TUŽBE i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku – Darko Vrljić dipl. iur.

TUŽBE

i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku

Primjeri tužbi i drugih podnesaka u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku sadržani u knjigama sačinjeni su prema važećim zakonskim propisima. Svi primjeri su zaživjeli u praksi pa tako predstavljaju aktualnu pravnu pomoć svima koji se susreću s ovom problematikom u svom radu.

Knjige sadrže praktične primjere, (preko 550 primjera), napomene uz praktične primjere, obimnu sudsku praksu i bilješke. Knjige su podijeljene u četrnaest poglavlja:

(KNJIGA PRVA) – sadrži tužbe iz područja:

I. TUŽBE PREMA ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.

II. TUŽBE RADI ISPLATE

III. TUŽBE PREMA ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA – „Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.

IV. TUŽBE PREMA ZAKONU O NASLJEĐIVANJU – Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15.

 

(KNJIGA DRUGA) – sadrži tužbe iz područja:

I. TUŽBE PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA – „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013. i 60/13.

II.TUŽBE PREMA OBITELJSKOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 103/2015.

III. TUŽBE PREMA ZAKONU O RADU – “Narodne novine”, br.: 93/14, 127/17.

IV. TUŽBE PREMA ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – “Narodne novine”, br.: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15.

V. TUŽBE PREMA STEČAJNOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 71/15, 104/17.

VI. TUŽBE PREMA OVRŠNOM ZAKONU – “Narodne novine”, br.: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17.

VII. TUŽBE IZ PODRUČJA AUTORSKIH PRAVA, PATENTA, ŽIGOVA, PLATNOG NALOGA,

VIII. TUŽBE PREMA ZAKONU O UPRAVNIM SPOROVIMA -„Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – OiRUSRH i 29/17.

IX. PRIMJERE OSTALIH TUŽBI

X. PODNESCI U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU – Obiteljski zakon, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o sudskom izvanparničnom postupku, Zakon o nasljeđivanju, Za k o n o zemljišnim  knjigama, Stečajni zakon , Ovršni zakon, Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti, Zakon o mjenici.

 

–  CD TUŽBE i drugi podnesci u parničnom, izvanparničnom i upravnom postupku

– sadrži: knjigu 1. i knjigu 2., isto tako sadrži redakcijske pročišćene tekstove zakona vezanih za prikazanu materiju (preko 50).

– CD ima mogućnost pretraživanja cjelokupnog sadržaja (pojmova) knjige 1. i knjige 2., kao i svih sadržanih zakona (indeks)

– CD ima mogućnost prijenosa pojedinačnih primjera na računalo radi daljnje obrade.


 

CIJENA – KNJIGA I. II. + CD s PDV-om = 1.500,00 kn

 

Uvez: Tvrdi

Format: B5

Broj stranica: - Knjiga prva, 1050 stranica - Knjiga druga, 950 stranica

Cijena u trgovini: 200,00 EUR

Cijena putem interneta:

U cijenu je uračunata dostava

SADRŽAJ PRVA KNJIGA

SADRŽAJ DRUGA KNJIGA

SKU: 200 EUR Kategorija:

Sadržaj

SADRŽAJ

TUŽBE

I

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
- „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. -

Primjer 001. – Primjer tužbe radi isplate kamate zbog zakašnjele predaje stana (Članak 31. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 002. – Primjer tužbe radi ispunjenja alternativne obveze (Članak 32. - 37. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 003. – Primjer tužbe radi ispunjenja fakultativne obveze (Članak 38. - 39 . - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 004. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (Članak 66. i 67. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 005. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji s prijedlogom za zabilježbu spora (Članak 69. st. 1. i 2. i čl. 70. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 006. – Primjer tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji s prijedlogom za zabilježbu spora (Članak 69. st. 1. i 2. i čl. 70.- . Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer 007. – Primjer tužbe radi naplate ustupljenog potraživanja (Članak 80.- 89. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 008. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o preuzimanju duga (Članak 96, - 100,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o preuzimanju duga koji je predmet spora

Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o preuzimanju duga. (Članak 96. - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer 010. – Primjer tužbe radi naplate preuzetog duga (Članak 96., 243., 368. i 1111. - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 011. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o pristupanju dugu (Članak 101. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o pristupanju dugu koji je predmet spora

Primjer 012. – Primjer tužbe radi ispunjenja obveze iz ugovora o jamstvu (Članak 104.- 109. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 013. – Primjer tužbe jamca radi isplate (Članak 120. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 014. – Primjer tužbe radi isplate na ime ugovora o kreditu i ugovora o financijskom leasingu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine (Članak 120., 125, i 499. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 015. – Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga s regresnim zahtjevom (Članak 125. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 016. – Primjer tužbe radi isplate temeljem izvansudske nagodbe (Članak 150, 159. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer izvansudske nagodbe koja je predmet spora

Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate temeljem izvansudske nagodbe (Članak 150, 159. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer ugovora o nagodbi koji je predmet spora

Primjer 018. – Primjer tužbe radi pobijanja sudske nagodbe (Članak 150 – 159. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 019. – Primjer tužbe radi isplate na ime izjave o priznanju duga s prijedlogom za izdavanjem privremene mjere (Članak 240. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 020. – Primjer tužbe radi povrata avansa koji je uplaćen po ponudi temeljem Ugovora o gradnji (Članak 252. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 021. – Primjer tužbe radi isplate temeljem predugovora o kupoprodaji nekretnine (Članak 268. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer predugovora o kupoprodaji nekretnine koja je predmet spora

Primjer 022. – Primjer tužbe radi zaključenja glavnog ugovora (Članak 268. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 023. – Primjer tužbe radi isplate dvostruke kapare (Članak 304. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 024. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 025. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditnom poslovanju s inozemstvom (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 026. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu, sporazuma o osiguranju novčane tražbine i bianco mjenice sa zahtjevom za izdavanjem tabularne ispravu podobne za upis brisanja hipoteke upisane u zemljišnim knjigama (Članak 322. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 027. – Primjer tužbe radi pobojnosti ugovora sa zahtjevom za isplatu (Članak 330-335. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 028. – Primjer tužbe radi izvršenja ugovorne obveze s odgovorima na tužbu (Članak 336. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 029. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora (Članak 346. st. 2., i 120 - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 030. – Primjer tužbe radi isplate regresa (Članak 346. čl. 109.st. 4. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) članka 186.a. Zakona o parničnom postupku i odredbe članka 84.st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Primjer 031. – Primjer tužbe radi isplate ugovorne kazne zbog zakašnjele predaje stana (Članak 350. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 032. – Primjer tužbe radi isplate penala (Članak 350. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 033. – Primjer tužbe radi isplate ugovorene novčane kazne zbog prijevremenog raskida ugovora temeljem date izjave (Članak 350. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 034. – Primjer tužbe radi plaćanja ugovorne kazne (Članak 350. i 356. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 035. – Primjer tužbe radi isplate kad druga strana ne ispuni svoju obvezu iz ugovora (Članak 360. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 036. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o izradi i ugradnji stolarije (Članak 360. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o izradi i ugradnji stolarije koji je predmet tužbe radi ispunjenja istog

Primjer 037. – Primjer tužbe radi raskida ugovora (Članak 360., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 038. – Primjer tužbe radi raskida ugovora i isplate (Članak 360. i 413. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 039. – Primjer tužbe radi raskida ugovora i isplate (Članak 360. i 413., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer 040. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog neispunjenja obveza po ugovoru (Članak 360. i 368. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 041. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je ugovor raskinut (Članak 361. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 042. – Primjer tužbe radi poništenja ugovora zbog nerazmjera uzajamnih činidaba (Članak 375. - Zakona o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 043. – Primjer tužbe radi ispunjenja ugovora o prodaji sa odgovorima na tužbu (Članak 376. i 389. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 044. – Primjer tužbe radi povrata uplaćenog iznosa temeljem ponude (Članak 413. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 045. – Primjer tužbe radi isplate na ime prava prvokupa (Članak 449. i 450. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 046. – Primjer tužbe radi opozivanja ugovora o darovanju (Članak 494. - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 047. – Primjer tužbe radi povrata novčanog iznosa na ime zajma (Članak 9., 166., 499, i 500, - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o pozajmici, koji je predmet spora

