

PREKID IZDRŽAVANJA KAZNE RAZLOZI ZA PREKID IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 155. ............. 713
POSTUPAK ODOBRAVANJA PREKIDA - Članak 156. ............................................ 714

GLAVA XXIV.

NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O UVJETNOM OTPUSTU POJAM - Članak 157. ................ 715
POKRETANJE POSTUPKA PRIJEDLOGOM - Članak 158. ........................ 715
POKRETANJE POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Članak 158.a - Članak 158.b ............. 715
ODLUČIVANJE O UVJETNOM OTPUSTU - Članak 159. ......................................... 716
RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA - Članak 159.a .......................................... 717
ŽALBA - Članak 159.b .................................................... 717
DOSTAVA PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O UVJETNOM OTPUSTU - Članak 159.c ......... 718
PROVEDBA UVJETNOG OTPUSTA - Članak 159.d ............................ 718
OBVEZE TIJEKOM UVJETNOG OTPUSTA - Članak 160. ........................ 719
PROVJERAVANJE UVJETNO OTPUŠTENOG OSUĐENIKA - Članak 161. .......... 719
OPOZIV UVJETNOG OTPUSTA - Članak 162. ......................................................... 719

GLAVA XXV.

PRIPREMA ZA OTPUST I POMOĆ POSLIJE OTPUSTA POJAM I SADRŽAJ - Članak 163. .................. 720
PRIPREMA ZA OTPUST - Članak 164. ......................................... 720
POMOĆ NAKON OTPUSTA - Članak 165. ....................................... 721

GLAVA XXVI.

OTPUŠTANJE VRIJEME OTPUŠTANJA - Članak 166. ............................ 721
POSTUPAK OTPUŠTANJA - Članak 167. ...................................... 721

GLAVA XXVII.

IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA IZREČENE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU I KAZNE ZATVORA KOJOM JE ZAMIJENJENA NOVČANA KAZNA IZREČENA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU IZVRŠAVANJE I PRAVA - Članak 168. .......... 722
UPUĆIVANJE NA IZDRŽAVANJE KAZNE - Članak 169. .......................... 722
ODGODA - Članak 170. .............................................................. 723
PREKID IZDRŽAVANJA KAZNE - Članak 171. ................................ 723
NAČIN IZDRŽAVANJA - Članak 172. ......................................... 723
OTPUŠTANJE - Članak 173. .................................... 724

DIO ČETVRTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GLAVA XXVIII. T

RGOVAČKO DRUŠTVO - Članak 174. - Članak 174.a ......................... 724
PROVEDBENI PROPISI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 175. ............ 725
PROVEDBENI PROPISI MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE PRAVOSUĐA - Članak 176. ................... 725
PRESTANAK VAŽENJA DOSADAŠNJIH PROPISA - Članak 177. ........................ 726
VAŽENJE DOSADAŠNJIH PROVEDBENIH PROPISA - Članak 178. ................... 727
Prijelazne i završne odredbe iz Narodnih novina 83/2009 ........................... 728
Prijelazne i završne odredbe iz Narodnih novina 56/2013 .............. 729

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA 731 - 733

ZAKON O PROBACIJI DIO PRVI OPĆE ODREDBE

GLAVA I.
UVODNE ODREDBE OSNOVNA ODREDBA - Članak 1. .......................... 737
SVRHA I SADRŽAJ PROBACIJSKIH POSLOVA - Članak 2. .................. 737
NAČIN IZVRŠAVANJA PROBACIJSKIH POSLOVA - Članak 3. ............. 737
TIJELA NADLEŽNA ZA IZVRŠAVANJE PROBACIJSKIH POSLOVA - Članak 4. .. 738
ZNAČENJE IZRAZA - Članak 5. ................................. 738

GLAVA II.

TEMELJNA NAČELA ZABRANA NEZAKONITOG POSTUPANJA I DISKRIMINACIJE - Članak 6. ....... 738
DOBROVOLJNOST - Članak 7. .................................. 739

GLAVA III.

PRAVA I OBVEZE OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU PRAVA OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU - Članak 8. ....... 739
OBVEZE OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU - Članak 9. .......... 739

DIO DRUGI

PROBACIJSKI POSLOVI

GLAVA IV.

PROBACIJSKI POSLOVI I DOKUMENTACIJA PROBACIJSKI POSLOVI - Članak 10. ................... 739
PROCJENA KRIMINOGENOG RIZIKA I TRETMANSKIH POTREBA - Članak 11. ............ 740
POJEDINAČNI PROGRAM POSTUPANJA - Članak 12. .................... 740
MATICA I OSOBNIK - Članak 13. .................... 741

GLAVA V.

