Sadržaj

Nadležnost i sastav suda .79

Stvarna nadležnost . 79

Mjesna nadležnost .79

Sastav suda .79

Izuzeće . 79

Stranke, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, jezik u postupku .80

Pojam .80

Zakonski zastupnik .80

Punomoćnici stranaka .80

Jezik u postupku . 81

Troškovi postupka .81

Parnični troškovi .81

Troškovi u postupku osiguranja dokaza .81

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka .82

Suparničari, umješači, obavijest treće osobe o parnici .82


SUPARNIČARSTVO .82

Pojam i vrste .82


UMJEŠAČI .83

Imenovanje prethodnika .83

Obavijest treće osobe o parnici .83

Prekid i mirovanje postupka .84

Prekid postupka . 84

Dokazi u parničnom postupku .84

Osnove dokazivanja .84

Vrste dokaza . 85

Osiguranje dokaza .87

Pripremanje glavne rasprave .87

Opće napomene . 87

Prethodno ispitivanje tužbe .88

Odgovor na tužbu .88

Pripremno ročište .88

Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu . 88

Glavna rasprava .89

Opće napomene .89

Tijek glavne rasprave .89

Javnost glavne rasprave .90

Rukovođenje glavnom raspravom .90

Održavanje reda na glavnoj raspravi 90

Presuda, rješenje, sudska nagodba .90

Prethodne napomene . 90


PRESUDA .91

Vrste presuda .91

a) Osuđujuća (kondemnatorna) presuda .91

b) Djelomična presuda .91

c) Međupresuda .91

d) Presuda na temelju priznanja .92

e) Presuda na temelju odricanja .92

f) Presuda zbog ogluhe .92

g) Presuda zbog izostanka .92

h) Dopunska presuda .93

Pravomoćnost presude .93

Donošenje i objavljivanje presude .93

Pismena izrada i dostavljanje presude .93

Ispravljanje presude .94


B) RJEŠENJE . 94


C) SUDSKA NAGODBA .94

Redovni pravni lijekovi .95


ŽALBA PROTIV PRESUDE .95

Pravo na žalbu . 95

Sadržaj žalbe . 95

Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati .95

Postupak po žalbi .96

Odluke drugostupanjskog suda po žalbi .96


ŽALBA PROTIV RJEŠENJA .97

Izvanredni pravni lijekovi .97

Revizija .97

Ponavljanje postupka .98

Posebni postupci po Zakonu o parničnom postupku .98

Prethodne napomene .98

Postupak u parnicama iz radnih odnosa .98

Postupak u parnicama zbog smetanja posjeda .99

Izdavanje platnog naloga .99

Postupak u sporovima male vrijednosti .100

Postupak pred trgovačkim sudovima .101


PARNIČNI POSTUPAK

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 1. – Primjer rješenja suda kojim se oglašava apsolutno nenadležnim (Članak 16. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .105

Primjer 2. – Primjer prigovora tuženika na mjesnu nadležnost suda (Članak 20. i 56. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .108

Primjer 3. – Primjer rješenja suda kojim se oglašava stvarno nenadležnim (Članak 20. i 27. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .110

Primjer 4. – Primjer rješenja o ukidanju provedenih radnji i odbacivanju tužbe (Članak 83. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .112

Primjer 5. – Primjer rješenja o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 84. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .114

Primjer 6. – Primjer oglasa o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 86. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .116

Primjer 7. – Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .117

Primjer 8. – Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .119

Primjer 9. – Primjer odvjetničke punomoći s arbitražnom klauzulom (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III) .121

Primjer 10. – Primjer punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .122

Primjer 11. – Primjer specijalne punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .123

Primjer 12. – Primjer podneska o opozivu punomoći odvjetniku (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .125

Primjer 13. – Primjer podneska odvjetnika o opozivu punomoći (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .126

Primjer 14. – Primjer podneska tuženika (Članak 106.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .127

Primjer 15. – Primjer podneska tužitelja (Članak 106. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .128

Primjer 16. – Očitovanje tuženika na podnesak tužitelja .131

Primjer 17. – Podnesak tuženog .132

Primjer 18. – Podnesak tužiteljice .133

Primjer 19. – Primjer rješenja o vraćanju podneska radi ispravke i dopune (Članak 109. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .134

Primjer 20. – Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena iz razloga što je ista vraćena tužitelju radi dopune i ispravke, a kojem rješenju tužitelj nije udovoljio. (Članak 109. st. 4.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .137

Primjer 21. – Primjer rješenja o kažnjavanju (Članak 110.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .138

Primjer 22. – Primjer prijedloga tužitelja radi produženja roka .139

Primjer 23. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .141

Primjer 24. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .143

Primjer 25. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer III) .144

Primjer 26. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, s time da se žalba smatra pravodobnom (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .146

Primjer 27. – Primjer rješenja suda kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za ulaganje žalbe protiv presude (Članak 118. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .148

Primjer 28. – Primjer rješenja suda o odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje (Članak 121. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .150

Primjer 29. – Prigovor tuženika radi prebijanja .152

Primjer 30. – Primjer zahtjeva tuženika za naknadu troškova (Članak 154. – Članak 158 – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .154

Primjer 31. – Primjer zahtjeva tuženika da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom (Članak 164. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .156

Primjer 32. – Primjer zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Narodne novine broj: 143/13) .157

Primjer 33. – Primjer podnesaka o stupanju u parnicu umjesto jedne stranke (Članak 195. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .161

Primjer 34. – Primjer podnesaka o stupanju umješača u parnicu (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .163

Primjer 35. – Primjer podnesaka umješača (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 .164

Primjer 36. – Primjer rješenje o odbijanju sudjelovanja umješača (Članak 207. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .165

Primjer 37. – Primjer podnesaka tuženika o imenovanju prethodnika (Članak 210. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .167

Primjer 38. – Primjer podnesaka kojim se obavještava treća osoba o parnici (Članak 211. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .168

Primjer 39. – Primjer podnesaka kojim se poziva treću osoba da stupi u parnicu kao stranka (Članak 211. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .169

Primjer 40. – Primjer rješenja o utvrđivanju prekida postupka (Članak 212. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .171

Primjer 41. – Primjer prijedloga tužitelja za nastavak prekinutog postupka (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .173

Primjer 42. – Primjer prijedloga stranke za nastavak postupka (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .175

Primjer 43. – Primjer rješenja o nastavljanju postupka koji je prekinut zbog smrti tuženika (Članak 215. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .176

Primjer 44. – Primjer prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 272. i 274. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 177

Primjer 45. – Primjer rješenja o usvajanju prijedloga za osiguranje dokaza (Članak 275. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .179

Primjer 46. – Primjer rješenja o udaljavanju i kažnjavanju punomoćnika stranke (Članak 318. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .180

Primjer 47. – Primjer prijedloga za pokušaj nagodbe (Članak 324. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .181

Primjer 48. – Primjer sudske nagodbe (Članak 321. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .182

Primjer 49. – Primjer izvansudske nagodbe .185

Primjer 50. – Primjer prvostupanjske presude u postupku za naknadu štete (Članak 325- 328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj : 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .186

Primjer 51. – Primjer prvostupanjske presude u postupku za plačanje mjesečne rente s naslova izgubljene zarade izvan radnog odnosa (Članak 325-328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .189

Primjer 52. – Primjer prvostupanjske presude u postupku radi priznanja prava vlasništva (Članak 325-328. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .193