Primjer 048. – Primjer tužbe radi isplate temeljem sporazuma o pozajmici (Članak 499. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 049. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja iz založene stvari temeljem Ugovora o zajmu (Članak 499, - 508,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o zajmu sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini koji je predmet spora

Primjer 050. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o zajmu kao simuliranog pravnog posla i nadomještanja ugovora

Primjer 051. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja iz založene stvari temeljem Ugovora o zajmu i Ugovora o ustupu tražbine s prijedlogom upisa zabilježbe hipotekarne tužbe (Članak 499, - 508,. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 052. – Primjer tužbe radi povrata sredstava, stečenih bez osnove i naknada štete sa zahtjevom za isplatu ugovorene kamate (Članak 500. st. 2. 26. st. 3., a u svezi sa stavkom 1., istog članka. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 053. – Primjer tužbe radi ispunjenja obveze iz Ugovora o podzakupu poslovnog prostora (Članak 537, - 540., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 054. – Primjer tužbe radi isplate i naknade temeljem ugovora o najmu sa slobodno ugovorenom najamninom (Članak 550. – 578. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 055. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. st. 2 - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 056. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neispunjavanja obveza (Članak 583. st. 3 - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 057. – Primjer tužbe radi isplate naknade zbog raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 583. i Članaka 1111. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 058. – Primjer tužbe radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog izmijenjenih okolnosti (Članak 584. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 059. – Primjer tužbe radi isplate naknade zbog prestanka ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 585. - Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 060. – Primjer tužbe radi isplate naknade iz ugovora o djelu (Članak 590. i 619. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 061. – Primjer tužbe radi otklanjanja nedostataka na građevini (Članak 604., 608. i 630. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 062. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o građenju (Članak 620. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 063. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o građenju s odgovorom na tužbu (Članak 620, - 636. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 064. – Primjer tužbe radi polaganja računa i isplate temeljem ugovora o ortaštvu (Članak 644. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. i Članak 186.b. st. 5. u vezi s čl. 40. st. 2. - Zakon o parničnom postupku - Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

Primjer 065. – Primjer tužbe radi vraćanja stvari temeljem ugovora o ostavi (podredno radi naknade štete) (Članak 731. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 066. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o trgovinskom zastupanju (Članak 804. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer ugovora o trgovinskom zastupanju koji je predmet spora

Primjer 067. – Primjer tužbe radi plaćanja posredničke provizije (Članak 844. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 068. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o operativnom leasingu i Ugovora o subrogaciji (Članak 963. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 069. – Primjer regresne tužbe zbog naknade štete (Članak 963. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 070. – Primjer tužbe radi povrata novčanog iznosa naplaćenom suprotno svrsi za koju je izdana mjenica, bez da su nastupili uvjeti za aktiviranje mjenice kao mjeničnog jamstva s prijedlogom za određivanje privremene mjere

Primjer ugovora koji je predmet spora

Primjer 071. – Primjer tužbe radi naknade štete prema odredbama članka 165. stavak 1. Zakona o rudarstvu (Članak 1045. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 072. – Primjer tužbe radi naknade štete na ime legalnosti izgrađene zgrade koja je izgrađena protivno izdanoj građevinskoj dozvoli (Članak 1045. i 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 073. – Primjer tužbe radi naknade štete (Članak 1046, i 1095. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 074. – Primjer tužbe radi naknade nematerijalne štete s odgovorima na tužbu (Članak 1046, i 1095. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 075. – Primjer tužbe sa zahtjevom da se ukloni opasnost štete (Članak 1047. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 076. – Primjer tužbe sa zahtjevom na isplatu nakon što nije uklonjena opasnost štete (Članak 1047. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 077. – Primjer tužbe radi naknade štete prema solidarnim dužnicima na ime otuđenja građevinske opreme (Članak 1061. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 078. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću (Članak 1063 - 1067 . - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 079. – Primjer tužbe radi naknade materijalne štete izazvane motornim vozilom u pogonu (Članak 1068. – 1069. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 080. – Primjer tužbe za isplatu štete na ime regresa prema solidarnim dužnicima (Članak 1064. i 1069. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i članka. 29.st. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13)

Primjer 081. – Primjer tužbe radi naknade materijalne štete izazvane motornim vozilom u pogonu (podijeljena odgovornost) (Članak 1072. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 082. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane proizvodom s nedostatkom (Članak 1073. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 083. – Primjer tužbe radi naknade štete uzrokovane obustavom usluge od javnog interesa (Članak 1084. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 084. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete sa zahtjevom za uspostavu prijašnjeg stanja (Članak 1085. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 085. – Primjer tužbe radi popravljanja štete (Članak 1085. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 086. – Primjer tužbe radi naknade imovinske i nematerijalne štete (Članak čl. 1085, 1046, i 1086. - Zakon o obveznim odnosima - Zakona o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 087. – Primjer tužbe radi naknade štete protiv lovozakupnika koji nije proveo zakonom propisane mjere zaštite i osiguranja svog lovišta, uz prijedlog za osiguranje dokaza (Članak 1085, i 1086., - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 088. – Primjer tužbe radi isplate regresa na ime štete (Članak 1085, 1046, i 1086. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 089. – Primjer regresne tužbe

Primjer 090. – Primjer tužbe radi naknade štete i izmakle koristi (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 091. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 092. – Primjer tužbe radi naknade imovinske štete (Članak 1089. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer 093. – Primjer tužbe radi naknade štete (Članak 1095. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 094. – Primjer tužbe radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa (Članak 1096. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 095. – Primjer tužbe radi naknade štete solidarnih dužnika kao izvođača, na ime otuđenja građevinske opreme (Članak 1107. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 096. – Primjer tužbe radi naknade štete povodom ukidanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti presude

Primjer 097. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog bespravnog eksploatiranja građevinskog pijeska i šljunka

Primjer 098. – Primjer tužbe radi naknade štete s prijedlogom za osiguranje dokaza

Primjer 099. – Primjer tužbe radi naknade štete

Primjer 100. – Primjer tužbe radi naknade štete i vraćanja novčanog iznosa na ime duga temeljem odredbe članka 144.st.3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Primjer 101. – Primjer tužbe radi naknade štete kao posljedice tuženikova nezakonitog postupanja povodom naplate po rješenju o ovrsi kojim je s računa tužitelja prisilno naplaćen iznos, a sve protivno odredbama Stečajnog zakona

Primjer 102. – Primjer tužbe radi isplate regresa

Primjer 103. – Primjer tužbe radi isplate regresa – Primjer II

Primjer 104. – Primjer tužbe radi naknade štete temeljem odredbi članka 136. st.1. i 148. st. 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13) . 492

Primjer 105. – Primjer tužbe radi isplate regresa na ime naknade štete temeljem Čl. 27. st. 3. i 28. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu i čl. 148. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Čl. 5 i 15. Pravilnika o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (NN broj 49/86)

Primjer 106. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove zbog korištenja poslovnog prostora bez pravne osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 107. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 108. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111. - Zakon o obveznim odnosima - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer II

Primjer 109. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111, i 1115. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer III

Primjer 110. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove (Članak 1111., i čl. 1115. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) Primjer IV

