Očitovanje tuženika na podnesak tužitelja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Na broj: P-__/__

Zagreb, ________

Pravna stvar:

Tužitelj:     EMPER & GANT GMBH, Austria, 1150 Wien, zastupan po Milanu Mrakiću odvj. iz Zagreba

Tuženik:     DOMIS d.d. Zagreb, Udinski zavoj 8

Radi:           isplate

PODNESAK TUŽENIKA

Tuženik se na podnesak tužitelja od ___ godine očituje kako slijedi.

Navedenim podneskom tužitelj poriče navode tuženog iz odgovora na tužbu, ostajući i nadalje kod svoje tužbe i tužbenog zahtjeva.

No, niti ovim podneskom tužitelj nije udovoljio raspravnom rješenju od ___ godine kojim mu je naloženo da tuženom dostavi potrebnu dokumentaciju, na kojoj temelji svoj tužbeni zahtjev. Dapače, uz citirani podnesak tuženik nije primio nikakav prilog, a očito je da isti i ne postoji jer tužitelj ni u navedenom podnesku ne predlaže nikakve dokaze na iznesene tvrdnje.

Dokumentacija koja je tuženiku dostavljena uz tužbu u originalu, a na ročištu od __ godine u prijevodu, a to je račun od ___ godine , druga strana računa br. __ i dopis od dana ___ godine, nije dostatna da bi se mogla provjeriti, a kamoli utvrditi osnovanost tužbenog zahtjeva tužitelja. Štoviše, iz računa br. __, od kojeg je tuženiku dostavljena samo druga strana, vidljivo je da tužitelj zadržava pravo vlasništva nad, navodno, isporučenom robom.

Stoga tuženik i nadalje ostaje kod svih dosadašnjih navoda i prijedloga da Naslovni sud odbije tužitelja sa tužbom i tužbenim zahtjevom u cijelosti.

 

Za tuženika:

Mira Ankon, dipl. iur.