Primjer 53. – Primjer djelomične presude (Članak 329. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .195

Primjer 54. – Primjer međupresude (Članak 330. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .198

Primjer 55. – Primjer presude na temelju priznanja (Članak 331. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .201

Primjer 56. – Primjer presude zbog ogluhe (Članak 331.b. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .203

Primjer 57. – Primjer presude zbog izostanka (Članak 332. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .205

Primjer 58. – Primjer prijedloga za donošenje dopunske presude (Članak 339. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .206

Primjer 59. – Primjer zahtjeva tuženog za ispravak presude (Članak 342. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 208

Primjer 60. – Primjer zahtjeva tuženog za ispravak presude (Članak 342. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .210

Primjer 61. – Primjer žalbe na presudu (Članak 348. i 353. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .212

Primjer 62. – Primjer žalbe na presudu (Članak 348. i 353. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .215

Primjer 63. – Primjer podnesaka o odustajanju od izjavljene žalbe (Članak 349. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .217

Primjer 64. – Primjer podnesaka o odricanju od prava na žalbu (Članak 349. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 219

Primjer 65. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .220

Primjer 66. – Primjer revizije protiv presude (Članak 382. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .223

Primjer 67. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 229

Primjer 68. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka (Članak 421. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .231

Primjer 69. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka s prijedlogom za odgodu ovrhe .233

Primjer 70. – Primjer odgovora tužitelja na prijedlog za ponavljanje postupka .235

Primjer 71. – Primjer žalbe tuženika na rješenje suda kojim se odbija prijedlog za ponavljanje postupka .237

Primjer 72. – Primjer pritužbe .239

Primjer 73. – Primjer predstavke .241


II

SAM SVOJ ODVJETNIK


TUŽBE

TUŽBA . 245

Opći pojmovi .245

Sadržaj tužbe .245

Vrste tužbi i protutužba .245

Preinaka tužbe .246

Povlačenje tužbe .246

Postojanje parnice .247


TUŽBE

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 74. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora s zahtjevom za isplatu .251

Primjer 75. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora .253

Primjer 76. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora s zahtjevom za isplatu .255

Primjer 77. – Primjer tužbe radi poništenja zelenaškog ugovora .257

Primjer 78. – Primjer tužbe radi isplate dvostruke kapare .259

Primjer 79. – Primjer tužbe radi naknade štete .261

Primjer 80. – Primjer tužbe radi naknade štete .263

Primjer 81. – Primjer tužbe radi naknade troškova uređenja poslovnih prostorija i naknade štete .265

Primjer 82. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda .267

Primjer 83. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda (Primjer II) .269

Primjer 84. – Primjer tužbe radi predaje u posjed nekretnine .271

Primjer 85. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija .275

Primjer 86. – Primjer tužbe radi predaje u posjed poslovnih prostorija (Primjer II) .276

Primjer 87. – Primjer opomene radi raskida ugovora o zakupu poslovnih prostorija . 278

Primjer 88. – Primjer izjave o raskidu ugovora o zakupu poslovnih prostorija .279

Primjer 89. – Primjer tužbe radi iseljenja iz kuće .280

Primjer 90. – Primjer tužbe radi isplate ili predaje stvari u posjed .281

Primjer 91. – Primjer tužbe radi uklanjanja nedostataka na građevini .282

Primjer 92. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenog dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave .284

Primjer 93. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništavosti kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja .286

Primjer 94. – Primjer tužbe radi utvrđivanja diobe i upisa u z.k. .288

Primjer 95. – Primjer tužbe radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa .290

Primjer 96. – Primjer tužbe radi namirenja tužiteljevog potraživanja iz založene stvari .292

Primjer 97. – Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu .294

Primjer 98. – Tužba radi poništenja ugovora o nasljeđivanju (Članak 102. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .296

Primjer 99. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju .299

Primjer 100. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer II) .301

Primjer 101. – Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer III) . 303

Primjer 102. – Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva .306

Primjer 103. – Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke .308

Primjer 104. – Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke (Primjer II) . 309

Primjer 105. – Tužba radi poništenja oporuke .310

Primjer 106. – Tužba radi utvrđivanja pravne valjanosti usmene oporuke .312

Primjer 107. – Tužba radi poništenja nasljedničke izjave .314

Primjer 108. – Tužba radi utvrđenja prava na ostavinu .316

Primjer 109. – Tužba radi povećanja nasljednog dijela bračnog druga . 317

Primjer 110. – Tužba radi opoziva ugovora o darovanju .319

Primjer 111. – Tužba radi vraćanja dara .322

Primjer 112. – Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 50., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .323

Primjer 113. – Primjer tužbe radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 50., 56. i 57. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .325

Primjer 114. – Primjer tužbe radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Primjer II) (Članak 50., 56. i 57. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .327

Primjer 115. – Primjer tužbe radi utvrđivanja očinstva (Članak 71-74., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .330

Primjer 116. – Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 79-81., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .332

Primjer 117. – Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu . 334

Primjer 118. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu .337

Primjer 119. – Primjer tužbe radi radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa .340

Primjer 120. – Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu u iznosu od ______ kuna i plaćanja mjesečne rente .342

Primjer 121. – Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete koju je prouzročio na radu .346

Primjer 122. – Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga temeljem članka 446. ZPP-a .347

Primjer 123. – Primjer tužbe radi isplate s prijedlogom za donošenje privremene mjere radi osiguranja naplate .349

Primjer 124. – Primjer tužbe radi isplate .354

Primjer 125. – Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha nedopuštena (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad) .356

Primjer 126. – Primjer tužbe radi utvrđivanja nedopuštenosti ovrhe .358

Primjer 127. – Primjer opozicijske tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (u postupku ovrhe nad novčanim sredstvima) .359

Primjer 128. – Primjer podnesak tužitelja o preinačenju tužbe (Članak 190. i 191. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .361

Primjer 129. – Primjer podnesak tužitelja o preinačenju tužbe (Članak 192. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .362

Primjer 130. – Primjer rješenja o odbijanju preinake tužbe (Članak 192. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .364

Primjer 131. – Primjer podnesaka tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) . 365

Primjer 132. – Primjer podnesaka tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II) .366

Primjer 133. – Primjer rješenja suda kojim se utvrđuje da je tužba povučena (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .368

Primjer 134. – Primjer izjave tuženika o pristanku na povlačenje tužbe tužitelja (Članak 193. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .369

Primjer 135. – Primjer rješenja o odbacivanju tužbe zbog litispendencije (Članak 194. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .370

Primjer 136. – Primjer podnesak tužitelja o proširenju tužbe na novog tuženika (Članak 196. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) .372

Primjer 137. – Primjer odgovora na tužbu .373

Primjer 138. – Primjer odgovora na tužbu (Primjer II) .375

Primjer 139. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu .377

Primjer 140. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu (Primjer II) .380

Primjer 141. – Primjer podnesaka tužitelja kojim se očituje na tuženikov odgovor, na tužbu (Primjer III) .382


III

SAM SVOJ ODVJETNIK


IZVANPARNIČNI POSTUPAK (PRAVO)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK (PRAVO) .385


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 142. – Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza .389

Primjer 143. – Primjer prijedloga radi proglašenja nestale osobe umrlom .391

Primjer 144. – Primjer prijedloga radi dokazivanja smrti osobe koja je umrla, a činjenica njene smrti nije upisana u matične knjige umrlih .394