IZVJEŠĆA IZVJEŠĆE DRŽAVNOM ODVJETNIKU - Članak 14. ..................... 741
IZVJEŠĆE SUDU - Članak 15. ......................... 741
IZVJEŠĆE SUCU IZVRŠENJA - Članak 16. ..................... 742
IZVJEŠĆE KAZNIONICI, ODNOSNO ZATVORU - Članak 17. .................. 742

GLAVA VI.

IZVRŠAVANJE ZAŠTITNOG NADZORA ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA ZAŠTITNOG NADZORA - Članak 18. ......... 742
OBVEZE PROBACIJSKOG UREDA U IZVRŠAVANJU ZAŠTITNOG NADZORA - Članak 19. ............. 743
IZVRŠAVANJE SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITNOG NADZORA PO PUNOM IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA - Članak 20. .......... 743

GLAVA VII.

IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO UPUĆIVANJE I ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 21. ....... 743
OBVEZE UREDA ZA PROBACIJU U IZVRŠAVANJU RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 22. ............... 744
NAČIN IZVRŠAVANJA RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 23. .............. 744
ODGODA I PREKID RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 24. ........... 745
RAZLOZI ZA ODGODU I PREKID RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 25. .......... 745
ZASTARA IZVRŠENJA RADA ZA OPĆE DOBRO - Članak 26. ............................. 746

GLAVA VIII.

IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA I UVJETNI OTPUST SUDJELOVANJE U IZVRŠAVANJU POJEDINAČNOG PROGRAMA IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Članak 27. ............ 746
PRIHVAT POSLIJE OTPUSTA - Članak 28. .......... 746
NADZOR UVJETNO OTPUŠTENOG OSUĐENIKA - Članak 29. ......... 747

GLAVA IX.

IZVRŠAVANJE POSEBNIH OBVEZA ZAPOČINJANJE IZVRŠAVANJA POSEBNIH OBVEZA - Članak 30. ........... 747
OBVEZE PROBACIJSKOG UREDA U IZVRŠAVANJU POSEBNIH OBVEZA Članak 31. ............... 747
PRIMJENA ODREDBI NA IZVRŠAVANJE OBVEZA NALOŽENIH RJEŠENJEM
DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA - Članak 32. ................... 748

GLAVA X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE PRIMJENA ODREDBI NA PREKRŠAJNE KAZNE - Članak 33. ........ 748
SURADNJA U IZVRŠAVANJU PROBACIJSKIH POSLOVA - Članak 34. ............... 748
NADZOR NAD RADOM PROBACIJSKE SLUŽBE - Članak 35. .............................. 748
PROVEDBENI PROPISI - Članak 36. - Članak 38. ...................... 748

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O PROBACIJI ........................................ 751 - 752

ZAKON O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM I. UVODNE ODREDBE - Članak 1. - Članak 2...... 755 II.
ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA - Članak 3. ..................... 756

III. POSTUPANJE SUDA - Članak 4. - Članak 10. ............................ 757
IV. OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI - Članak 11. - Članak 17. ............... 759
V. ZAŠTITA PRAVA TREĆE OSOBE - Članak 18. .................... 762
VI. OVRHA - Članak 19. .............................. 762
VII. POSTUPANJE S PRIVREMENO ODUZETOM IMOVINOM I ODUZETOM IMOVINOM - Članak 20. - Članak 22. ............ 763
VIII. PRAVA OŠTEĆENIKA - Članak 23. - Članak 25. .......... 763
IX. PRIZNANJE I OVRHA INOZEMNIH ODLUKA - Članak 26. - Članak 27. ........ 764
X. POSEBNI SLUČAJEVI ODUZIMANJA - Članak 28. ..................... 765
XI. OVLASTI - Članak 29. .................................... 765
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 30. - Članak 35. ....... 766

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM ....... 767 - 768

V. KAZNENO ZAKONODAVSTVO O MEĐUNARODNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA
Glava I.
OPĆE ODREDBE - Članak 1. ................... 771
ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU - Članak 2. - Članak 5. .... 771

GLAVA II.

