Sadržaj

I. UVOD

1. OPĆI DIO
1.1. O LIČNOSTI
1.2. “PRAVO LIČNOSTI”
1.3. PRAVA LIČNOSTI ILI PRAVA OSOBNOSTI (OSOBNA PRAVA) LINGVISTIČKA ANALIZA NAZIVA INSTITUTA
1.4. PRAVO LIČNOSTI ILI PRAVA LIČNOSTI

2. PRAVA LIČNOSTI I ZAKONODAVSTVO
2.1. PRAVA LIČNOSTI U EUROPSKOM I ANGLOAMERIČKOM ZAKONODAVSTVU
2.2. PREGLED PRAVA LIČNOSTI U HRVATSKOM PRAVU

3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRAVA LIČNOSTI
3.1. TEMELJNE ZNAČAJKE
3.2. KLASIFIKACIJA PRAVA LIČNOSTI


II. PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT

1. OPĆE ODREDNICE
1.1. OBJEKT PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
1.1.1. ŠTO JE PRIVATNI ŽIVOT
1.1.2. SFERE PRIVATNOG ŽIVOTA
1.2. SUBJEKTI PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
1.2.1. FIZIČKE OSOBE KAO SUBJEKTI PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
1.2.2. PRAVNE OSOBE
1.2.2.1. PRAVNE OSOBE KAO TITULARI PRAVA LIČNOSTI
1.2.2.2. PRAVNE OSOBE I PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT
1.3. POJAM I SADRŽAJ PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
1.4. O NAZIVU INSTITUTA

2. PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT U EUROPSKOJ PRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI
2.1. UVODNE NAPOMENE
2.2. FRANCUSKA
2.3. NJEMAČKA
2.4. ITALIJA
2.5. ŠPANJOLSKA
2.6. ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
2.6.1. OPĆE NAPOMENE
2.6.2. FORMULACIJA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
2.6.3. NEOVLAŠTENI NADZOR I PRIKUPLJANJE PODATAKA O POJEDINCU
2.6.4. OGRANIČENJE DRUŠTVENOG ŽIVOTA, SEKSUALNIH AKTIVNOSTI I IDENTITETA LIČNOSTI
2.6.5. POVREDE PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT OGRANIČENJEM DOPISIVANJA
2.6.6. POVREDE PRAVA NA PRIVATNOST DOMA

3. PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT U ANGLOAMERIČKOM PRAVU
3.1. VELIKA BRITANIJA
3.2. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
3.2.1. NASTANAK RIGHT OF PRIVACY
3.2.2. PROSSEROVE KATEGORIJE
3.3. TENDENCIJE RAZVOJA RIGHT OF PRIVACY U AMERIČKOM PRAVU
3.3.1. POVREDE RIGHT TO PRIVACY OD STRANE DRŽAVE
3.3.2. POVREDE RIGHT TO PRIVACY OD STRANE MEDIJA U SAD
3.3.3. POVREDE RIGHT TO PRIVACY OD STRANE POSLODAVACA
3.3.4. DRUGI SLUČAJEVI POVREDE RIGHT TO PRIVACY

4. ELEMENTI PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
4.1. NADZOR NAD PRIVATNIM INFORMACIJAMA
4.1.1. VELIKI INFORMACIJSKI SUSTAVI I ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
4.1.2. PROFESIONALNA TAJNA
4.1.3. O SLUŽBENOJ TAJNI
4.1.4. TAJNOST PODATAKA O POSVOJENJU
4.2. NOVINARSKA ETIKA, JAVNI I PRIVATNI ŽIVOT
4.2.1. NOVINARSKA ETIKA
4.2.1.1. ŽUTI TISAK
4.2.1.2. SLOBODA MEDIJA I NOVINARSKA ETIKA
4.2.2. JAVNE I PRIVATNE OSOBE
4.2.3. ODGOVORNOST MEDIJA U HRVATSKOM PRAVU
4.3. PRAVO NA POŠTOVANJE OBITELJSKOG ŽIVOTA
4.3.1. OPĆE NAPOMENE
4.3.2. SUBJEKTI, SADRŽAJ I ZAŠTITA OBITELJSKOG ŽIVOTA
4.3.2.1. SUBJEKTI
4.3.2.2. SADRŽAJ PRAVA NA POŠTOVANJE OBITELJSKOG ŽIVOTA
4.3.2.3. ZAŠTITA OBITELJSKOG ŽIVOTA U HRVATSKOM PRAVU
4.3.2.4. PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