Primjer 145. – Primjer prijedloga radi proglašenja bračnog druga umrlim .395

Primjer 146. – Primjer prijedloga radi uređenja međa .399

Primjer 147. – Primjer prijedloga radi uređenja međa (Primjer II) .402

Primjer 148. – Primjer prijedloga radi ispravka međe (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 103.) .403

Primjer 149. – Primjer prijedloga radi amortizacije mjenice .404

Primjer 150. – Primjer prjedloga za poništenje (amortizaciju) čekova .406

Primjer 151. – Primjer prjedloga radi osnivanje sudskog pologa .407

Primjer 152. – Primjer rješenja o isplati novca sa sudskog pologa .409


IV

SAM SVOJ ODVJETNIK


OBITELJSKI ZAKON

(“Narodne novine” 75/14)

(“Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 153. – Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti .413

Primjer 154. – Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobe lišene poslovne sposobnosti .414

Primjer 155. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke koja će zamijeniti suglasnost drugog bračnog druga radi opterećenja obiteljske kuće koja predstavlja bračnu stečevinu i obiteljski dom u kojem stanuje drugi bračni drug koji ostvaruje roditeljsku skrb nad zajedničkim djetetom (Članak 32. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .416

Primjer 156. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju punoljetnu djecu .418

Primjer 157. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 54-55. i 453. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .420

Primjer 158. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke o poduzimanju hitnog medicinskog zahvata za dijete koje je navršilo 16 godina (Članak 88. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .423

Primjer 159. – Prijedlog sudu da odredi školovanje djetetu, koje je u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima (Članak 94. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .424

Primjer 160. – Prijedlog sudu da odobri korištenje prihoda od imovine djeteta radi potreba liječenja roditelja (Članak 97. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .425

Primjer 161. – Prijedlog sudu radi raspolaganja imovinom djeteta koja mu je darovana (kad je darovatelj svojom voljom odredio da se s istom ne može raspolagati). (Članak 98. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .427

Primjer 162. – Prijedlog sudu da odluči koji će od roditelja zastupati dijete u vezi s promjenom djetetova imena. (Članak 100. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .429

Primjer 163. – Primjer prijedloga za lišenje roditeljskog prava .430

Primjer 164. – Prijedlog sudu, centra za socijalnu skrb radi lišenja prava na roditeljsku skrb .431

Primjer 165. – Primjer prijedloga radi produljenja roditeljskog prava .433

Primjer 166. – Primjer prijedloga radi lišenja poslovne sposobnosti .434

Primjer 167. – Primjer prijedloga radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti .436


V

SAM SVOJ ODVJETNIK


ZAKON O NASLJEĐIVANJU

(Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) i – čl. 1164. Zakona o obveznim odnosima)


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 168. Primjer vlastoručne oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 30., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .439

Primjer 169. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Zakon o nasljeđivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .441

Primjer 170. Primjer izjave svjedoka kod usmene oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .444

Primjer 171. Primjer prijedloga sudu radi donošenja rješenja o usmeno datoj oporuci (Zakon o nasljeđivanju – Članak 37., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .445

Primjer 172. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 32., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .447

Primjer 173. Primjer izjave o opozivu oporuke (Zakon o nasljeđivanju – Članak 64., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .449

Primjer 174. Primjer nasljedničke izjave, date pred sudom (Članak 220. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .451

Primjer 175. Primjer nasljedničke izjave (Primjer II) (Članak 220. – Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .452

Primjer 176. Primjer prijedloga za raspravljanje naknadno pronađene imovine (Zakon o nasljeđivanju – Članak 234., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .454


VI

SAM SVOJ ODVJETNIK


ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

(Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008.,

126/2010., 55/2013. i 60/13)


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 177. – Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora .459

Primjer 178. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.) .461

Primjer 179. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.) .462

Primjer 180. – Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama) .464

Primjer 181. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upisa prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) .466

Primjer 182. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini .468

Primjer 183. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude .473

Primjer 184. – Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama) .476

Primjer 185. – Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 354 – 358b.) .477

Primjer 186. – Prijedlog radi upisa prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.) .479

Primjer 187. – Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34. st. 3.) .481

Primjer 188. – Prijedlog radi brisanja prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.) .483

Primjer 189. Prijedlog radi upisa koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1.) .484

Primjer 190. – Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više – etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 24. i čl. 32.) .485

Primjer 191. – Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama) .487

Primjer 192. – Primjer prijedloga radi upisa zabilježbe raspodjele obveza prema međuvlasničkom ugovoru (čl. 70. Zakona o zemljišnim knjigama, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 89. st. 5.) .488

Primjer 193. – Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 70, čl. 89., Stečajni zakon – čl. 44.) .491

Primjer 194. – Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda .492 Primjer 195. – Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) .494

Primjer 196. – Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81- 84a) .496

Primjer 197. – Prijedlog radi brisanja hipotekarne tražbine i upisa hipoteke na novoj nekretnini .499

Primjer 198. – Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika .500

Primjer 199. – Brisovno očitovanje .501

Primjer 200. – Prijedlog radi upisa zajedničke ili simultane hipoteke na području jednog suda (Članak 131. -138. Zakona o zemljišnim knjigama) .502

Primjer 201. – Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke) .503

Primjer 202. – Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.) .504

Primjer 203. – Prijedlog radi upisa prava najma temeljem ugovora o najmu poslovnog prostora. (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 1., čl. 31. st. 1.) .506

Primjer 204. – Prijedlog radi upisa prava doživotnog uživanja .507

Primjer 205. – Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., 39., i čl. 71.) .509

Primjer 206. – Prijedlog radi brisanja zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) .510

Primjer 207. – Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58. Zakona o zemljišnim knjigama) .511

Primjer 208. – Prijedlog radi upisa prava najma (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 31., 58.) .512

Primjer 209. – Prijedlog radi otpisa čestice i njihovog prijepisa u drugi zemljišno-knjižni uložak .514

Primjer 210. – Primjer prijedloga radi provedbe ugovora o razvrgnuću suvlasništva nekretnina .515

Primjer 211. – Prijedlog radi upisa prava služnosti koja je osnovana ugovorom ili odlukom nadležnog tijela (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak 50. st. 3., čl. 223., čl. 224. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) .518

Primjer 212. – Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama) .520

Primjer 213. – Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) .521

Primjer 214. – Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog odjela (Zakon o emljišnim knjigama – čl. 117.) .523

Primjer 215. – Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.) .524

Primjer 216. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.) .526

Primjer 217. – Prijedlog radi besteretnog otpisa čestice (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.) .528

Primjer 218. – Prijedlog radi pokretanja postupka amortizacije stare hipotekarne tražbine (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 141.) .530

Primjer 219. – Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 200.) .532

Primjer 220. – Prijedlog radi otvaranja poduloška .535

Primjer 221. – Podnesak kojim predlagatelj odustaje od prijedloga za upis prava vlasništva .536

Primjer 222. – Zamolba za ustup reda prvenstva rješavanja predmeta (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45. – čl. 51.) .537

Primjer 223. – Izjava o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45- 48.) .539

Primjer 224. – Primjer izjave kojom se potvrđuje da je cijena u potpunosti isplaćena . 540

Primjer 225. – Primjer brisovnog očitovanja .541

Primjer 226. – Primjer utanačenja .542

Primjer 227. – Primjer tabularne izjave .545

Primjer 228. – Primjer ispravka tabularne izjave .548

Primjer 229. – Požurnica .550

Primjer 230. – Primjer punomoći izdane odvjetniku radi uknjižbe (Članak 53. Zakona o zemljišnim knjigama) .551