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM POSTUPCIMA KOJI SU U TIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U STRANOJ DRŽAVI TIJELA NADLEŽNA ZA PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI I PUT ZA KOMUNIKACIJU - Članak 6. ............ 773
SLANJE AKATA POŠTOM - Članak 7. ....................... 774
FORMA I OBAVEZNI SADRŽAJ ZAMOLBE - Članak 8. - Članak 9. .. 774
POSEBNOSTI U NAČINU RJEŠAVANJA ZAMOLBE - Članak 10. - Članak 11. ..... 775
ODBIJANJE ZAMOLBE - Članak 12. - Članak 14. .......................... 776
ODGODA PRUŽANJA MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI - Članak 15. ........... 777
DJELOMIČNO POSTUPANJE PO ZAMOLBI - Članak 16. ........................ 777
UZAJAMNOST - Članak 17. ................................... 778
SPONTANA RAZMJENA INFORMACIJA - Članak 18. ............. 778
TROŠKOVI - Članak 19. ................................. 778
POSEBNI SLUČAJEVI OBAVJEŠTAVANJA O KAZNENIM DJELIMA - Članak 20. ....... 779
ZAHTJEV TAJNOSTI - Članak 21. - Članak 22. ................... 780
PRIVREMENE MJERE - Članak 23. - Članak 24. ...................... 780
SASLUŠANJE OSOBE S PREBIVALIŠTEM U INOZEMSTVU - Članak 25. .......... 781
PRIVREMENA PREDAJA RADI SASLUŠANJA - Članak 26. - Članak 27. ............. 781
POSTUPANJE S PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA - Članak 28. - Članak 31. ................... 782

GLAVA III.
IZRUČENJE
Prvi dio: PRETPOSTAVKE IZRUČENJE HRVATSKOG DRŽAVLJANINA - Članak 32. ........... 783
IZRUČENJE STRANCA - Članak 33. - Članak 34. ................. 784
ODBIJANJE IZRUČENJA - Članak 35. - Članak 36. .................. 784
NAČELO SPECIJALITETA - Članak 37. ...................... 785
DODATNA ZAMOLBA ZA IZRUČENJEM - Članak 38. ............. 786
ZAMOLBE ZA IZRUČENJE OD STRANE VIŠE ZEMALJA - Članak 39. ................ 786
UVJETI IZRUČENJA U REPUBLIKU HRVATSKU - Članak 40. - Članak 41. .......... 786
PROVOĐENJE IZRUČENIKA KROZ REPUBLIKU HRVATSKU - Članak 42. ........ 787

Drugi dio: POSTUPAK ZA IZRUČENJE ZAMOLBA ZA IZRUČENJE - Članak 43. ................ 787
ZAMOLBA ZA PRIVREMENO UHIĆENJE RADI IZRUČENJA - Članak 44. - Članak 46. ................. 788
RJEŠENJE O PRITVORU RADI IZRUČENJA - Članak 47. ..................................... 788
UKIDANJE PRITVORA - Članak 48. ........................ 789
PRODULJENJE I OBNOVA PRITVORA - Članak 49. .............. 789
PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA - Članak 50. - Članak 51. ........ 789
PRAVO NA SASLUŠANJE - Članak 52. ........................... 790
IZVIDNE RADNJE - Članak 53. ................................. 790
POJEDNOSTAVLJENO IZRUČENJE - Članak 54. .................... 791
RJEŠENJE KOJIM SE ZAHTJEV ZA IZRUČENJE ODBIJA - Članak 55. .............. 791
RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA IZRUČENJE - Članak 56. ............................... 792
RJEŠENJE MINISTRA PRAVOSUĐA - Članak 57. ................................................. 792
IZVRŠIVOST RJEŠENJA O IZRUČENJU - Članak 58. ........................................... 792
IZVRŠENJE IZRUČENJA - Članak 59. ............................................ 793
ODGODA PREDAJE I PRIVREMENO IZRUČENJE - Članak 60. - Članak 61. ....... 793

GLAVA IV.

PREUZIMANJE I USTUPANJE POSTUPKA

Prvi dio: PRETPOSTAVKE PREUZIMANJE POSTUPKA OD STRANE REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 62. - Članak 63. ..... 794
PRIMJENA PRAVA I SUĐENJE U ODSUTNOSTI - Članak 64. ............................. 794
USTUPANJE KAZNENOG POSTUPKA - Članak 65. ................................ 795


Drugi dio:

POSTUPAK Članak 66. - Članak 69. ................. 795

GLAVA V.

PREUZIMANJE IZVRŠENJA STRANIH KAZNENIH PRESUDA PREUZIMANJE IZVRŠENJA OD STRANE REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 70. - Članak 72. ....... 796
IZVRŠENJE STRANE SANKCIJE - Članak 73. - Članak 79. .............. 797
PREMJEŠTAJ OSUĐENIKA - Članak 80. ........................... 798

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 81. - Članak 82. ......................... 799
PRIJELAZNE ODREDBE - Članak 83. ................................................ 800
STUPANJE NA SNAGU - Članak 84. ......................... 800

