Zaštićeno: Primjer 290. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 123.)

Zaštićeno: Primjer 289. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 123.)

Zaštićeno: Primjer 288. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Zakona o radu, čl. 123.)

Zaštićeno: Primjer 287. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer IV) (Zakona o radu, čl. 119.)

Zaštićeno: Primjer 286. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 119.)

Zaštićeno: Primjer 285. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 119.)

Zaštićeno: Primjer 284. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 119.)

Zaštićeno: Primjer 283. – Primjer izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane radnika (Zakona o radu, čl. 116.)

Zaštićeno: Primjer 282. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 116.)

Zaštićeno: Primjer 281. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 280. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.)

Zaštićeno: Primjer 279. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 278. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.)

Zaštićeno: Primjer 277. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 2.)

Zaštićeno: Primjer 276. – Primjer odluke o poslovno uvjetovanom otkazu (Zakona o radu, čl. 115., te članka 131.)

Zaštićeno: Primjer 275. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 1.)

Zaštićeno: Primjer 274. – Primjer odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu (Zakona o radu, čl. 112. stavke 4.)

Zaštićeno: Primjer 273. – Primjer odluke o prestanku ugovora o radu radi odlaska u invalidsku mirovinu (Zakona o radu, čl. 112., stavka 6.)

Zaštićeno: Primjer 272. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 112. i 113.)

Zaštićeno: Primjer 271. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 112. i 113.)

Zaštićeno: Primjer 270. – Primjer obračunske isprave za isplatu otpremnine (Zakona o radu, 93. st. 1.)

Zaštićeno: Primjer 269. – Primjer obračunske isprave za isplatu plaće – naknade plaće (Zakona o radu, 93. st. 1.)

Zaštićeno: Primjer 268. – Primjer potvrde o plaći i naknadi plaće koja nije isplaćena (Zakona o radu, 93. st. 2.)

Zaštićeno: Primjer 267. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 87.)

Zaštićeno: Primjer 266. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.)

Zaštićeno: Primjer 265. – Primjer obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja (Zakona o radu, čl. 85. st. 4.)

Zaštićeno: Primjer 264. – Primjer sporazuma o istodobnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji radi s nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca (Zakona o radu, čl. 85. st. 2.)

Zaštićeno: Primjer 263. – Primjer izjave o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodjeljenom radnom vremenu duže od 48 sati tjedno (Zakona o radu, čl. 67. st. 5.)

Zaštićeno: Primjer 262. – Primjer odluke poslodavca o prekovremenom radu (Zakona o radu, čl. 65.)

Zaštićeno: Primjer 261. – Primjer aneksa ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.)

Zaštićeno: Primjer 260. – Primjer ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 259. – Primjer ugovora o djelu – (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.)

Zaštićeno: Primjer 258. – Primjer ugovora o radu upravitelja

Zaštićeno: Primjer 257. – Primjer ugovora o radu predsjednika nadzornog odbora

Zaštićeno: Primjer 256. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 255. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva

Zaštićeno: Primjer 254. – Primjer ugovora o radu za člana uprave društva

Zaštićeno: Primjer 253. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 252. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora

Zaštićeno: Primjer 251. – Primjer ugovora o radu pripravnika – (Zakona o radu, čl. 55.)

Zaštićeno: Primjer 250. – Primjer ugovora o volonterskom radu – (Zakona o radu, čl. 53.)

Zaštićeno: Primjer 249. – Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova – (Zakona o radu, čl. 46.)

Zaštićeno: Primjer 248. – Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme na izdvojenom mjestu rada – (Zakona o radu, čl. 10., 12., 14., i 17.)

Zaštićeno: Primjer 247. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove – (Zakona o radu, čl. 16.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 246. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove – (Zakona o radu, čl. 16.)

Zaštićeno: Primjer 245. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 244. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.)

Zaštićeno: Primjer 243. – Ugovor o radu na određeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.)

Zaštićeno: Primjer 242. – Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Zakona o radu, čl. 14. i 15.)

Zaštićeno: Primjer 241. – Sporazum o izmjenama i dopunama ugovora o radu