5. EMANACIJE PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
5.1. PRAVO NA VLASTITU SLIKU (FOTOGRAFIJU)
5.2. PRAVO NA TAJNOST DOPISIVANJA I PRIVATNIH ZAPISA
5.2.1. INTERNET I ZAŠTITA PRIVATNOG ŽIVOTA
5.3. PRAVO NA GLAS
5.4. PRAVO NA PUBLICITET (RIGHT OF PUBLICITY)

6. OGRANIČENJA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
6.1. OPĆE NAPOMENE
6.2. OGRANIČENJA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT U HRVATSKOM PRAVU

7. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
7.1. OPĆE NAPOMENE
7.2. TUŽBA ZA PROPUŠTANJE
7.3. TUŽBA ZA UKLANJANJE POVREDE PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
7.3.1. PRAVO NA OPOZIV
7.3.2. PRAVO NA ISPRAVAK
7.4. TUŽBA RADI NOVČANE NAKNADE ŠTETE NASTALE POVREDOM PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
7.5. OSTALA SREDSTVA ZAŠTITE PRAVA NA PRIVATNI ŽIVOT
7.5.1. DEKLARATORNA PRAVNA ZAŠTITA
7.5.2. STJECANJE BEZ OSNOVE
7.5.3. SIMBOLIČNA NOVČANA NAKNADA

III. PRAVO NA DUŠEVNI INTEGRITET

1. OPĆE NAPOMENE
1.1. O DUŠI
1.2. POJAM I SADRŽAJ PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET
1.3. OBJEKT PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET
1.4. DUŠEVNE BOLI, DUŠEVNI INTEGRITET
1.5. SUBJEKTI PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET
1.6. SREDSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET

2. ELEMENTI PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET
2.1. PRAVO NA SLOBODU VOLJE
2.1.1. UVODNE NAPOMENE
2.1.2. SLOBODA VOLJE I HRVATSKO ZAKONODAVSTVO
2.1.3. SLOBODA VOLJE I PRAVO NA DUŠEVNI INTEGRITET
2.1.4. ZAŠTITA PRAVA NA DUŠEVNI INTEGRITET KROZ ZAŠTITU SLOBODU VOLJE
2.1.4.1. SMANJENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI
2.1.4.2. POVREDE PRAVA NA SLOBODU VOLJE IZVRŠENE NASILNIM SPOLNIM AKTOM
2.1.4.3. PROTUPRAVNO ODUZIMANJE TJELESNE SLOBODE
2.1.4.4. NEGACIJA SLOBODE VOLJE
2.2. PRAVO NA PIJETET
2.2.1. PIJETET
2.2.2. PRAVO NA PIJETET U PRAVNOJ TEORIJI
2.2.3. POSTMORTALNA ZAŠTITA LIČNOSTI U HRVATSKOM PRAVU
2.2.4. ZAVRŠNE NAPOMENE
2.3. SMRT ILI TEŠKI INVALIDITET BLISKE OSOBE KAO UZROK POVREDE DUŠEVNOG INTEGRITETA
2.3.1. UVODNE NAPOMENE
2.3.2. PRETIUM DOLORIS U TEORIJI I ZAKONODAVSTVU
2.3.3. PREGLED SUDSKE PRAKSE NA TEMELJU ODREDBE ČLANKA 201. ZOO
2.3.4. ZAVRŠNE NAPOMENE

3. PRAVO NA DUŠEVNI INTEGRITET KOD OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
3.1. UVODNE NAPOMENE
3.2. POLOŽAJ OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
3.3. POLOŽAJ OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U HRVATSKOM PRAVU
3.3.1. GRAĐANSKO PRAVO
3.3.2. KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
3.3.3. ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
3.4. O DOSTOJANSTVU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

IV. ZAKLJUČNE NAPOMENE

1. PRAVO NA PRIVATNI ŽIVOT
2. PRAVO NA DUŠEVNI INTEGRITET

LITERATURA