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA ............... 801- 802

ZAKON O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOG KAZNENOG SUDA I PROGONU ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNARODNOG RATNOG I HUMANITARNOG PRAVA
I. OPĆE ODREDBE PREDMET NORMIRANJA - Članak 1. ............. 805
POJMOVI KOJI SE KORISTE U ZAKONU - Članak 2. .................... 805
NADLEŽNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA SURADNJE I IZVRŠENJE ODLUKA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 3. ........ 805
ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM - Članak 4. ......... 806
KOMUNIKACIJA S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM - Članak 5. ............ 806
PRIMJENA DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA - Članak 6. ......................................... 807
PODACI OD VAŽNOSTI ZA OTKRIVANJE I PROGON KAZNENIH DJELA IZ ČLANKA 1. OVOGA ZAKONA TE PODACI OD POVIJESNOG ZNAČAJA - Članak 7. . 807
ZAŠTITA SVJEDOKA, ŽRTAVA I DRUGIH OSOBA - Članak 8. .............................. 807
ŽURNOST POSTUPANJA - Članak 9. .............................. 808

II. KAZNENI PROGON U REPUBLICI HRVATSKOJ NADLEŽNOST HRVATSKIH SUDOVA I DRUGIH TIJELA - Članak 10. ................. 808
PRIMJENA PROPISA O KAZNENOM POSTUPKU - Članak 11. .............................. 808
NADLEŽNOST SUDOVA ZA VOĐENJE KAZNENOG POSTUPKA - Članak 12. ... 809
POSEBNE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJU SUDOVA - Članak 13. ........... 809
NADLEŽNOST DRŽAVNOG ODVJETNIKA - Članak 14. ........................................ 809
USTROJ POLICIJE - Članak 15. .................................................... 810
PRIMJENA POSEBNIH ODREDBI - Članak 16. - Članak 16.b .................. 810

III. PRIJAVA TUŽITELJU I POSTUPANJE POVODOM OBAVIJESTI TUŽITELJA PRIJAVA TUŽITELJU - Članak 17. .................... 811
OBAVIJEST TUŽITELJA - Članak 18. .................... 811
POSTUPANJE DRŽAVNOG ODVJETNIKA I DRUGIH NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA - Članak 19. ..................... 811

IV. PRAVNE POSLJEDICE POSTUPKA PRED MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM NE BIS IN IDEM - Članak 20. ............................ 812
NEMOGUĆNOST ISTOVREMENOG POSTUPANJA - Članak 21. ......................... 812
NASTAVAK POSTUPKA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Članak 22. ....................... 813

V. SURADNJA S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM NAČELA SURADNJE - Članak 23. ............ 813
NAZOČNOST PREDSTAVNIKA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 24. .................. 814
ODGODA IZVRŠENJA ZAHTJEVA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 25. .............. 814
OBAVLJANJE RADNJI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 26. KONZULTACIJE - Članak 27. .......... 814
KORIŠTENJE DOKAZA MEĐUNARODNOG KAZNENOG SUDA - Članak 28. - Članak 28.a .................. 814

VI. UHIĆENJE I PREDAJA OKRIVLJENIKA

ZAHTJEV ZA PREDAJU OKRIVLJENIKA - Članak 29. .............. 815
STRANKE I OBAVEZNA OBRANA - Članak 30. ......................... 815
UHIĆENJE - Članak 31. ..................... 815
POSTUPAK PRED ISTRAŽNIM SUCEM - Članak 32. ..................... 816
POSTUPAK PRED SUDSKIM VIJEĆEM - Članak 33. .................... 816
ISPITIVANJE OKRIVLJENIKA - Članak 34. .............................. 817
DOBROVOLJNA PREDAJA - Članak 35. ....................... 817
ODLUKA O ZAHTJEVU ZA PREDAJU - Članak 36. ..................... 817
KONTROLA RJEŠENJA O PREDAJI - Članak 37. ....................... 817
ŽALBA NA RJEŠENJE O PREDAJI - Članak 38. ........................ 818
IZVRŠNOST RJEŠENJA - Članak 39. ............................. 818
DOSTAVA RJEŠENJA - Članak 40. ................................... 818
PREDAJA OKRIVLJENIKA - Članak 41. ................... 818

VII. IZVRŠENJE PRESUDE I DRUGIH ODLUKA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA IZVRŠENJE PRESUDA I DRUGIH ODLUKA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 42. .................... 819
PRIHVAT OSUĐENIKA - Članak 43. ......... 819
VIII. SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U RADU MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA SUDJELOVANJE U RADU SKUPŠTINE DRŽAVA STRANAKA I DRUGIH TIJELA SUDA - Članak 44. ................ 819
IZBORI I IMENOVANJA U MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU - Članak 45. ....... 819
FINANCIRANJE MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 46. ............ 820