VII

SAM SVOJ ODVJETNIK


ZAKON O RADU

(Narodne novine broj: 93/14)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 231. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .555

Primjer 232. – Aneks ugovoru o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .558

Primjer 233. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) .560

Primjer 234. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15) (Primjer II) .565

Primjer 235. – Sporazum o izmjenama i dopunama ugovora o radu .573

Primjer 236. – Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Zakona o radu, čl. 14. i 15.) .575

Primjer 237. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) .577

Primjer 238. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) .580

Primjer 239. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) (Primjer II) .584

Primjer 240. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove – (Zakona o radu, čl. 16.) .588

Primjer 241. – Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme na izdvojenom mjestu rada – (Zakona o radu, čl. 10., 12., 14., i 17.) .593

Primjer 242. – Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova – (Zakona o radu, čl. 46.) .598

Primjer 243. – Primjer ugovora o volonterskom radu – (Zakona o radu, čl. 53.) .602

Primjer 244. – Primjer ugovora o radu pripravnika – (Zakona o radu, čl. 55.) .604

Primjer 245. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora .607

Primjer 246. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora (Primjer II) .611

Primjer 247. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva .621

Primjer 248. – Primjer ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.) . 626

Primjer 249. – Primjer aneksa ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590- 619.) .629

Primjer 250. – Primjer odluke poslodavca o prekovremenom radu (Zakona o radu, čl. 65.) .631

Primjer 251. – Primjer izjave o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodjeljenom radnom vremenu duže od 48 sati tjedno (Zakona o radu, čl. 67. st. 5.) .632

Primjer 252. – Primjer sporazuma o istodobnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji radi s nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca (Zakona o radu, čl. 85. st. 2.) .633

Primjer 253. – Primjer obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja (Zakona o radu, čl. 85. st. 4.) .634

Primjer 254. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.) .635

Primjer 255. – Primjer potvrde o plaći i naknadi plaće koja nije isplaćena (Zakona o radu, 93. st. 2.) .636

Primjer 256. – Primjer obračunske isprave za isplatu plaće – naknade plaće (Zakona o radu, 93. st. 1.) .637

Primjer 257. – Primjer obračunske isprave za isplatu otpremnine (Zakona o radu, 93. st. 1.) .640

Primjer 258. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 112. i 113.) . 642

Primjer 259. – Primjer odluke o prestanku ugovora o radu radi odlaska u invalidsku mirovinu (Zakona o radu, čl. 112., stavka 6.) .644

Primjer 260. – Primjer odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu (Zakona o radu, čl. 112. stavke 4.) .646

Primjer 261. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 1.) .648

Primjer 262. – Primjer odluke o poslovno uvjetovanom otkazu (Zakona o radu, čl. 115., te članka 131.) .650

Primjer 263. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 2.) .652

Primjer 264. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.) .654

Primjer 265. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.) .656

Primjer 266. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 116.) .658

Primjer 267. – Primjer izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane radnika (Zakona o radu, čl. 116.) .660

Primjer 268. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 119.) .662

Primjer 269. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 119.) . 663

Primjer 270. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Zakona o radu, čl. 123.) .665

Primjer 271. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 123.) .667

Primjer 272. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak (Članak 120.st 3. Stečajnog zakona) .669

Primjer 273. – Primjer odluke o upućivanju radnika na čekanje do otvaranja stečajnog postupka .671

Primjer 274. – Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (čl. 130. Zakona o radu) .672

Primjer 275. – Primjer potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa (Zakona o radu čl. 130.) .673

Primjer 276. – Primjer potvrde o zaposlenju (Zakona o radu čl. 130.) . 674

Primjer 277. – Primjer sporazuma o postupanju dostave odluka o otkazu ugovora o radu, te odluka donesenih u postupcima iz članka 132. zakona o radu (Zakona o radu, čl. 131.st.2., članka 132. i članka 160.) .675

Primjer 278. – Primjer odluke o imenovanju osobe ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika (Zakona o radu, čl. 134. stavak 2.) .677

Primjer 279. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) .678

Primjer 280. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) (Primjer II) .679

Primjer 281. – Primjer odluke poslodavca na zahtjeva za zaštitu prava od strane radnika (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.) .680

Primjer 282. – Primjer obavijesti o pravima radnika (Zakona o radu, čl. 137. st. 4.) . 682

Primjer 283. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.) .683

Primjer 284. – Primjer oćitovanja radničkog vijeća povodom obavijesti poslodavca upućene istom o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 5.) .684

Primjer 285. – Primjer odluke o imenovanju osobe koja je osim poslodavca ovleštena za nadziranje prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka (Zakona o radu, članak 29. stavci 6. i 7., te članak 151.stavak 1., podstavke 8.) .685

Primjer 286. – Primjer obavijesti o najavi štrajka (Zakona o radu, čl. 205. st. 3.) .686

Primjer 287. – Primjer pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka (Zakona o radu, čl. 214.) .688

Primjer 288. – Odluka o mirovanju prava i obveza radnika za vrijeme predizborne promidžbe (Zakona o radu, čl. 225.) .690

Primjer 289. – Primjer odluke uprave o kolektivnom umanjenju plaće . 691

Primjer 290. – Primjer odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora . 692

Primjer 291. – Primjer ocjene uspješnosti pripravnika .693

Primjer 292. – Primjer potvrde o tromjesečnoj plaći ostvarenoj prije prestanka radnog odnosa radi priznavanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti .694

Primjer 293. – Primjer odluke o isplati ustegnutog dijela plaće .695

Primjer 294. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći .696

Primjer 295. – Primjer odluke o isplati božičnice .697

Primjer 296. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.) .698

Primjer 297. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi za izdavanje radne dozvole strancu .699

Primjer 298. – Primjer pisma namjere radi sklapanja ugovora o radu s stranim državljanom .700

Primjer 299. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi poništenja radnih dozvola .701

Primjer 300. – Primjer sporazuma o povjerljivosti .703

Primjer 301. – Primjer ugovora o povjerljivosti podataka .707


VIII

SAM SVOJ ODVJETNIK


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)


ZAKON O SUDSKOM IZVANPARNIČNOM POSTUPKU

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 302. – Primjer prijedloga radi diobe nekretnine .713

Primjer 303. – Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina .715

Primjer 304. – Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina fizičkom diobom .717

Primjer 305. – Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva (geodetskom diobom) .719

Primjer 306. – Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 47.-56.) . 721

Primjer 307. – Primjer prijedloga radi uređenja odnosa medu suvlasnicima (čl. 48. ZOV) .722

Primjer 308. – Prijedlog za diobu zajedničke imovine .725

Primjer 309. – Primjer prijedlog sudu suvlasnika zgrade za postavljanje upravitelja koji će djelovati kao njihov opunomoćenik (čl. 44. st. 4. ZOV) .727

Primjer 310. – Primjer prijedloga sudu radi uspostave vlasništva (suvlasničkog dijela) na određenom posebnom dijelu nekretnine (čl. 74. i 76. st. 1. . ZOV) .729

Primjer 311. – Primjer prijedloga sudu za određivanje novčanog osiguranja s obzirom na okolnosti da prijeti ozbiljna opasnost nastanka štete radi prekoračenja ovlasti suvlasnika (čl. 83. ZOV) .731