Primjer 111. – Primjer tužbe radi isplate koristi stečene bez valjanog pravnog osnova korištenjem tuđeg dijela zemljišta (Članak 1111, i 1120. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 112. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove na ime neisporučenih plaćenih proizvoda (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 113. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove koja korist je stečena protivno odredbi članka.16.st. 2. Zakona o doplatku za djecu (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 114. – Primjer tužbe radi stjecanja bez osnove na ime obveza plaćanja naknade za korištenje stana sukladno članku 49. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10, 70/12) odnosno sada čl.65. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. (NN 94/13, 18/16), čl.186 a Zakona o parničnom postupku, i čl.90. Zakona o državnom odvjetništvu, (Članak 1111., - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 115. – Primjer tužbe radi isplate (Članak 1113. - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 116. – Primjer tužbe radi isplate na ime korištenja stana bez valjane pravne osnove (Članak 1120. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 117. – Primjer tužbe radi isplate na ime poslovodstva bez naloga (Članak 1122 - 1126. - Zakon o obveznim odnosima – „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)TUŽBE

II

TUŽBE RADI ISPLATE

Primjer 001 – Primjer tužbe radi regresne isplate režijskih troškova

Primjer 002. – Primjer tužbe radi isplate na ime kratkoročnog zajma u kasi uzajamne pomoći

Primjer 003. – Primjer tužbe radi isplate isplate vodnih usluga prema solidarnim dužnicima (čl. 205.st.2. Zakon o vodama)

Primjer 004. – Primjer tužbe kooperanta radi isplate izvršenih radova

Primjer 005. – Primjer tužbe radi isplate na ime usluge vođenja poslovnih knjiga

Primjer 006. – Primjer tužbe radi isplate zbog pogrešno uplaćenog novčanog iznosa plaće od strane knjigovodstvenog servisa

Primjer 007. – Primjer tužbe radi isplate zbog pogrešno uplaćenog novčanog iznosa od strane knjigovodstvenog servisa - Primjer II

Primjer 008. – Primjer tužbe radi isplate na ime izrade dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole

Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate zbog neispunjenja ugovorne obveze

Primjer 010. – Primjer tužbe radi isplate pravne osobe sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske

Primjer 011. – Primjer tužbe radi isplate temeljem usmenog dogovora i akontacije

Primjer 012. – Primjer tužbe radi isplate od pravnog slijednika ostavitelja, temeljem ugovora o kupoprodaji stana, sukladno čl.8.st.1., čl.139.st.1., Zakona o nasljeđivanju

Primjer 013. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o povratu jednokratne solidarne pomoći i ugovora o poslovnoj suradnji kao i aneksa tom ugovoru ……... 587

Primjer 014. – Primjer tužbe radi isplate temeljem raskida ugovora o kupoprodaji brodice

Primjer 015. – Primjer tužbe radi isplate temeljem pisane potvrde

Primjer 016. – Primjer tužbe radi isplate temeljem usmenog ugovora o zajmu i ugovora o otplati duga

Primjer ugovora o otplati duga koji je predmet spora

Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zajmu

Primjer 018. – Primjer tužbe radi isplate s osnova zajma

Primjer 019. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o kratkoročnoj pozajmici

Primjer 020. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o pohađanju tečaja stranog jezika

Primjer 021. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora

Primjer 022. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora – Pimjer II

Primjer 023. – Primjer tužbe radi isplate zbog neizvršavanja obveze isporuke plaćene robe

Primjer 024. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu

Primjer ugovora ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu koji je predmet spora

Primjer 025. – Primjer tužbe radi isplate temeljem Ugovora o dugoročnom nenamjenskom gotovinskom kreditu – Primjer II

Primjer 026. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o uslugama i Ugovora o plaćanju unaprijed za usluge

Primjer Ugovora o uslugama i Ugovora o plaćanju unaprijed za usluge koji su predmet spora

Primjer 027. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o turističkom paket aranžmanu

Primjer 028. – Primjer tužbe radi isplate na ime bjanko zadužnice

Primjer 029. – Primjer tužbe radi isplate na ime bjanko zadužnice – Primjer II

Primjer 030. - Primjer tužbe radi isplate s prijedlogom radi donošenja privremene mjere

Primjer 031. – Primjer tužbe radi isplate na ime Ugovora o izvođenju građevinskih radova

Primjer ugovora o izvođenju građevinskih radova koji je predmet spora

Primjer 032. – Primjer tužbe radi isplate po osnovu obavljenih veterinarskih usluga

Primjer 033. – Primjer tužbe radi isplate naknade vodoopskrbe i odvodnje temeljem čl. 84. stavak 2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Članak 9. i 41. st. 2 - Zakon o obveznim odnosima - „Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)


TUŽBE

III
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
- „Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14. -

Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđenja stjecanja prava posjeda (Članak 16. st. 1. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 002. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti (Članak 16. u vezi s čl. 22. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 003. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda prava stvarne služnosti (Članak 16. u vezi s čl. 22. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer II

Primjer 004. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je posjed prešao na nasljednika (Članak 17. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 005. – Primjer tužbe posjednika radi smetanja posjeda (Članak 21 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 006. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda nekretnina neposrednog posjednika od strane posrednog posjednika (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 007. – Primjer tužbe vlasnika zbog smetanja posjeda - Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 008. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda dvorišta (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 009. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda

Primjer 010. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda –Primjer II

Primjer 011. – Primjer tužbe radi smetanja posjeda –Primjer III

Primjer 012. – Primjer tužbe zbog smetanja posjeda pokretnina (Članak 21 i 22 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 013. – Primjer tužbe radi predaje u posjed pokretne stvari ili isplate (alternativna obveza)

Primjer 014. – Primjer tužbe radi predaje u posjed motornog vozila

Primjer ugovora o operativnom leasingu koji je predmet spora

Primjer 015. – Primjer tužbe posrednog posjednika radi smetanja posjeda (Članak 23 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 016. – Primjer tužbe radi utvrđenja zajedničkog vlasništva (Članak 57. do čl. 62. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 017. – Primjer tužbe radi predaje u posjed nekretnina (Članak čl.59.st.1. čl.30. st.2. čl.62., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98.,137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 018. – Primjer tužbe radi predaje u posjed stana

Primjer 019. – Primjer tužbe radi predaje zajedničke prostorije s prijedlogom za određivanje privremene mjere (Članak 67. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 020. – Primjer tužbe radi iseljenja i predaje u posjed štanda

Primjer ugovora o zakupu na tržnici koji je predmet spora

Primjer 021. – Primjer tužbe radi iseljenja i predaje u posjed poslovnog prostora te isplate

Primjer ugovora o zakupu koji je predmet spora

Primjer 022. – Primjer tužbe radi ispražnjenja i predaje skloništa

Primjer ugovora o privremenom korištenju skloništa koji je predmet spora

Primjer 023. Primjer tužbe radi isključenja jednog od suvlasnika iz suvlasničke zajednice na zahtjev suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova (Članak. 98. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 024. – Primjer tužbe radi podizanja ograde (Članak 102. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 025. – Primjer tužbe radi sprječavanja štetnih imisija i naknade štete (Članak 110. st. 3. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 026. – Primjer tužbe radi sprječavanja opasnosti od rušenja potpornog zida (Članak 111. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 027. – Primjer tužbe radi sprječavanja slijevanja kišnice na nekretninu tužitelja (Članak 113. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 028. – Primjer tužbe radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva pokretnine (Članak 116. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 029. – Primjer tužbe radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva pokretnine od nevlasnika (Članak 118. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 030. – Primjer tužbe radi predaje pokretne stvari od nevlasnika

