PRIMJERI PRAVILNIKA, ODLUKA, UGOVORA I TUŽBI IZ PODRUČJA RADNOPRAVNIH ODNOSA KOD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 339. – Primjer pravilnika o pravima i obvezama zaposlenika koji se upućuju na privremeni rad u inozemstvo

Zaštićeno: Primjer 338. – Primjer programa osposobljavanja

Zaštićeno: Primjer 337. – Primjer pravilnika o zaštiti od požara

Zaštićeno: Primjer 336. – Primjer plana i programa osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način

Zaštićeno: Primjer 335. – Primjer pravilnika o zaštiti na radu

Zaštićeno: Primjer 334. – Primjer pravilnika o organizaciji i vođenju štrajka

Zaštićeno: Primjer 333. – Primjer poslovnika o radu radničkog vijeća

Zaštićeno: Primjer 332. – Primjer pravilnika o plaćama (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 331. – Primjer pravilnika o plaćama

Zaštićeno: Primjer 330. – Primjer pravilnika o radu (Zakona o radu, čl. 125. i 126.)

Zaštićeno: Primjer 329. – Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete koju je prouzroćio na radu

Zaštićeno: Primjer 328. – Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu u iznosu od ______ kuna i plaćanja mjesečne rente

Zaštićeno: Primjer 327. – Primjer tužbe radi radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa

Zaštićeno: Primjer 326. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu

Zaštićeno: Primjer 325. – Primjer ugovora o povjerljivosti podataka

Zaštićeno: Primjer 324. – Primjer sporazuma o povjerljivosti

Zaštićeno: Primjer 323. – Primjer sporazuma o izmjenama i dopunama ugovora o radu (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 322. – Primjer sporazuma o izmjenama i dopunama ugovora o radu

Zaštićeno: Primjer 321. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi poništenja radnih dozvola

Zaštićeno: Primjer 320. – Primjer pisma namjere radi sklapanja ugovora o radu s stranim državljanom

Zaštićeno: Primjer 319. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi za izdavanje radne dozvole strancu

Zaštićeno: Primjer 318. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.)

Zaštićeno: Primjer 317. – Primjer odluke o isplati božičnice

Zaštićeno: Primjer 316. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 315. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći

Zaštićeno: Primjer 314. – Primjer odluke o isplati ustegnutog dijela plaće

Zaštićeno: Primjer 313. – Primjer potvrde o tromjesečnoj plaći ostvarenoj prije prestanka radnog odnosa radi priznavanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Zaštićeno: Primjer 312. – Primjer ocjene uspješnosti pripravnika

Zaštićeno: Primjer 311. – Primjer odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora

Zaštićeno: Primjer 310. – Primjer odluke uprave o kolektivnom umanjenju plaće

Zaštićeno: Primjer 309. – Odluka o mirovanju prava i obveza radnika za vrijeme predizborne promidžbe (Zakona o radu, čl. 225.)

Zaštićeno: Primjer 308. – Primjer pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka (Zakona o radu, čl. 214.)

Zaštićeno: Primjer 307. – Primjer obavijesti o najavi štrajka (Zakona o radu, čl. 205. st. 3.)

Zaštićeno: Primjer 306. – Primjer odluke o imenovanju osobe koja je osim poslodavca ovleštena za nadziranje prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka (Zakona o radu, članak 29. stavci 6. i 7., te članak 151.stavak 1., podstavka 8.)

Zaštićeno: Primjer 305. – Primjer očitovanja radničkog vijeća povodom obavijesti poslodavca upućene istom o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 5.)

Zaštićeno: Primjer 304. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.)

Zaštićeno: Primjer 303. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.)

Zaštićeno: Primjer 302. – Primjer obavijesti o pravima radnika (Zakona o radu, čl. 137. st. 4.)

Zaštićeno: Primjer 301. – Primjer odluke poslodavca u svezi zahtjeva radnika za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 300. – Primjer odluke poslodavca na zahtjev za zaštitu prava od strane radnika (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.)

Zaštićeno: Primjer 299. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 298. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.)

Zaštićeno: Primjer 297. – Primjer odluke o imenovanju osobe ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika (Zakona o radu, čl. 134. stavak 2.)

Zaštićeno: Primjer 296. – Primjer sporazuma o postupanju dostave odluka o otkazu ugovora o radu, te odluka donesenih u postupcima iz članka 132. zakona o radu (Zakona o radu, čl. 131.st.2., članka 132. i članka 160.)

Zaštićeno: Primjer 295. – Primjer potvrde o zaposlenju (Zakona o radu čl. 130.)

Zaštićeno: Primjer 294. – Primjer potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa (Zakona o radu čl. 130.)

Zaštićeno: Primjer 293. – Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (čl. 130. Zakona o radu)

Zaštićeno: Primjer 292. – Primjer odluke o upućivanju radnika na čekanje do otvaranja stečajnog postupka

Zaštićeno: Primjer 291. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak (Članak 120.st 3. Stečajnog zakona)