Primjer 312. – Primjer prijedloga radi prelaganja nužnog prolaza (Članak 179., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) .733

Primjer 313. – Primjer prijedloga radi dokinuća nužnog prolaza . 735

Primjer 314. – Primjer prijedloga radi otvaranja nužnog prolaza (Članak 190., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim Pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) .737

Primjer 315. – Prijedlog radi osnivanja prava nužnog prolaza za korist dvorišta obiteljske stambene zgrade (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 224.) .739


IX

SAM SVOJ ODVJETNIK


STEČAJNI ZAKON

(Pročišćeni tekst, “Narodne novine”, 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12,

133/12)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 316. – Primjer prijedloga za otvaranje redovnog postupka predstečajne nagodbe .747

Primjer 317. – Primjer prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) .748

Primjer 318. – Primjer prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe .749

Primjer 319. – Primjer obrazaca za glasovanje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja za dužnika .750

Primjer 320. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik) .751

Primjer 321. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (dužnik) . 752

Primjer 322. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (radnik) . 753

Primjer 323. – Izlučni prigovor .754

Primjer 324. – Oglas o prodaji nekretnina i pokretanju stečajnog postupka .757

Primjer 325. – Glasački listić .759


X

SAM SVOJ ODVJETNIK


OVRŠNI ZAKON

(Narodne novine broj: 112/12, 25/13, 93/14)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 326. – Primjer prjedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a) . 763

Primjer 327. – Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a) (Primjer II) .766

Primjer 328. – Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave .768

Primjer 329. – Prjedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave, pravomoćnog rješenja o ovrsi donesenog po javnom bilježniku, na sredstvima ovršenika .770

Primjer 330. – Prijedlog za ovrhu na pokretnini radi naplate novčane tražbine . 773

Primjer 331. – Prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave na nekretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 79. i 80. OZ) .775

Primjer 332. – Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine, zajedno s prijedlogom za ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu (čl. 79,. 80. i 128. OZ) .777

Primjer 333. – Prijedlog za ovrhu na vozilu ovršenika .779

Primjer 334. – Prijedlog za provedbu ovrhe na vozilu sukladno odredbama novog Ovršnog zakona .781

Primjer 335. – Prijedlog ovrhe radi vraćanja zaposlenika na rad (čl. 267. – 270. OZ) . 782

Primjer 336. – Prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva i predmeta ovrhe . 783

Primjer 337. – Prijedlog za protuovrhu (čl. 62. – 64. OZ) .785

Primjer 338. – Prijedlog za osiguranje određivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ) . 787

Primjer 339. – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje .789

Primjer 340. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (čl. 295.-298. OZ) .791

Primjer 341. – Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe .793

Primjer 342. – Odgovor ovrhovoditelja na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe . 795

Primjer 343. – Primjer žalbe ovršenika protiv ovršnog naloga .797

Primjer 344. – Žalba protivnika osiguranja radi određenja prethodne mjere radi osiguranja novčane tražbine predbilježbom založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja .798

Primjer 345. – Primjer izjašnjenja ovršenikova dužnika .801

Primjer 346. – Prijedlog predlagatelja osiguranja .803


XI

SAM SVOJ ODVJETNIK


KAZNENI POSTUPAK – KAZNENO PRAVO

UVODNA RAZMATRANJA .807


KAZNENI POSTUPAK .808

Načela kaznenog postupka .808

Procesni subjekti .808

Pokretanje kaznenog postupka (ovlašteni tužitelj) .809

Državni odvjetnik .809

Okrivljenik i branitelj .810

Oštećenik i privatni tužitelj .811

Izuzeće . 812

Troškovi kaznenog postupka i imovinskopravni zahtjevi .813

Tijek postupka .813

Predistražni postupak (kaznena prijava) .813

Odbacivanje kaznene prijave .814


ISTRAGA . 815

Trajanje istrage i njeno produljenje .816

Rokovi za podizanje optužnice .816

Završetak istrage .817

Prekid istrage .817

Obustava istrage .818

Preuzimanje progona od strane oštećenika .818

Optužnica i prigovor protiv optužnice .819

Pripreme za glavnu raspravu .820


GLAVNA RASPRAVA .820

Početak glavne rasprave .820

Izmjena i proširenje optužbe .821


PRESUDA .821

REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI .821

a) Žalba protiv presude prvostupanjskog suda .821

Postupak po žalbi .822

Odluke drugostupanjskog suda po žalbi .822

b) Žalba protiv drugostupanjske presude .822

c) Žalba protiv rješenja .823

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI .823

POJAŠNJENJA IZRAZA IZ ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU. 824


XI

SAM SVOJ ODVJETNIK


KAZNENI POSTUPAK – KAZNENO PRAVO

KAZNENI ZAKON

(Narodne novine broj: 93/14)


ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

(Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 347. – Primjer prigovora okrivljenika mjesnoj nenadležnosti suda (čl. 29 – ZKP-a) .831

Primjer 348. – Primjer zahtjeva okrivljenika za izuzeće suca (čl. 34 – ZKP-a) .833

Primjer 349. – Primjer prijedloga privatnog tužitelja za povrat u prijašnje stanje (čl. 63 – ZKP-a) .835

Primjer 350. – Primjer podnesaka okrivljenika, kojim izvjesčuje sud o uzimanju branitelja (čl. 65 – ZKP-a) .836

Primjer 351. – Primjer podnesaka predsjedniku suda za postavljanje branitelja (čl. 65 – ZKP-a .837

Primjer 352. – Primjer prijedloga za odredivanje jamstva (čl. 102 – ZKP-a) .838

Primjer 353. – Primjer prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva .839

Primjer 354. – Primjer prijedloga za odredivanje privremene mjere osiguranja imovinskopravnog zahtjeva (čl. 153-162 – ZKP-a) .840

Primjer 355. – Primjer zahtjeva kojim se traži dozvola za razmatranje i prepisivanje pojedinih kaznenih spisa (čl. 183 – ZKP-a) .842

Primjer 356. – Primjer kaznene prijave (čl. 204. ZKP) .843

Primjer 357. – Nalog za provođenje istrage (čl. 216., 217., 218. KZP) . 845

Primjer 358. – Optužnica (čl. 341., – 347. KZP) .847

Primjer 359. – Odgovor na optužnicu (čl. 345., – 346. KZP) .850

Primjer 360. – Presuda kojom se optuženik oglašava krivim (čl. 448., – 462. KZP) . 852

Primjer 361. – Žalba na presudu prvostupanjskog suda (čl. 463., – 471. KZP) . 856

Primjer 362. – Privatna tužba (čl. 60., – 63. KZP) .859

Primjer 363. – Nalog o izdavanju tjeralice (čl. 565., – 569. KZP) . 860


XII

SAM SVOJ ODVJETNIK


UPRAVNI POSTUPAK – UPRAVNO PRAVO

UPRAVNI POSTUPAK .863

Upravni postupak .863

Načela ZUP-a .863

Nadležnost .863

Pokretanje upravnog postupka .864

Pokretanje postupka javnom objavom .864

Rješavanje u upravnom postupku .865

Neposredno rješavanje .865

Ispitni postupak .865

Podnesci .866

Rješenje .866

Postupak po tužbi u upravnim sporovima .867


XII

SAM SVOJ ODVJETNIK


UPRAVNI POSTUPAK – UPRAVNO PRAVO

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj: 20-10, 143-12 i 152-14)


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 364. – Primjer zahtjeva za izuzeće sudca (Članak 15. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 871