Primjer 031. – Primjer tužbe radi isplate nalaznine - Članak 137. (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 032. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je ugrađena stvar postala pripadnost glavne stvari (Članak 150. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 033. – Primjer tužbe vlasnika radi utvrđenja da izgrađena ostava pripada njemu kao vlasniku zemljišta (Članak 152. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 034. – Primjer tužbe radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada zemljište (Članak 153. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 035. – Primjer tužbe radi utvrđenja da graditelju na tuđem zemljištu pripada pravo da uspostavi prijašnje stanje i odveze građevni materijal koji je ugradio (Članak 154. st. 2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 036. – Primjer tužbe radi uspostave prijašnjeg stanja uslijed prekoračenja međe građenjem, sa zahtjevom za plaćanje rente (Članak 155. st. 3., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 037. – Primjer tužbe radi otkupa zemljišta zbog prekoračenja međe građenjem (Članak 155. st. 4., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 038. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva pokretnina stečenog dosjelošću (Članak 159. st. 2. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 039. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe (Članak 159. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 040. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe (Članak 159. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer II

Primjer 041. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i izdavanje tabularne isprave (Članak 159. do 160. - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 042. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i izdavanje tabularne isprave (Članak 159. do 160. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Primjer II

Primjer 043. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću

Primjer 044. – Primjer tužbe radi stjecanja vlasništva (Članak 159. - 160. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) ...... 816

Primjer 045. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva nekretnina sa prijedlogom za postavljanje tuženicima privremenog zastupnika i sa prijedlogom za zabilježbu spora (čl.81 i čl.82.Zakona o zemljišnim knjigama i odredbe iz čl.84.st.1 i 2.toč.4. ZPP-a)

Primjer 046. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva

Primjer 047. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva - Primjer II

Primjer 048. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva - Primjer III

Primjer 049. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva - Primjer IV

Primjer 050. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva - Primjer V

Primjer 051. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i ispravke uknjižbe

Primjer 052. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva s prijedlogom sudu za pripajanje spisu radi zajedničkog raspravljanja

Primjer 053. – Primjer tužbe radi predaje u posjed stana sa zahtjevom za mirno rješenje spora (čl.186.a. Zakona o parničnom postupku), (Članak 161., i 162. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 054. – Primjer tužbe radi vraćanja nekretnina od posjednika - revindikacija (Članak 161. i 162 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 055. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva pokretnina (Članak 162. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 056. – Primjer tužbe radi naknade korisnih i nužnih troškova za slučaj vraćanja stvari vlasniku (Članak 164. st. 1. i st. 2. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 057. – Primjer tužbe vlasnika radi naknade štete prema nepoštenom posjedniku (Članak 165. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 058. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva predmnijevanog vlasnika - actio Publiciana (Članak 166. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 059. – Primjer tužbe radi zaštite vlasnika od uznemiravanja (Članak 167. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 060. – Primjer tužbe radi utvrđenja postojanja prava stvarne služnosti (Članak 174. - čl. 176. i čl. 220., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 061. – Primjer tužbe radi zabrane ometanja prava stvarne služnosti (Članak 174. - čl. 177. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/00, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Primjer 062. – Primjer tužbe radi utvrđenja da ne postoji služnost vidika i otvaranja prozora na poslužnoj nekretnini (Članak 195. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 063. – Primjer tužbe radi privremenog postavljanja naprave (građevinske skele) na susjedskom zemljištu (Članak 196. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 064. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka osobne služnosti (Članak čl. 199. do čl. 202. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 065. – Primjer tužbe radi prestanka neosnovanog sprečavanja ili ometanja u vršenju stvarne služnosti (Članak 233, 234. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 066. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka prava služnosti uslijed odreknuća (Članak 239. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 067. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka služnosti zbog protivljenja izvršavanju (Članak 241. st. 3. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 068. – Primjer tužbe radi ukinuća prava stvarne služnosti (Članak 242. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 069. – Primjer tužbe radi osporavanja prava služnosti (Članak 242. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 070. – Primjer tužbe radi ukinuća prava građenja (Članak 294. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 071. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja prodajom založene pokretne stvari (Članak 336. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 072. – Primjer tužbe radi namirenja potraživanja prodajom založene nekretnine (Članak 336. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 073. – Primjer tužbe radi utvrđenja prava vlasništva, povezivanjem etažnoga vlasništva sa suvlasništvom (Članak 68. i 370. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 074. – Primjer tužbe radi razvrgnuća suvlasničke zajednice geometrijskom diobom (čl.106.st.2., a u svezi čl.186.st.1. Zakona o parničnom postupku, sukladno čl.222., i čl.224. Zakona o nasljeđivanju)

Primjer 075. – Primjer podneska s protutužbomm tuženika u postpku radi zaštite od uznemiravanja

TUŽBE

IV

ZAKON O NASLJEĐIVANJU
- Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15. -

Primjer 001. – Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke (Članak 27. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 002. – Tužba radi poništenja oporuke zbog mana oporučiteljeve volje (Članak 27. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 003. – Tužba radi poništenja vlastoručne oporuke (Članak 30. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) …
Primjer 004. – Tužba radi utvrđenja pravne valjanosti pisane oporuke pred svjedocima (Članak 31 - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 005. – Tužba radi utvrđenja pravne valjanosti usmene oporuke (Članak 37. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 006. – Tužba radi izmjene oporuke zbog umanjenja nužnog dijela

Primjer 007. – Tužba radi poništenja oporuke zbog falsificiranja

Primjer 008. – Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu (Članak 75. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 009. – Tužba radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela (Članak 77. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 010. – Tužba radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela (Članak 77. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) Primjer II

Primjer 011. – Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva (Članak 85. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 012. – Tužba radi uračunavanja dara u nasljedni dio (Članak 89. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 013. – Tužba radi poništenja ugovora o nasljeđivanju (Članak 102. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 014. – Tužba radi isplate prema nasljedniku koji se prihvatio nasljedstva koje mu pripada temeljem zakona (Članak 139.st.1. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 015. – Tužba radi isplate (Članak 139. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer ugovora o kreditu koji je predmet spora

Primjer 016. – Tužba radi isplate (Članak 139. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) Primjer II

Primjer 017. – Tužba radi poništenja nasljedničke izjave (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine“, broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)TUŽBE

V

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
- „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17 -

Primjer 001. – Primjer tužbe radi opravdanja predbilježbe (Članak 62. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 002. – Primjer hipotekarne tužbe protiv osobe upisane kao vlasnik opterećene nekretnine (Članak 78. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 003. – Primjer tužbe radi ostvarivanja založnog prava iz vrijednosti založene nekretnine sa zahtjevom za zabilježbu tužbe
Primjer 004. – Primjer tužbe radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, te zabilježbe spora s privremenom mjerom (Članak 81. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 005. – Primjer tužbe radi utvrđivanja vlasništva i uknjižbe prava vlasništva, uz istovremeno brisanje toga prava sa imena tuženih

Primjer 006. – Primjer tužbe radi izdavanja isprave podobne za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama i s prijedlogom za zabilježbu spora(Članak 81. i 82. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 007. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i zabilježbe spora
Primjer 008. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave

Primjer 009. - Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u zemljišnu knjigu

Primjer 010. - Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Članak 129. - Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 011. – Primjer tužbe radi brisanja založnog prava

Primjer ugovora o eksploataciji i prodaji biomase, temeljem kojeg je nastao tužbeni zahtjev radi brisanja založnog prava

Primjer 012. - Tužba radi poništenja ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja

Primjer 013. – Primjer tužbe radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Članak 197. -Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17)

Primjer 014. – Primjer tužbe radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Članak 197. -Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17) Primjer II

Primjer 015. – Primjer tužbe radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Članak 197. -Zakon o zemljišnim knjigama - „Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/13 i 108/17) Primjer III

Primjer 016. – Primjer tužbe radi utvrđenja i ispravke uknjižbe

Primjer 017. – Primjer tužbe radi utvrđenja, brisanja i uknjižbe

Primjer 018. – Primjer brisovne tužbe

Primjer 019. – Primjer tužbe radi utvrđenja i uknjižbe u svrhu rješavanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja te ishođenja građevinske dozvole