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE PRIMJENA ODREDBI ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA MEĐUNARODNI KAZNENI SUD - Članak 47. ........... 820
PRIMJENA ODREDBI OVOGA ZAKONA NA KAZNENA DJELA IZ ČLANKA 1. OVOGA ZAKONA - Članak 48. ................. 820
PRIMJENA PROPISA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I DOMAĆIH PROPISA U VEZI S NJIM - Članak 49. ........... 821
STUPANJE NA SNAGU OVOGA ZAKONA - Članak 50. ................................ 821
Prijelazne i završne odredbe iz Narodnih novina 125/2011 ....................... 822

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOG
KAZNENOG SUDA I PROGONU ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNARODNOG RATNOG I HUMANITARNOG PRAVA ................... 823 - 824
USTAVNI ZAKON O SURADNJI REPUBLIKE HRVATSKE S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM OPĆENITE ODREDBE - Članak 1. - Članak 5. ................... 827

II. DJELOVANJE MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 6. - Članak 8. .................. 828

III. USTUPANJE KAZNENOG PROGONA I KAZNENOG POSTUPKA - Članak 9. - Članak 12. .................. 829

IV. UHIĆENJE I PRITVOR OKRIVLJENIKA, TE NJEGOVA PREDAJA MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU - Članak 13. - Članak 24. ....................... 830

V. PRAVNA POMOĆ MEĐUNARODNOM KAZNENOM SUDU - Članak 25. - Članak 27. ...................... 834

VI. IZVRŠENJE PRESUDE MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA - Članak 28. - Članak 31. ..................... 834

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE: O TROŠKOVIMA, IMUNITETU I OSTALIM PITANJIMA - Članak 32. - Članak 36. ................. 835

KAZALO POJMOVA UZ USTAVNI ZAKON O SURADNJI REPUBLIKE HRVATSKE S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM .......................... 837
AKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE GLAVA I. OPĆE ODREDBE PODRUČJE PRIMJENE - Članak 1...... 841
ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU - Članak 2. ............. 842
NAČELO UZAJAMNOG PRIZNAVANJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE - Članak 3. .......... 846
NAČELO UČINKOVITE SURADNJE - Članak 4. ....................... 846
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - Članak 4.a ..................... 846
NADLEŽNA TIJELA ZA ZAPRIMANJE ODLUKA STRANIH PRAVOSUDNIH TIJELA - Članak 5. .............. 846
DOMAĆA TIJELA NADLEŽNA ZA DONOŠENJE ODLUKA KOJE SE IZVRŠAVAJU PUTEM PRAVOSUDNE SURADNJE - Članak 6. ....... 847
PROSLJEĐIVANJE ODLUKA DOMAĆIH TIJELA - Članak 7. ................................ 848
NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA I NAČINI PROSLJEĐIVANJA INSTRUMENATA PRAVOSUDNE SURADNJE - Članak 8. ........................ 848
JEZIK - Članak 9. ............................... 848
ISKLJUČENJE PROVJERE DVOSTRUKE KAŽNJIVOSTI - Članak 10. ............... 849
KORIŠTENJE EUROPSKOM PRAVOSUDNOM MREŽOM U KAZNENIM STVARIMA - Članak 11. ....................................... 850
CILJEVI I OVLASTI EUROJUSTA - Članak 12. .................................. 850
NACIONALNI ČLAN U EUROJUSTU - Članak 12.a ............ 851
PRAVA I OBVEZE NACIONALNOG ČLANA U EUROJUSTU - Članak 12.b ...... 852
POSREDOVANJE NACIONALNOG ČLANA - Članak 12.c ..................853
POSTUPANJE DOMAĆIH PRAVOSUDNIH TIJELA - Članak 12.d .......... 853
NACIONALNI ČLAN ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA EUROJUSTA - Članak 12.e ........... 854
NACIONALNI KOORDINATIVNI SUSTAV EUROJUSTA - Članak 12.f ............. 854
TROŠKOVI - Članak 13. ......... 855
PRAVNA SREDSTVA - Članak 14. ......................... 855
NAKNADA ŠTETE NASTALE IZVRŠAVANJEM NALOGA - Članak 15. ............ 856
AMNESTIJA, POMILOVANJE I PREISPITIVANJE ODLUKE ILI NALOGA - Članak 16. ..................... 856

GLAVA II.