Primjer 365. – Primjer podneska kojim tužitelj otkazuje punomoć odvjetniku (Članak 20. st. 2. i čl. 21. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .872

Primjer 366. – Primjer podneska kojim zakonski zastupnik opoziva punomoć tužitelju (Članak 20. st. 6. i čl. 21. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .873

Primjer 367. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .874

Primjer 368. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) (Primjer II) .876

Primjer 369. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke i naknade štete (Članak 22. st. 2. t. 1. i čl. 22. st. 4. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .878

Primjer 370. – Primjer tužbe radi donošenje pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku (Članak 22. st. 2. t. 2. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .880

Primjer 371. – Primjer tužbe radi postupanja javnopravnog tijela (Članak 22. st. 2. t. 3. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .882

Primjer 372. – Primjer odgovora na tužbu (Članak 32. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .884

Primjer 373. – Primjer podneska tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 41. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .887

Primjer 374. – Primjer prijedloga za nastavak prekinutog postupka (Članak 45. st. 2. t. 1. i st. 5. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) .888

Primjer 375. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za poduzimanje neke radnje u sporu (Članak 52. st. 1. i 3. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 889

Primjer 376. – Primjer prijedloga za obnovu postupka (Članak 76. st. 1. t. 4. – Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14) . 891


XIII

SAM SVOJ ODVJETNIK


PREKRŠAJNI POSTUPAK – PREKRŠAJNO PRAVO

PREKRŠAJ .895


XIII

SAM SVOJ ODVJETNIK


PREKRŠAJNI POSTUPAK – PREKRŠAJNO PRAVO

(Narodne novine broj: 107/07, 39/13, 157/13)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 377. – Primjer izjave oštečenika o pristanku na nepokretanje prekršajnog postupka (čl. 109.b PZ) .901

Primjer 378. – Primjer izjave počinitelja prekršaja o preuzimanju obveze (čl.109.b st. 2, 109. č st. 1. PZ) .902

Primjer 379. – Očitovanje okrivljenika na zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka . 903

Primjer 380. – Žalba na rješenje prekršajnog suda .906

Primjer 381. – Prigovor okrivljenika na prekršajni nalog .908

Primjer 382. – Primjer prigovora na prekršajni nalog zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa .910

Primjer 383. – Primjer prigovora na prekršajni nalog zbog neplaćanja vozne karte .911


XIV

SAM SVOJ ODVJETNIK


GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE

ZAKON O GRADNJI

(Narodne novine broj:153/13)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 384. – Primjer zahtjeva radi izmjene i dopune plana urbane opreme .915

Primjer 385. – Primjer zahtjeva za izmjenu urbanističkog statusa nekretnine .916

Primjer 386. – Primjer zahtjeva za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine .917

Primjer 387. – Primjer zahtjeva kojim se prigovara donešenom prjedlogu generalnog urbanističkog plana .918

Primjer 388. – Primjer zahtjeva za utvrđivanje uvjeta uređenja/oblikovanja građevine .919

Primjer 389. – Primjer zahtjeva za izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja .920

Primjer 390. – Primjer zahtjeva za izdavanje uvjerenja o građevnoj čestici .921

Primjer 391. – Primjer zahtjeva za izdavanjem suglasnosti za ozakonjenje zgrade izgrađene na vodnom dobru prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama .922

Primjer 392. – Primjer zahtjeva za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade (etažiranje) .923

Primjer 393. – Primjer zahtjeva za izdavanje mišljenja o legalnosti gradnje .924

Primjer 394. – Primjer zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije .925

Primjer 395. – Primjer zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole . 926

Primjer 396. – Primjer zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice . 927

Primjer 397. – Primjer zahtjeva za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborate .928

Primjer 398. – Primjer zahtjeva za izdavanje izmjene građevinske dozvole u promjeni imena investitora .929

Primjer 399. – Primjer prijave početka radova na uklanjanju građevine .930

Primjer 400. – Primjer prijave početka građenja/nastavka radova .931

Primjer 401. – Primjer zahtjeva za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor .933

Primjer 402. – Primjer zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda .934


XV

SAM SVOJ ODVJETNIK


ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

(Narodne novine broj: 74/2014)

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 403. – Primjer prijedloga radi utvrđivanja interesa RH za izgradnju (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .939

Primjer 404. – Primjer prijedloga radi izvlaštenja nekretnina (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .941

Primjer 405. – Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza u postupku izvlaštenja (Članak 25. – Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.) .943

Primjer 406. – Primjer rješenja o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju auto-ceste .945

Primjer 407. – Primjer odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske .947

Primjer 408. – Primjer prijedloga za donošenje rješenja o izvlaštenju radi izgradnje .948

Primjer 409. – Primjer obavijesti vlasniku .949

Primjer 410. – Primjer zaključka o postavljanju privremenog zastupnika .950

Primjer 411. – Primjer zaključka o postavljanju zajedničkog predstavnika .951

Primjer 412. – Primjer dopisa o odustanku od prijedloga za izvlaštenje nekretnina . 953

Primjer 413. – Primjer zaključka o obustavi postupka .954

Primjer 414. – Primjer prijedloga za obnovu postupka .955

Primjer 415. – Primjer zaključka o izvlaštenju .956


XVI

SAM SVOJ ODVJETNIK


UGOVORI

1. UGOVORI .961

1.1. Pojam .961

1.2. Značaj i funkcije ugovora .961

1.3. Vrste ugovora .961

1.4. Zaključivanje ugovora .965

1.5. Djelovanje ugovora .966

1.6. Prestanak ugovora .967

1.7. Raskid ugovora .968


2. SREDSTVA ZA OSIGURANJE ISPUNJENJA OBVEZNIH UGOVORA .969

2.1. Kapara .970

2.2. Kapara Odustatnina .972

2.3. Ugovorna (konvencionalna) kazna .973

2.4. Penali . 976

2.5. Avans .977

2.6. Kaucija .978

2.7. Pravo zadržanja .978


XVI

SAM SVOJ ODVJETNIK


UGOVORI

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 416. – Ugovor o kreditu .983

Primjer 417. – Ugovor o kompezaciji .984

Primjer 418. – Ugovor o cesiji .986

Primjer 419. – Ugovor o kupoprodaji robe .988

Primjer 420. – Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene .991

Primjer 421. – Ugovor o ustupanju ugovora .993

Primjer 422. – Ugovor o posudbi .995

Primjer 423. – Ugovor o leasingu .997

Primjer 424. – Ugovor o komisionom poslu .1000

Primjer 425. – Ugovor o ortaštvu .1004

Primjer 426. – Ugovor o djelu .1007

Primjer 427. – Ugovor o djelu (Primjer II) .1009

Primjer 428. – Ugovor o zajmu .1011

Primjer 429. – Ugovor o dugoročnom kreditu .1013

Primjer 430. – Ugovor o donaciji .1019

Primjer 431. – Ugovor o poslovnoj suradnji .1023

Primjer 432. – Ugovor o vođenju knjigovodstva .1025

Primjer 433. – Ugovor o kupoprodaji nekretnina .1028

Primjer 434. – Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora .1033

Primjer 435. – Ugovor o zamjeni nekretnina .1036

Primjer 436. – Ugovor o kupoprodaji stana .1039

Primjer 437. – Ugovor o izvođenju obrtnički radova .1044

Primjer 438. – Ugovor o građenju .1055

Primjer 439. – Ugovor o kupoprodaji motornog vozila .1061

Primjer 440. – Ugovor o prijenosu znanja i iskustva (KNOW-HOW) . 1063

Primjer 441. – Ugovor o licenci žiga .1067

Primjer 442. – Ugovor o poslovnoj – tehničkoj suradnji .1071

Primjer 443. – Autorski ugovor .1074

Primjer 444. – Primjer ugovora o posredovanju .1077

Primjer 445. – Primjer ugovora o diobi bračne imovine .1080

Primjer 446. – Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .1084

Primjer 447. – Primjer ugovora radi diobe suvlasništva nekretnina .1087

Primjer 448. – Primjer ugovora radi diobe suvlasništva nekretnina (Primjer II) . 1090