Primjer 020. – Primjer tužbe radi utvrđenja i uknjižbeTUŽBE

VI

OBITELJSKI ZAKON
- “Narodne novine”, br.: 103/2015. -

Primjer 001. - Primjer tužbe radi diobe zajedničke (bračne) imovine (Članak 36., - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 002. - Primjer tužbe radi utvrđenja zajedničke imovine (Članak 36., - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 003. - Primjer tužbe radi utvrđenja bračne stečevine i uknjižbe

Primjer 004. - Primjer tužbe radi utvrđenja da je pola plaće, mirovine ili drugih novčanih sredstava ostvarenih sa naslova rada stečevina i suvlasništvo u pola bračnih drugova, s zahtjevom za namirenje tražbine tužitelja iz tih primanja

Primjer 005. - Primjer tužbe radi vraćanja dara (Članak 45., - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)
Primjer 006. - Primjer tužbe radi poništaja braka (Članak 49. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 007. - Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka (Članak 50. i 54. - Obiteljski zakon - Narodne novine broj: 103/2015)

Primjer 008. - Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 50. – 51. i 54. - Obiteljski zakon - Narodne novine broj: 103/2015)

Primjer 009. - Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 50. – 51. i 56. - Obiteljski zakon - Narodne novine broj: 103/2015)

Primjer 010. - Primjer tužbe radi razvoda braka, ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem i uzdržavanja djeteta (Članak 51. točka 2 i 3. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 011. - Primjer tužbe radi razvoda braka, roditeljske skrbi, uzdržavanja (Članak 51. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 012. - Primjer tužbe radi donošenja odluke o potpunoj samostalnoj roditeljskoj skrbi nad zajedničkom djecom (Članak 105. st. 3 i 5. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 013. - Primjer tužbe radi izmjene plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i sporazuma o osobnim odnosima

Primjer 014. - Primjer tužbe radi izmjene odluke o čuvanju i odgajanju djece (Članak 113., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 015. - Primjer tužbe radi izmjene visine uzdržavanja (Članak 285., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 016. - Primjer tužbe radi povišenja uzdržavanja (Članak 285., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 017. - Primjer tužbe radi izmjene odluke o uzdržavanju (Članak 285., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 018. - Primjer tužbe radi ukidanja obveze uzdržavanja (Članak 285., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 019. - Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja (Članak 290. st.3. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 020. - Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja (Članak 290.st.3. i 429. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 021. - Primjer tužbe radi povećavanja uzdržavanja

Primjer 022. - Primjer tužbe radi uzdržavanja roditelja (Članak 292., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 023. - Primjer tužbe radi uzdržavanja bračnog druga (Članak 295., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 024. - Primjer tužbe radi razvoda braka i uzdržavanja između bračnih drugova (Članak 295. - Obiteljski zakon, - “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 025. - Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja bračnog druga (Članak 300., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 026. - Primjer tužbe radi utvrđivanja očinstva (Članak 383., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 027. - Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 401., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.)

Primjer 028. - Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 401., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, br.: 103/2015.) Primjer II


TUŽBE

VII
ZAKONA O RADU
- “Narodne novine”, br.: 93/14, 127/17. -

(DIO PRVI)

Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđenja ništavosti otkaza i povratka na rad (Članak 120. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17)

Primjer 002. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu s prijedlogom za donošenjem privremene mjere

Primjer 003. – Primjer tužbe radi poništenja poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu

Primjer 004. – Primjer tužbe radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu (Članak 115. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17)

Primjer 005. – Primjer odgovora na tužbu radi utvrđenja nedopuštenosti ugovora o radu

Primjer 006. – Primjer tužbe radi nedopuštenosti otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika (Članak 116., 115., 119., i 135. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17)

Primjer 007. – Primjer odgovora na tužbu radi nedopuštenosti otkaza ugovora o radu

Primjer 008. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika, koja je bila predmet tužbe

Primjer 009. – Primjer odluke povodom zahtjeva za zaštitu prava koja je bila predmet tužbe

Primjer 010. – Primjer tužbe radi nedopuštenosti otkaza ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika - Primjer II

Primjer 011. – Primjer odgovora na tužbu, radi nedopuštenosti otkaza ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika

Primjer 012. – Primjer tužbe radi utvrđenja da radni odnos nije prestao

Primjer 013. – Primjer tužbe radi utvrđenja da radni odnos, temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme nije prestao (Članak 133. stavak 1. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17)

Primjer 014. – Primjer tužbe radi izdavanja dokumenata iz radnog odnosa, isplate naknade za godišnji odmor i prekovremeni rad (Članak 133. stavak 1. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17)

Primjer 015. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o otkazu uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme i isplate

Primjer uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme, koji je bio predmet spora radi poništenja odluke o otkazu istog i isplate

TUŽBE

VII
ZAKONA O RADU
- “Narodne novine”, br.: 93/14, 127/17. -

(DIO DRUGI - ISPLATA)

Primjer 016. – Primjer tužbe radi isplate na ime ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate plaće temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme koji je predmet spora
Primjer 018. – Primjer tužbe radi isplate plaće

Primjer 019. – Primjer tužbe radi isplate plaće - Primjer II

Primjer 020. – Primjer tužbe radi isplate plaće - Primjer III

Primjer 021. – Primjer tužbe radi isplate dijela plaće

Primjer 022. – Primjer tužbe radi isplate plaće, otpremnine i naknade za godišnji odmor

Primjer 023. – Primjer tužbe radi isplate otpremnine

Primjer 024. – Primjer tužbe radi isplate novčanog iznosa koji će tužitelj specificirati po vrsti i visini nakon što bude udovoljeno traženju tužitelja iz rješenja o polaganju i pregledu isprava, a sve temeljem više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme (odredba čl 186.b, u vezi s čl. 325.a ZPP-a)

Primjer 025. – Primjer tužbe radi utvrđenja i isplate plaće koja je uskraćena protivno odredbi Članka 96. Zakona o radu

TUŽBE

VII
ZAKONA O RADU
- “Narodne novine”, br.: 93/14, 127/17. -

(DIO TREĆI - NAKNADA ŠTETE)

Primjer 026. – Primjer tužbe radi naknade štete temeljem inventurnog manjka (Članak 107. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 027. – Primjer tužbe radi naknade štete (Članak 107. - Zakona o radu - Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Primjer 028. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog povrede na radu

Primjer 029. – Primjer odgovora na tužbu radi naknade štete zbog povrede na radu

Primjer 030. – Primjer tužbe radi naknade štete

Primjer 031. – Primjer tužbe radi naknade štete – Primjer II

Primjer 032. – Primjer odgovora na tužbu radi naknadu štete

Primjer 033. – Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete

Primjer 034. – Primjer tužbe radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa


TUŽBE

VIII

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
- “Narodne novine”, br.: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15. –

Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđivanja ništavosti i brisanja upisa u sudski registar

Primjer 002. – Primjer tužbe radi naplate dividende (Članak 220. st. 5. u svezi s čl. 275. st. 1. toč. 2. - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 003. – Primjer tužbe radi imenovanja člana uprave putem suda u dioničkom društvu (Članak 245 - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 004. – Primjer tužbe radi opoziva člana nadzornog odbora u dioničkom društvu (Članak 260 - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 005. – Primjer tužbe radi utvrđivanja ništavosti odluke glavne skupštine (Članak 362 - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
Primjer 006. – Primjer tužbe za isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću (Članak. 420. i 421. - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15
Primjer 007. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka mandata direktora (Članak 424.a - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 008. – Primjer tužbe radi utvrđenja da je odgovorna osoba prestala biti član uprave (Članak 424.a - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate godišnje dobiti člana društva s prijedlog za određivanje privremene mjere (Članak 428. st.3. - Zakon o trgovačkim društvima - “Narodne novine” broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)