EUROPSKI UHIDBENI NALOG PODRUČJE PRIMJENE - Članak 17. ........................ 857
SADRŽAJ I OBLIK - Članak 18. ......................... 857
POSEBNOSTI U ZAPRIMANJU I PROSLJEĐIVANJU EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 19. ............................ 858
RAZLOZI ZA ODBIJANJE IZVRŠENJA EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 20. .......................... 858
RAZLOZI ZBOG KOJIH SE MOŽE ODBITI IZVRŠENJE EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 21. ..................... 859
POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 22. ...................... 860
PREDAJA VLASTITIH DRŽAVLJANA - Članak 22.a ............................................. 860
POKRETANJE POSTUPKA IZVRŠAVANJA EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 23. ............................... 861
PRAVA TRAŽENE OSOBE - Članak 24. ...................................................................... 862
POSTUPAK PRED SUCEM ISTRAGE - Članak 24.a .................................................. 863
POSTUPAK PRED IZVANRASPRAVNIM VIJEĆEM - Članak 24.b .......................... 863
PREDAJA OSOBE KOJA UŽIVA IMUNITET - Članak 25. ........................................ 864
MJERE OSIGURANJA PREDAJE TRAŽENE OSOBE - Članak 26. .......................... 864
PRISTANAK NA PREDAJU - Članak 27. ................ 865
RJEŠENJE O PREDAJI S PRISTANKOM - Članak 28. .................. 865
RJEŠENJE O PREDAJI BEZ PRISTANKA - Članak 29. ..................... 866
POSTUPANJE U SLUČAJU ZAPRIMANJA EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA VIŠE DRŽAVA ČLANICA ILI MOLBE ZA IZRUČENJE - Članak 30. ....... 866
OBAVJEŠTAVANJE O ODLUCI - Članak 31. ............................................................. 867
ROKOVI ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREDAJI TRAŽENE OSOBE - Članak 32. .......... 867
ODGODA PREDAJE I PRIVREMENA PREDAJA TRAŽENE OSOBE - Članak 33.. 868
ISPITIVANJE ILI PRIVREMENI PREMJEŠTAJ TRAŽENE OSOBE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O PREDAJI - Članak 34. .. 868
PREDAJA TRAŽENE OSOBE - Članak 35. ...................... 868
IZVRŠENJE EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA PROTIV IZRUČENE OSOBE - Članak 36. .............. 869
PROVOĐENJE KROZ REPUBLIKU HRVATSKU - Članak 37. ................ 869
NAČELO SPECIJALNOSTI - Članak 38. ..................... 870
PREDAJA DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI - Članak 39. ............ 871
IZRUČENJE PREDANE OSOBE TREĆOJ DRŽAVI - Članak 40. ............. 871
POSTUPAK DAVANJA SUGLASNOSTI - Članak 41. ..................... 872
PREDAJA IMOVINE ILI PREDMETA - Članak 42. ...................... 872

GLAVA III.

NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA PODRUČJE PRIMJENE NALOGA ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA - Članak 43. ....... 877
IZDAVANJE EUROPSKOG NALOGA ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA - Članak 52. ........................ 878
UVJETI ZA IZDAVANJE EUROPSKOG NALOGA ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA - Članak 53. ............. 878
PROSLJEĐIVANJE EUROPSKOG NALOGA ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA - Članak 54. ..... 879
EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA U ODNOSU NA RANIJI EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA ILI NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE I DOKAZA - Članak 55. .................. 879
UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA - Članak 56. ................ 879
PRIZNANJE I IZVRŠENJE NALOGA - Članak 57. ........................ 880
UVJETI ZA IZVRŠENJE NALOGA - Članak 58. ........................ 881
RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA NALOGA - Članak 59. ...... 881
ROKOVI ZA PRIZNANJE I IZVRŠENJE NALOGA I PROSLJEĐIVANJE DOKAZA - Članak 60. ............. 882
RAZLOZI ZA ODGODU PRIZNANJA I IZVRŠENJA NALOGA - Članak 61. ....... 883
OBVEZA OBAVJEŠTAVANJA - Članak 62. ................... 883

GLAVA V.

ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA - Članak 63. .......... 884
PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA - Članak 64. .......................... 885
RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIZNANJA ODLUKE - Članak 65. .......... 885
DOPUNSKE OBAVIJESTI - Članak 66. ...................... 886
ODGODA IZVRŠENJA ODLUKE O ODUZIMANJU - Članak 67. ........ 887
VIŠE ODLUKA O ODUZIMANJU - Članak 68. .................... 888
MJERODAVNO PRAVO - Članak 69. .............................. 888
OBUSTAVA IZVRŠENJA - Članak 70. ..................... 888
RASPOLAGANJE ODUZETOM IMOVINOM - Članak 71. ................ 889
OBAVJEŠTAVANJE O REZULTATU IZVRŠENJA - Članak 72. ............ 889
PROSLJEĐIVANJE ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE - Članak 73. .............. 890
PROSLJEĐIVANJE ODLUKE U VIŠE DRŽAVA ČLANICA - Članak 74. ................ 890
POSLJEDICE PROSLJEĐIVANJA ODLUKE O ODUZIMANJU - Članak 75. ........ 891
ODUSTANAK OD PROVEDBE ODLUKE O ODUZIMANJU - Članak 76. ............. 891

GLAVA VI.

PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI PODRUČJE PRIMJENE - Članak 77. ........................... 892
ISKLJUČENJE NAPLATE - Članak 78. .................. 892
PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI - Članak 79. ............. 893
RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA - Članak 80. ....................... 893
ODREĐIVANJE IZNOSA KOJI TREBA PLATITI - Članak 81. .................................. 894
MJERODAVNO PRAVO - Članak 82. ............................. 895
KAZNA ZATVORA ILI DRUGA ZAMJENSKA SANKCIJA ZA NENAPLAĆENU NOVČANU KAZNU - Članak 83. ................ 895
OBAVJEŠTAVANJE NADLEŽNOG TIJELA DRŽAVE IZDAVANJA - Članak 84. .. 895 OBUSTAVA IZVRŠENJA - Članak 85. .............. 896
NAKNADA OD IZVRŠENJA ODLUKE - Članak 86. ................. 896
PROSLJEĐIVANJE ODLUKE O NOVČANOJ KAZNI - Članak 87. .......... 896
POSLJEDICE PROSLJEĐIVANJA ODLUKE O NOVČANOJ KAZNI - Članak 88. .. 896

GLAVA VII.

PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE PODRUČJE PRIMJENE - Članak 89. .......... 897
MJESNA NADLEŽNOST - Članak 90. ....................... 897
PRIZNANJE PRESUDE I IZVRŠENJE KAZNE - Članak 91. ............ 897
SPORAZUM S DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA - Članak 92. ........... 899
ROKOVI I DUŽNOST OBAVJEŠTAVANJA - Članak 93. ................. 899
OSNOVE ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA - Članak 94. ................ 900
DJELOMIČNO PRIZNANJE I IZVRŠENJE - Članak 95. ......................... 901
ODGODA PRIZNANJA PRESUDE - Članak 96. ............................ 901
ODUSTANAK OD IZVRŠENJA KAZNE - Članak 97. ..................... 902
PRIVREMENO UHIĆENJE - Članak 98. ......................... 902
PREMJEŠTAJ OSUĐENIH OSOBA U REPUBLIKU HRVATSKU - Članak 99. ....... 902
PROVOĐENJE KROZ TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE - Članak 100.. .......... 903
MJERODAVNO PRAVO - Članak 101. ......................... 903
NAČELO SPECIJALNOSTI - Članak 102. ................... 904
KRITERIJI ZA PROSLJEĐIVANJE PRESUDE I POTVRDE DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI - Članak 103. ........... 904
NAČIN PROSLJEĐIVANJA PRESUDE I POTVRDE - Članak 104. .......................... 905
MIŠLJENJE I OBAVJEŠTAVANJE OSUĐENE OSOBE - Članak 105. ...................... 905
POVLAČENJE POTVRDE - Članak 106. .......................... 906
ZAHTJEV ZA PRIVREMENO UHIĆENJE - Članak 107. ................... 906
PREMJEŠTAJ OSUĐENIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE I POSLJEDICE PREMJEŠTAJA - Članak 108. .................. 907
MOLBA ZA ODOBRENJE PROVOĐENJA OSUĐENIKA KROZ TREĆU DRŽAVU ČLANICU - Članak 109. ...................... 907
POSTUPAK DAVANJA SUGLASNOSTI - Članak 110. ......... 908
DUŽNOST OBAVJEŠTAVANJA - Članak 111. .............. 908

GLAVA VIII.

PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA KOJIMA SU IZREČENE PROBACIJSKE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE PODRUČJE PRIMJENE - Članak 112. ........ 908
STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST ZA PRIZNANJE - Članak 113. .................... 909
STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST ZA IZVRŠAVANJE ODLUKA O PRIZNANJU - Članak 114. .................................. 909
POSTUPAK PRIZNANJA I IZVRŠENJA - Članak 115. .............. 909
ODGODA PRIZNANJA - Članak 116. ................ 910
VRSTE PROBACIJSKIH MJERA I ALTERNATIVNIH SANKCIJA - Članak 117. .... 910
USKLAĐIVANJE PROBACIJSKIH MJERA ILI ALTERNATIVNIH SANKCIJA S DOMAĆIM PRAVOM - Članak 118...................... 911
ROK - Članak 119. ............... 911
OSNOVE ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA - Članak 120. ..................... 912
OSNOVE ZBOG KOJIH SE MOŽE ODBITI PRIZNANJE I IZVRŠENJE - Članak 121. .............. 912
NAKNADNE ODLUKE - Članak 122. ........................... 914
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE NAKNADNIH ODLUKA I MJERODAVNO PRAVO - Članak 123. ............................ 915
NADLEŽNOST DRŽAVE IZDAVANJA ZA DONOŠENJE NAKNADNIH ODLUKA - Članak 124. ............................... 915
DUŽNOST OBAVJEŠTAVANJA - Članak 125. ......................................................... 916
PRIJENOS NADLEŽNOSTI - Članak 126. ............................917
SURADNJA S NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA - Članak 127. ........ 917
KRITERIJI ZA PROSLJEĐIVANJE PRESUDE ILI PROBACIJSKE ODLUKE - Članak 128. ....................... 917
PROSLJEĐIVANJE PRESUDE ILI PROBACIJSKE ODLUKE - Članak 129. ........ 918
PRAVNE POSLJEDICE PROSLJEĐIVANJA PRESUDE ILI PROBACIJSKE ODLUKE - Članak 130. ................................................... 918
OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA - Članak 131. ....................... 919