Primjer 449. – Primjer ugovora o vlasništvu na posebnim dijelovima i međusobnim odnosima u uporabi nekretnine .1093

Primjer 450. – Primjer ugovora o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima i uređenju odnosa između vlasnika .1095

Primjer 451. – Primjer međuvlasničkog ugovora .1098

Primjer 452. – Primjer ugovora o rješavanju imovinskopravnih odnosa .1105

Primjer 453. – Sporazumni raskid ugovora .1108

Primjer 454. – Obavijest o otkazu ugovora .1110


XVII

SAM SVOJ ODVJETNIK


OSNIVANJE D.O.O.

1. IZBOR IMENA TVRTKE .1113

2. KORIŠTENJE JEZIKA .1113

3. OBVEZNI ELEMENTI .1114

4. OVJERA DOKUMENATA .1115

5. OBJAVA REGISTRACIJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA .1115

6. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR .1115

7. IZRADA PEČATA .1117


XVII

SAM SVOJ ODVJETNIK


OSNIVANJE D.O.O.

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

(Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13)


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 455. – Društveni ugovor .1121

Primjer 456 – Društveni ugovor – Primjer II .1124

Primjer 457. – Javnobilježnička potvrda društvenog ugovora .1128

Primjer 458. – Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave – direktora .1129

Primjer 459. – Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave – direktora Odluka o imenovanju člana uprave .1131

Primjer 460. – Izjava članova društva .1132

Primjer 461. – Popis osnivača .1134

Primjer 462. – Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave . 1135

Primjer 463. – Ugovor o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela . 1136

Primjer 464. – Javnobilježnička potvrda ugovora o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela .1138

Primjer 465. – Javnobilježnički otpravak .1139

Primjer 466. – Odluka o promjeni članova društva s izjavom .1140

Primjer 467. – Izjava o preuzimanju temeljnog uloga sa javnobilježničkom potvrdom i otpravkom, izjavom o prihvaćanju postavljanja za člana uprave, sa popisom osoba da vode poslove .1145

Primjer 468. – Izjava o osnivanju .1148

Primjer 469. – Ugovor o ulaganju stvari .1150


XVII

SAM SVOJ ODVJETNIK


OSNIVANJE D.O.O.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA – STATUSNE PROMJENE I INTERNI AKTI – UGOVORI O STATUSNIM PROMJENAMA – PRESTANAK DRUŠTVA


1. IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA .1155

1.1. Oblik izmjene .1155

1.2. Odlučivanje o izmjeni .1155

1.3. Upis u sudski registar. Objava upisa .1155

1.4. Povećanje temeljnog kapitala .1156

1.5. Upis povećanja temeljnog kapitala novim uplatama u sudski registar. Objava upisa .1157

1.6. Povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital .1157

1.7. Upis povećanja temeljnog kapitala iz sredstava rezervi u sudski registar .1159

1.8. Od kada važi povećanje temeljnog kapitala .1159

1.9. Smanjenje temeljnog kapitala .1160

1.10. Prijava za upis nakane da se smanji temeljni kapital u sudski registra .1160

1.11. Prijava za upis izmjene društvenog ugovora u sudski registar .1161

1.12. Isplate članovima društva i oslobođenja od obveza .1161

1.13. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala .1161

1.14. Korištenje iznosa smanjenja temeljnog kapitala .1162

1.15. Iskaz temeljnog kapitala nakon smanjenja .1162

1.16. Smanjenje uz istodobno povećanje temeljnog kapitala .1163


2. PRESTANAK DRUŠTVA .1163

2.1. Razlozi za prestanak .1163

2.2. Odluka članova o prestanku društva .1164

2.3. Prestanak na temelju presude suda .1164

2.4. Odgovornost članova uprave zbog učinjenih plaćanja nakon nastanka stečajnog razloga .1164

2.5. Prijava za upis u sudski registar .1164

2.6. Likvidatori .1165

2.7. Primjena odredaba ZTD o dioničkome društvu .1165

2.8. NIŠTAVOST DRUŠTVA .1165


XVII

SAM SVOJ ODVJETNIK


OSNIVANJE D.O.O.

IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA – STATUSNE PROMJENE I INTERNI AKTI – UGOVORI O STATUSNIM PROMJENAMA – PRESTANAK DRUŠTVA


PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 470. – Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću .1169

Primjer 471. – Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela .1173

Primjer 472. – Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela .1175

Primjer 473. – Ugovor o istupu članova osnivača i ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova .1177

Primjer 474. – Ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti .1179

Primjer 475. – Ugovor o prijenosu dobiti .1183


XVII

SAM SVOJ ODVJETNIK


OSNIVANJE D.O.O.

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, CARINSKI BROJ, (EORI), BANKOVNI RAČUN


1. UPIS U REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA .1189

1.1. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKTA (D.O.O.) .1189

1.2. PRIJAVA POSLOVNOG SUBJEKTA .1191

1.3. UPUTE ZA POPUNJAVANJE .1191

1.4. PRIJAVA DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA .1192

1.5. KAD POSLOVNI SUBJEKT PODNOSI PRIJAVU ZA UPIS DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA .1192

1.6. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE .1193

1.7. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA POSLOVNIH SUBJEKATA .1193

1.8. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA . 1193


2. OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ .1194

2.1. KAZNENE ODREDBE .1195


3. CARINSKI BROJ .1196

4. EORI . 1197


4.1. REGISTRACIJA OSOBA KOJE NEMAJU POSLOVNI NASTAN NA CARINSKOM PODRUČJU EUROPSKE UNIJE .1199

4.2. UTJECAJ EORI SUSTAVA NA CARINSKO POSLOVANJE HRVATSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA SA EUROPSKOM UNIJOM .1199


5. BANKOVNI RAČUN .1201


XVIII

SAM SVOJ ODVJETNIK


POSLOVNO DOPISIVANJE

1. POSLOVNO DOPISIVANJE .1205

1.1. FORMATI POSLOVNIH PAPIRA .1205

1.2. DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1205


2. BITNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1206

2.1. Zaglavlje .1206

2.2. Mjesto i datum .1206

2.3. Adresa primatelja .1206

2.4. Pozivne oznake .1207

2.5. Predmet .1207

2.6. Oslovljavanje .1207

2.7. Sadržaj .1207

2.8. Pozdrav .1208

2.9. Potpis .1208


3. SPOREDNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA .1208

3.1. Način otpreme .1208

3.2. Prilozi .1209

3.3. Oslovljavanje .1209

3.4. Broj i raspored kopija .1209

3.5. Dopisak (Post scriptum) .1209


4. MEMORANDUM .1209


5. OBLICI POSLOVNIH PISMENA .1210

5.1. EUROPSKI OBLICI .1210

5.2 AMERIČKI OBLICI .1210

5.3. KOMBINIRANI OBLICI .1210


6. OMOTNICE .1211

7. KOMISIJSKI ZAPISNIK .1213


8. SASTAVCI .1213


9. POTVRDA .1214


10. REVERS .1214


11. PUNOMOĆ .1215


12. E-mail .1215


13. TELEFAKS .1216


14. WEB . 1217


XVIII

SAM SVOJ ODVJETNIK


POSLOVNO DOPISIVANJE

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 476. – Odluka o pozajmici poduzeću .1221