Primjer 010. – Primjer tužbe protiv odgovorne osobe zbog prekoračenja ovlasti

Primjer 011. – Primjer tužbe partnera protiv ništavosti odluke društva

Primjer 012. – Primjer tužbe radi utvrđenja prestanka zastupanja Zadruge prema odredbi čl.27. Zakona o zadrugama i odredbi čl.35.a. i čl.39. Zakona o sudskom registru

Primjer 013. – Primjer tužbe radi povrata poslovne dokumentacije

Primjer ugovora o obavljanju računovodstvenih usluga koji je predmet spora


TUŽBE

IX
STEČAJNI ZAKON
- “Narodne novine”, br.: 71/15, 104/17. -

Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine - čl. 177 st.1 i 3, čl. 178 st.1, čl.180 te čl.181 st.2 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 002. – Primjer odgovora na tužbu radi utvrđivanja osporene tražbine - čl.178 st. 4 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.266 st.4, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2, - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 003. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine - čl. 177 st.1 i 3, čl. 178 st.1, čl.180 te čl.181 st.2 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.) (Primjer II)

Primjer 004. – Primjer tužbe radi utvrđivanja osporene tražbine - čl.175 st.1 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.260 st.1 i st 3, čl.263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.) (Primjer III)

Primjer 005. – Primjer odgovora na tužbu radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine (Primjer II)

Primjer 006. – Primjer tužbe radi isplate (utvrđivanje osporene tražbine, kada je stečajni upravitelj prigovorio, da se radi o zastari potraživanja) - čl.175 st.1 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.139 st.1 toč.1, čl.144, čl.270 i čl.271 st.1. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 007. – Primjer odgovora na tužbu (Primjer III)

Primjer 008. – Primjer tužbe radi utvrđenja osporene tražbine - čl.187 ZPP-a, čl.178 st. 1, te čl.180 i čl.181 st.1 Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.) (Primjer IV)

Primjer 009. – Primjer tužbe radi utvrđivanja postojanja tražbine drugog višeg isplatnog reda - čl.187 ZPP-a, čl.178 st. 1, te čl.180 i čl.181 st.1 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.266 st.4, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2,- Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 010. – Primjer obavijesti o razlučnom pravu i prijavi tražbine stečajnog vjerovnika - čl.173 st.5 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl.149, čl.153, čl.169 st. 6, čl.247 i čl.248, - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 011. – Primjer odgovora na tužbu stečajnog dužnika radi utvrđenja osporene tražbine u slučajevima kad je stečajni sud stečajnog vjerovnika osporene tražbine protivno odredbi čl.178 st.4, uputio u parnicu iako stečajni vjerovnik za prijavljenu tražbinu posjeduje ovršne isprave

Primjer 012. – Primjer prijave tražbine vjerovnika - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 013. – Primjer prijave tražbine vjerovnika - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.) (Primjer II)

Primjer 014. – Primjer prijedloga za sazivanje skupštine vjerovnika- Stečajni zakon - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12 i 45/13. (čl. 263, čl.265, čl.266 st.1, čl.267 st.1, čl.270 i čl.271 st.2. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17.)

Primjer 015. – Primjer podnesaka prijašnjih dužnikovih radnika


TUŽBE

X

OVRŠNI ZAKON
- “Narodne novine”, br.: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17. -

Primjer 001. – Primjer tužbe radi utvrđivanja nedopuštenosti ovrhe

Primjer 002. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom – Primjer II

Primjer 003. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom – Primjer III

Primjer 004. – Primjer rješenja suda kojim se treća osoba upućuje u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Primjer 005. – Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena

Primjer 006. – Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena - Primjer II

Primjer 007. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom s prijedlogom za upis zabilježbe spora u zemljišnim knjigama

Primjer 008. – Primjer tužbe radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena s prijedlogom za određivanje privremene mjere

Primjer 009. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad)

Primjer 010. – Primjer tužbe radi opravdanja privremene mjere (Članak 346. st.1. toč.2. - Ovršni zakon - Narodne novine“, broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Primjer 011. – Primjer tužbe radi povrata pogrešno naplačenog iznosa s računa ovršenika od strane Financijske agencije


TUŽBE

XI

AUTORSKA PRAVA, PATENTI, ŽIGOVI, PLATNI NALOG

Primjer 001. – Primjer tužbe zbog povrede žiga

Primjer 002. – Primjer tužbe zbog nepoštenog trgovanja

Primjer 003. – Primjer tužbe zbog nedopuštenog oglašavanja

Primjer 004. – Primjer tužbe radi isplate zbog iskorištavanja autorskog

Primjer 005. - Primjer tužbe radi izdavanja platnog naloga temeljem članka 446. ZPP-a


TUŽBE

XII

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
- „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17. -

ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
- „Narodne novine“, broj: 47/2009. -Primjer 001. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)
Primjer 002. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) (Primjer II)

Primjer 003. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) (Primjer III)

Primjer 004. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke (Članak 22. st. 2. t. 1. i 26. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17) (Primjer IV)

Primjer 005. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke s prijedlogom da tužba ima odgodni učinak (Članak 22. st. 2. t. 1. i 26. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)

Primjer 006. – Primjer odgovora na tužbu (Članak 32. - Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14)

Primjer 007. – Primjer tužbe radi poništavanja pojedinačne odluke i naknade štete (Članak 22. st. 2. t. 1. i čl. 22. st. 4. - Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)

Primjer 008. – Primjer tužbe radi donošenja pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom roku (Članak. 24. st. 2. Zakon o upravnim sporovima, - „Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17 i Članak 121. Zakona o općem upravnom postupku „Narodne novine“, broj: 47/2009)

Primjer 009. – Primjer tužbe zbog šutnje uprave

Primjer 010. – Primjer tužbe zbog nedonošenja rješenja po žalbi

Primjer 011. – Primjer tužbe radi postupanja javnopravnog tijela

Primjer 012. – Primjer žalbe zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. “šutnja uprave”

Primjer 013. – Primjer podneska tužitelja kojim povlači tužbu (Članak 41. - Zakon o upravnim sporovima - „Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)

Primjer 014. – Primjer prijedloga za nastavak prekinutog postupka (Članak 45. st. 2. t. 1. i st. 5. - Zakon o upravnim sporovima - „Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)

Primjer 015. – Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za poduzimanje neke radnje u sporu (Članak 52. st. 1. i 3. - Zakon o upravnim sporovima „Narodne novine“, broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - OiRUSRH i 29/17)

Primjer 016. – Primjer prijedloga za obnovu spora (Članak 76. st. 1. t. 4. - Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine broj: 20/10, 143/12, 152/14)


TUŽBE

XIII

OSTALE TUŽBE

Primjer 001. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog objavljivanja informacije (Članak 21., 22. - Zakon o medijima - „Narodne novine“, broj: 59/04, 84/11, 81/13)

Primjer 002. - Primjer tužbe radi naknade štete člana posade broda protiv brodara zbog tjelesne ozljede (Članak 145. - Pomorski zakonik „Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15)

Primjer 003. - Primjer tužbe radi ništavosti ugovora o kreditu r.b.a. austrijskih zadruga i radi stavljanja javnobilježničkog akta izvan snage

Primjer 004. - Primjer tužbe radi povrata pozajmice u stranoj valuti temeljem izjave, sa zahtjevom za vraćanje posuđenog novca

Primjer 005. – Primjer tužbe radi povrata avansa u vezi izvođenja radova na unutrašnjem uređenju obiteljske kuće

Primjer 006. – Primjer tužbe radi ispražnjenja poslovnih prostora

Primjer ugovora o korištenju nekretnina koji je predmet spora

Primjer 007. – Primjer tužbe radi isplate mjesečne naknade za korištenje poslovnog prostora sa zahtjevom za mirno rješenje spora

Primjer 008. – Primjer tužbe radi utvrđenja i predaje u posjed poslovnog prostora (Članak 15. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Nar.Nov. 125/11, 64/15)