GLAVA VIII. a

PRIZNAJE I IZVRŠENJE MJERA OPREZA Područje primjene - Članak 131.a ........................ 920
VRSTE MJERA OPREZA KOJE ĆE PRIZNATI I IZVRŠITI DOMAĆA NADLEŽNA TIJELA - Članak 131.b .................. 920
ZAPRIMANJE STRANE ODLUKE O MJERAMA OPREZA - Članak 131.c ............. 921
ROKOVI ZA PRIZNANJE STRANE ODLUKE O MJERAMA OPREZA - Članak 131.d ................ 921
RAZLOZI ZA ODBIJANJE PRIZNANJA STRANE ODLUKE O MJERAMA OPREZA - Članak 131.e ............................ 922
PRILAGODBA MJERA OPREZA - Članak 131.f ................... 923
PRODULJENJE IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA - Članak 131.g ............ 923
OBAVIJESTI NADLEŽNOM TIJELU DRŽAVE IZDAVANJA - Članak 131.h ........ 924
NADLEŽNOST ZA IZVRŠAVANJE MJERA OPREZA - Članak 131.i ...................... 924
ŠUTNJA NADLEŽNIH TIJELA DRŽAVE IZDAVANJA - Članak 131.j ................... 925
PREDAJA OSOBE - Članak 131.k ............................................ 926
UPUĆIVANJE ODLUKA O MJERAMA OPREZA - Članak 131.l ............... 926
SADRŽAJ POTVRDE I UTVRĐIVANJE DRŽAVE IZVRŠENJA - Članak 131.m .. 927
POVLAČENJE POTVRDE - Članak 131.n .................... 927
PRODULJENJE TRAJANJA MJERA OPREZA I DRUGE NAKNADNE ODLUKE - Članak 131.o ............................ 927
UČINAK ISTRAŽNOG ZATVORA I UHIDBENOG NALOGA NA ODLUKU O MJERAMA OPREZA - Članak 131.p ........ 928
UZAJAMNO SAVJETOVANJE I RAZMJENA INFORMACIJA - Članak 131.r ..... 928 TROŠKOVI IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA - Članak 131.s .................. 929

GLAVA IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Članak 132. .................. 929
PRIMJENA EUROPSKOG UHIDBENOG NALOGA - Članak 132.a ....... 929
STUPANJE NA SNAGU - Članak 133. ............ 930
PRILOZI .................. 931 - 974

KAZALO POJMOVA UZ ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE ......... 975

VI. OPROST I POMILOVANJE ZAKON O OPĆEM OPROSTU ........ 979 - 981

ZAKON O POMILOVANJU ................ 985 - 989

VII. MEĐUNARODNI VIŠESTRANI UGOVORI Ugovori univerzalnog značaja ....................... 993
Ugovori univerzalnog značaja koji obvezuju Republiku Hrvatskutemeljunotifikacije o sukcesiji ........... 993
Ugovori univerzalnog značaja koji obvezuju Republiku Hrvatskuna temelju notifikacije o pristupu (akcesiji), ............ 995
Ugovori univerzalnog značaja koje je sklopila Republika Hrvatska .............. 995
Ugovori regionalnog značaja ............................................ 997
Ugovori Vijeća Europe ............................... 997
Ugovori Europske Unije ................. 1000
Drugi višestrani regionalni ugovori ................. 1000

DVOSTRANI UGOVORI Dvostrani ugovori koji obvezuju Republiku Hrvatsku na temelju sukcesije ........... 1001
Dvostrani ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska .............................. 1001

Prilog: odredbe kaznenih zakona koje upućuju na europske pravne izvore (Pregled prema redoslijedu u tekstu.) ................... 1007
SADRŽAJ .................... 1015 - 1070