Primjer 477. – Odluka o prihvaćanju kredita .1222

Primjer 478. – Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara . 1223

Primjer 479. – Obavijest o promjeni adrese .1224

Primjer 480. – Obavijest o promjeni sjedišta .1225

Primjer 481. – Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od zaključenog ugovora . 1226

Primjer 482. – Obavijest o otkazu ugovora .1227

Primjer 483. – Obavijest o povećanju cijena .1228

Primjer 484. – Obavijest o popustu .1229

Primjer 485. – Obavijest o povratu zaloga .1230

Primjer 486. – Obavijest o nedostacima na robi .1231

Primjer 487. – Izvješće o putnim i drugim troškovima .1232

Primjer 488. – Izvješće o provedenom natječaju .1233

Primjer 489. – Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva .1235

Primjer 490. – Javno nadmetanje za ustupanje radova – pojašnjenje troškovničkih stavki .1236

Primjer 491. – Primjedbe na rezultat javnog natječaja .1237

Primjer 492. – Izjava o skladišnom manjku .1239

Primjer 493. – Potvrda o zaposlenju .1241

Primjer 494. – Potvrda o podmirenju novčane obveze .1242

Primjer 495. – Ponuda za izvođenje radova .1243

Primjer 496. – Ponuda za sanaciju i uređenje objekta .1244

Primjer 497. – Ponuda za izgradnju športske dvorane .1246

Primjer 498. – Ponuda za kupnju poslovnog prostora .1248

Primjer 499. – Poziv za sjednicu društva .1249

Primjer 500. – Poziv na sastanak .1250

Primjer 501. – Poziv na svečanost .1251

Primjer 502. – Zaključci uprave društva .1252

Primjer 503. – Zapisnik o procjeni i prodaji pogona .1255

Primjer 504. – Zapisnik o otvaranju ponuda .1257

Primjer 505. – Nalog za produženi rad i rad u neradne subote .1259

Primjer 506. – Službena zabilješka .1260

Primjer 507. – Isprika .1262

Primjer 508. – Izraz sućuti .1263

Primjer 509. – Obavijest i ponuda .1264

Primjer 510. – Rezervacija soba .1265

Primjer 511. – Poziv na poslovnu suradnju .1266

Primjer 512. – Dostava traženih podataka .1267

Primjer 513. – Čestitka .1268

Primjer 514. – Isprika .1269

Primjer 515. – Poruka .1270

Primjer 516. – Ponuda za radno mjesto .1271

Primjer 517. – Izvješće uprave o nadzoru poslovanja .1273


DIO XIX

SAM SVOJ ODVJETNIK


NAGODBE

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 518. – Izvansudska nagodba .1277

Primjer 519. – Izvansudska nagodba – primjer 2. .1279

Primjer 520. – Izvansudska nagodba – primjer 3. .1282

Primjer 521. – Izvansudska nagodba – primjer 4. .1284

Primjer 522. – Izvansudska nagodba – primjer 5. .1285

Primjer 523. – Izvansudska nagodba – primjer 6. .1287

Primjer 524. – Izvansudska nagodba – primjer 7. .1289

Primjer 525. – Izvansudska nagodba – primjer 8. .1290

Primjer 526. – Izvansudska nagodba – primjer 9. .1292

Primjer 527. – Izvansudska nagodba – primjer 10. .1294

Primjer 528. – Izvansudska nagodba – primjer 11. .1295

Primjer 529. – Izvansudska nagodba – primjer 12. .1298

Primjer 530. – Izvansudska nagodba – primjer 13. .1299

Primjer 531. – Primjer ugovora o nagodbi s klauzulom ovršnosti . 1301

Primjer 532. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe .1304

Primjer 533. – Tužba radi pobijanja sudske nagodbe – primjer 2. . 1306


DIO XX

SAM SVOJ ODVJETNIK


PUNOMOĆI

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 534. – Primjer punomoći izdane radi odricanja od nužnog nasljednog dijela u ostavinskom postupku .1309

Primjer 535. – Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), te zastupanja istog .1310

Primjer 536. – Primjer punomoći radi polaganja gotovine tvrtke u banci . 1311

Primjer 537. – Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe .1312

Primjer 538. – Primjer punomoći radi zastupanja kod kupoprodaje nekretnina (zemljišta) .1313

Primjer 539. – Primjer specijalne punomoći izdane radi prihvaćanja nasljedstva u ostavinskom postupku .1314

Primjer 540. – Primjer punomoći dane radi prodaje nekretnine s priznavanjem ranije poduzetih radnji u svezi te prodaje .1315

Primjer 541. – Primjer punomoći izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva .1316

Primjer 542. – Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora . 1317

Primjer 543. – Primjer specijalne punomoći dane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi .1318

Primjer 544. – Primjer punomoći radi osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću .1319

Primjer 545. – Primjer specijalne punomoći između fizičkih osoba radi poduzimanja radnji u svezi izgradnje stambenog objekta .1320

Primjer 546. – Primjer punomoći izdane radi prodaje osobnog automobila .1321

Primjer 547. – Primjer specijalne punomoći radi obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila (u svrhu preregistracije) .1322

Primjer 548. – Primjer specijalne punomoći dane zbog potpisivanja sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini .1323

Primjer 549. – Primjer specijalne punomoći radi zemljišnoknjižne provedbe nekretnina .1324

Primjer 550. – Primjer specijalne punomoći radi povlačenja prijedloga i zastupanja u zemljišnoknjižnoj provedbi prava vlasništva na nekretninama .1325

Primjer 551. – Primjer specijalne punomoći radi prijama pismena .1326

Primjer 552. – Primjer specijalne punomoći radi osiguranje dokaza .1327

Primjer 553. – Primjer specijalne punomoći radi razreza poreza i rješavanje upravnih radnji .1328

Primjer 554. – Primjer specijalne punomoći radi potpisa ugovora o kreditu .1330

Primjer 555. – Punomoć radi potpisivanja dokumentacije (vezane za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću) .1331

Primjer 556. – Primjer punomoći radi potpisivanja ugovora u svojstvu založnog dužnika .1332

Primjer 557. – Primjer punomoći radi obavljanja više radnji .1333

Primjer 558. – Primjer punomoći radi obavljanja više radnji (Primjer II) .1334

Primjer 559. – Specijalna punomoć radi potpisivanja ugovora o kreditu u svojstvu sudužnika .1336

Primjer 560. – Specijalna punomoć vjerovnika sačinjena pred javnim bilježnikom (radi opterećivanja nekretnine koja se daje u zalog) .1337

Primjer 561. – Specijalna punomoć imaoca dionica radi upravljanja pravima pred skupštinom društva .1338

Primjer 562. – Primjer punomoći radi obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila .1339

Primjer 563. – Specijalna punomoć (sačinjena u obiklu ugovora) . 1340

Primjer 564. – Ugovor o prokuri .1343