Primjer 009. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o najmu poslovnog prostora

Primjer 010. – Primjer izjave zakupodavca o odustanku od ugovora o zakupu poslovnih prostorija

Primjer 011. – Primjer pismene opomene zakupodavca zakupcu za plaćanje dospjele zakupnine

Primjer 012. – Primjer tužbe radi činidbe (čl. 327. Zakona o parničnom postupku - tzv. procesna facultas alternativa)

Primjer 013. – Primjer tužbe radi isplate temeljem ugovora o sponzorstvu i dodataka ugovoru o sponzorstvu

Primjer 014. – Primjer ugovora o sponzorstvu i dodataka ugovoru o sponzorstvu koji su predmet spora

Primjer 015. – Primjer tužbe radi utvrđenja, podredno radi isplate (osnivanje društva zbog zaobilaženja ograničenja u stjecanju nekretnina kao fizičke osobe koje nisu hrvatski državljani)

Primjer 016. – Primjer tužbe radi povrata uplaćenih sredstava ministarstva, temeljem ugovora o korištenju istih

Ugovor o korištenju sredstava ministarstva koji je predmet spora

Primjer 017. – Primjer tužbe radi isplate temeljem - članka 157. Zakona o autorskom pravu

Primjer 018. – Primjer tužbe radi naknade štete nastale isplatama invalidske mirovine temeljem čl. 161. do 170. Zakona o mirovinskom osiguranju

Primjer 019. – Primjer tužbe radi povrata nepripadno isplaćene novčane naknade sukladno čl. 52. st.2 i čl. 57. st.1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, i u vezi s čl. 137. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Primjer 020. – Primjer tužbe radi naknade troškova liječenja vezano za Članak 136. i čl.143. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Primjer 021. – Primjer tužbe radi nadoknade troškova liječenja u vezi članka 136. stavak 1., i članka 142. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)

Primjer 022. – Primjer tužbe radi iseljenja podstanara iz obiteljske kuće, koji svoje pravo ostvaruje temeljem dopuštenja osobe koja na istom objektu ima pravo doživotnog uživanja

Primjer 023. – Primjer odgovora na tužbu u sporu između tuženika kao kreditora i tužitelja kao korisnika kredita - Članak 1066. ZOO/91 (sada čl. 1022. ZOO/06) 367. ZOO-a

Primjer 024. – Primjer prijedloga za ponavljanje postupka - Članak 423. stavak 1. točki 3. ZPP-a, s obzirom da se radi o slučaju iz članka 421. stavka 1. točke 3.

Primjer 025. – Primjer žalbe protiv rješenja prvostupanjskog suda koji je odbio kao neosnovan prijedlog kojim je zatraženo od prvostupanjskog suda da ispravi rješenje prema članku 338. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14), u vezi člankom 347.

Primjer 026. – Primjer ustavne tužbe

Primjer 027. – Primjer tužbe radi naknade štete zbog oduzimanja slobode (čl. 476. - 481. ZKP)

Primjer 028. – Primjer protutužbe 189. ZPP

Primjer 029. – Primjer odgovora na tužbu s protutužbom

Primjer 030. – Primjer protutužbe ovršenika prema ovrhovoditelju nakon izvršenog prijeboja (kompenzacije)

Primjer ugovora o izvođenja fasaderskih radova, koji je predmet spora

Primjer 031. – Primjer prijedloga radi ukidanja klauzule pravomoćnosti

TUŽBE

XIV
IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Obiteljski zakon -
(„Narodne novine“, broj: 103/2015)

Primjer 001. - Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti (Članak 25. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 002. - Zajednički prijedlog radi davanja dozvole za stupanje u brak

Primjer 003. - Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobe lišene poslovne sposobnosti (Članak 26., i Članak 450. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 004. - Prijedlog sudu radi donošenja odluke koja će zamijeniti suglasnost drugog bračnog druga radi opterećenja obiteljske kuće koja predstavlja bračnu stečevinu i obiteljski dom u kojem stanuje drugi bračni drug koji ostvaruje roditeljsku skrb nad zajedničkim djetetom (Članak 32. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 005. - Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 006. - Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 54., - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 007. - Prijedlog sudu radi donošenja odluke o poduzimanju hitnog medicinskog zahvata za dijete koje je navršilo 16 godina (Članak 88. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 008. - Prijedlog sudu da odredi školovanje djetetu, koje je u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima (Članak 94. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 009. - Prijedlog sudu da odobri korištenje prihoda od imovine djeteta radi potreba liječenja roditelja (Članak 97. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 010. - Prijedlog sudu radi raspolaganja imovinom djeteta koja mu je darovana (kad je darovatelj svojom voljom odredio da se s istom ne može raspolagati) (Članak 98. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 011. - Prijedlog sudu da odluči koji će od roditelja zastupati dijete u vezi s promjenom djetetova imena. (Članak 100. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 012. - Primjer plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 106., - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj: 103/2015.)

Primjer 013. - Primjer prijedloga sudu radi provjere i odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 107., 461., - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

Primjer 014. - Primjer prijedloga radi samostalnog vršenja roditeljske skrbi

Primjer 015. - Primjer prijedloga radi lišenja roditeljske skrbi (Članak 170. – 176. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

Primjer 016. - Primjer prijedloga radi lišenja roditeljske skrbi (Članak 170. – 176. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

Primjer 017. - Primjer prijedloga radi produljenja roditeljske skrbi

Primjer 018. - Primjer prijedloga radi povrata roditeljske skrbi (Članak 176. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

Primjer 019. - Prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti (Članak 234., i 496. – 501. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

Primjer 020. - Prijedlog za djelomično lišenje poslovne sposobnosti

Primjer 021. - Prijedlog da se nekoj osobi vrati poslovna sposobnost (Članak 234., 239., i 502. - Obiteljski zakon - „Narodne novine“, broj 103/2015.)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima -
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
- Zakon o sudskom izvanparničnom postupku -
(Službene novine broj 175-XLV od 1. VIII. 1934. godine)

Primjer 022. - Primjer prijedloga radi uređenja međa

Primjer 023. - Primjer prijedloga radi diobe nekretnine

Primjer 024. - Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina

Primjer 025. - Primjer prijedloga radi razvrgnuća zajednice nekretnina fizičkom diobom

Primjer 026. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva (geodetskom diobom)

Primjer 027. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Članak 47. - 56. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 028. - Primjer prijedloga sudu suvlasnika zgrade za postavljanje upravitelja koji će djelovati kao njihov opunomoćenik (Članak 44. st. 4. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 029. - Primjer prijedloga sudu radi uspostave vlasništva (suvlasničkog dijela) na određenom posebnom dijelu nekretnine (Članak 74. i 76. st. 1. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 030. - Primjer prijedloga sudu za određivanje novčanog osiguranja s obzirom na okolnosti da prijeti ozbiljna opasnost nastanka štete zbog prekoračenja ovlasti suvlasnika (Članak 83. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 031. - Primjer prijedloga radi prelaganja nužnog prolaza (Članak 179 - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 032. - Primjer prijedloga radi dokinuća nužnog prolaza

Primjer 033. - Primjer prijedloga radi otvaranja nužnog prolaza (Članak 190., - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Zakon o nasljeđivanju -
(Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 034. - Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Članak 32., - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 035. - Primjer prijedloga sudu radi donošenja rješenja o usmeno datoj oporuci (Članak 37., - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 036. - Primjer prijedloga radi utvrđenja nestale ili uništene oporuke (Članak 41., - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 037. - Primjer prijedloga radi čuvanja oporuke u sudu - Članak. 167. Zakon o nasljeđivanju - (Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13, 33/15)

Primjer 038. - Primjer prijedloga radi popisa imovine ostavitelja (čl. 194. do 198. ZON)

Primjer 039. - Primjer prijedloga za osiguranje dokaza radi provođenja ostavinskog postupka

Primjer 040. - Primjer prijedloga za raspravljanje naknadno pronađene imovine (Članak 234., - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

Primjer 041. - Primjer prijedloga radi raspravljanja o naknadno pronađenoj oporuci (Članak 235., - Zakon o nasljeđivanju - Narodne novine broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Za k o n o zemljišnim knjigama -
(Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)

Primjer 042. - Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora

Primjer 043. - Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 044. - Prijedlog radi uknjižbe i otpisa čestice i njihovog prijepisa u drugi zemljišno-knjižni uložak

Primjer 045. - Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20., stavak 3. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 046. - Prijedlog radi upisa koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Članak 25. st. 2., čl. 31. st. 1. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 047. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Članak 30., 31., 32. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 048. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Članak 30., 31., 32. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 049. - Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Članak 30. st. 4., 39., i čl. 71. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 050. - Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 051. - Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 052. - Prijedlog radi upisa prava građenja (Članak 34. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 053. - Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Članak 34. st. 3. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 054. - Prijedlog radi brisanja prava građenja (Članak 34. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 055. - Prijedlog radi upisa prava služnosti koja je osnovana ugovorom ili odlukom nadležnog tijela (Članak 50. st. 3., - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17., i Članak 224. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Primjer 056. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva (Članak 60., - 69. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 057. - Prijedlog radi brisanja predbilježbe (Članak 60., - 69. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 058. - Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Članak 70, čl. 89., - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 059. - Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju (Članak 71., - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 060. - Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Članak 71.-77. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 061. - Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Članak 81. - 84a. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 062. - Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Članak 117. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 063. - Prijedlog radi pokretanja postupka amortizacije stare hipotekarne tražbine (Članak 141. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 064. - Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (Članak 200. - Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.)

Primjer 065. - Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda

Primjer 066. - Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika

Primjer 067. - Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)

Primjer 068. - Primjer prijedloga radi provedbe ugovora o razvrgnuću suvlasništva nekretnina

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Stečajni zakon -
(“Narodne novine”, 71/15, 104/17)

Primjer 069. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik)

Primjer 070. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (dužnik)

Primjer 071. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (radnik)

Primjer 072. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.141 st.4. SZ-a - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.198 i čl.202 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 073. – Primjer zahtjeva radi izdavanja odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, sukladno čl.127 st.1 i čl.131 st.1 SZ-a - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.147, čl.148, čl.198, čl.202, čl.212 st.1. - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 074. – Primjer zahtjeva za izdavanje odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, ugovora o odobrenju okvira za financijsko praćenje, sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine (čl.150 čl.198, čl.202 i čl.212 st.1 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 075. – Primjer zahtjeva stečajnog upravitelja za izdavanje odobrenja za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika, - čl.127, čl.131 i čl.141 st.4 SZ-a - Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.212 st.1, st.2 i st. 3 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 076. – Primjer podneska stečajnog vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, kojim predlaže nastavak postupka pokrenutog protiv pravnog prednika stečajnog dužnika prije otvaranja stečajnog postupka (čl.269 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 077. – Primjer podneska stečajnog vjerovnika kojim predlaže nastavak prekinutog postupka sukladno čl.215 st.1 ZPP-a i čl.179 SZ-a Narodne novine br.: 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12., 133/12, i 45/13 (čl.138 st.2, čl.257 i čl.269 - Stečajni zakon - Narodne novine br.: 71/15, 104/17)

Primjer 078. – Primjer prijedloga radi prodaje (unovčenja) nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

Primjer 079. – Primjer obavijesti o razlučnom pravu/založnom pravu vjerovnika

Primjer 080. – Primjer prijedloga za sazivanje ročišta radi utvrđenja vrijednosti žigova stečajnog dužnika upisanih u registru žigova

Primjer 081. – Primjer prijedloga za sazivanje ročišta radi utvrđenja vrijednosti poslovnog prostora

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
- Ovršni zakon -
(“Narodne novine”, br.: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17.)

Primjer 082. - Primjer prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika (čl. 39., čl. 41., i čl. 280, čl. 284., čl. 285. OZ-a.)

Primjer 083. - Primjer prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika (čl. 31. čl. 39., čl. 41., i čl. 42., OZ-a) - (Primjer II)

Primjer 084. - Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave (na nekretnini) radi naplate novčane tražbine (čl. 79. - 132. OZ-a.)
Primjer 085. - Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine (čl. 83. OZ-a.)
Primjer 086. - Prijedlog za ovrhu na pokretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 133. - 167. OZ-a.)

Primjer 087. - Prijedlog za ovrhu na motornim vozilima ovršenika (čl. 161. i 165. OZ-a.)

Primjer 088. - Prjedlog za ovrhu pljenidbom na novčanoj tražbini ovršenika prema ovršenikovom dužniku (Članak 174. OZ-a.)

Primjer 089. - Prjedlog za ovrhu na plaći ovršenika (Članak 196 - 203., OZ-a.)

Primjer 090. - Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave na novčanoj tražbini ovršenika

Primjer 091. - Prijedlog za ovrhu na na poslovnom udjelu (čl. 232. OZ-a.)

Primjer 092. - Prijedlog za ovrhu na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (čl. 233. - 238. OZ-a.)

Primjer 093. - Prijedlog za ovrhu radi izricanja sudskih penala (čl. 247. OZ-a.)
Primjer 094. - Prijedlog za ovrhu radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod ovršenika (čl. 250. OZ-a.)
Primjer 095. - Prijedlog za ovrhu radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod ovršenika niti kod treće osobe (čl. 251. OZ-a.)
Primjer 096. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba (čl. 261. OZ-a.)
Primjer 097. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik (čl. 262. OZ-a.)
Primjer 098. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje (čl. 263. OZ-a.)
Primjer 099. - Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda (čl. 265. OZ-a.)

Primjer 100. - Prijedlog za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad (čl. 267. - 270. OZ-a.)

Primjer 101. - Prijedlog za ovrhu radi fizičke diobe nekretnine (čl. 271-275. OZ-a.)

Primjer 102. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude (čl. 295.-298. OZ-a.)

Primjer 103. - Prijedlog za osiguranje prethodnom ovrhom (čl. 328-330. OZ-a.)

Primjer 104. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339. OZ-a.)

Primjer 105. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ-a.)

Primjer 106. - Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuđi ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 1. OZ-a.)

Primjer 107. - Prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja nenovčanog potraživanja zabranom otuđenja nekretnine uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama (čl. 341., čl. 342., čl. 346. i čl. 347. st. 1. toč. 4. OZ-a.)

Primjer 108. - Prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčanog potraživanja zabranom otuđenja nekretnine uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a.)

Primjer 109. - Prijedlog radi osiguranja nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere vraćanjem zaposlenika na rad (čl. 347. st. 1. toč. 10. OZ-a.)

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
POSTUPAK ZA PROGLAŠENJE OSOBE UMRLOM I POSTUPAK ZA DOKAZIVANJE SMRTI
- Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti -
(Narodne novine, br. 10/74., 53/91.)

Primjer 110. - Primjer prijedloga radi proglašenja nestale osobe umrlom

Primjer 111. - Primjer prijedloga radi dokazivanja smrti osobe koja je umrla, a činjenica njezine smrti nije upisana u matične knjige umrlih

Primjer 112. - Primjer prijedloga radi proglašenja bračnog druga umrlim

Primjer 113. - Primjer rješenja o postavljanju privremenog skrbnika za zastupanje u postupku proglašenja nestale osobe umrlom

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
POLOG MIJENICA

Primjer 114. – Primjer prjedloga radi osnivanja sudskog pologa

Primjer 115. – Primjer prijedloga za poništenje isprave

Primjer 116. – Primjer prijedloga radi amortizacije mjenice

Primjer 117. – Primjer prijedloga za poništenje (amortizaciju) čekova

LITERATURA: