Zaštićeno: Primjer 192. – Primjer sporazuma o načinu podmirenja dugovanja

Zaštićeno: Primjer 191. – Primjer ugovora o vođenju poslova društva

Zaštićeno: Primjer 190. – Primjer ugovora o zajednici dobiti

Zaštićeno: Primjer 189. – Primjer ugovora o prijenosu dobiti (članak 479. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima)

Zaštićeno: Primjer 188. – Primjer ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica dioničkog društva

Zaštićeno: Primjer 187. – Primjer ugovora o prijenosu dionica dioničkog društva

Zaštićeno: Primjer 186. – Primjer ugovora o prodaji dionica dioničkog društva

Zaštićeno: Primjer 185. – Primjer ugovora o kupoprodaji dionica

Zaštićeno: Primjer 184. – Primjer ugovora o prijenosu upravljanja dioničkim pravima

Zaštićeno: Primjer 183. – Primjer ugovora o prijenosu dobiti

Zaštićeno: Primjer 182. – Primjer ugovora o djelomičnom prijenosu dobiti

Zaštićeno: Primjer 181. – Primjer ugovora o istupu članova osnivača i o ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova

Zaštićeno: Primjer 180. – Primjer ugovora o prijenosu poslovnih udjela

Zaštićeno: Primjer 179. – Primjer ugovora o ustupanju osnivačkog udjela

Zaštićeno: Primjer 178. – Primjer ugovora o pripajanju (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 177. – Primjer ugovora o pripajanju

Zaštićeno: Primjer 176. – Primjer odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje kod osnivanja udruženja građana

Zaštićeno: Primjer 175. – Primjer odluke o osnivanju udruženja građana

Zaštićeno: Primjer 174. – Primjer ugovora o osnivanju udruženja građana

Zaštićeno: Primjer 173. – Primjer ugovora o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja

Zaštićeno: Primjer 172. – Primjer ugovora o ulaganju stvari

Zaštićeno: Primjer 171. – Primjer izjave o osnivanju društva

Zaštićeno: Primjer 170. – Primjer ugovora o ustupanju temeljnog uloga i poslovnog udjela

Zaštićeno: Primjer 169. – Primjer društvenog ugovora (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 168. – Primjer društvenog ugovora

PUNOMOĆI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 167. – Specijalna punomoć data radi raspolaganja dionicama

Zaštićeno: Primjer 166. – Specijalna punomoć vjerovnika sačinjena pred javnim bilježnikom (radi opterećivanja nekretnine koja se daje u zalog)

Zaštićeno: Primjer 165. – Specijalna punomoć radi potpisivanja ugovora o kreditu u svojstvu sudužnika

Zaštićeno: Primjer 164. – Primjer punomoći radi obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila

Zaštićeno: Primjer 163. – Primjer punomoći radi potpisivanja ugovora u svojstvu založnog dužnika

Zaštićeno: Primjer 162. – Primjer punomoći radi potpisivanja dokumentacije (vezane za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću)

Zaštićeno: Primjer 161. – Primjer specijalne punomoći radi zastupanja i zemljišnoknjižne provedbe prava vlasništva na nekretninama

Zaštićeno: Primjer 160. – Primjer specijalne punomoći radi obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila (u svrhu preregistracije)

Zaštićeno: Primjer 159. – Primjer specijalne punomoći radi zemljišnoknjižne provedbe nekretnina

Zaštićeno: Primjer 158. – Primjer specijalne punomoći dane zbog potpisivanja sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini

Zaštićeno: Primjer 157. – Primjer punomoći radi osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

Zaštićeno: Primjer 156. – Primjer specijalne punomoći dane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi

Zaštićeno: Primjer 155. – Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora

Zaštićeno: Primjer 144. – Primjer punomoći zaposleniku Društva izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva

Zaštićeno: Primjer 143. – Primjer punomoći dane radi prodaje nekretnine s priznavanjem ranije poduzetih radnji u svezi te prodaje

Zaštićeno: Primjer 142. – Primjer punomoći radi zastupanja kod kupoprodaje nekretnina (zemljišta)

Zaštićeno: Primjer 141. – Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe

Zaštićeno: Primjer 140. – Primjer punomoći radi polaganja gotovine tvrtke pri FINA-i

Zaštićeno: Primjer 139. – Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), te zastupanja istog

Zaštićeno: Primjer 138. – Primjer opoziva punomoći

Zaštićeno: Primjer 137. – Primjer punomoći izdane radi ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini

Zaštićeno: Primjer 136. – Primjer pnomoći date radi zastupanja na skupštini dioničkog društva (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 135. – Primjer pnomoći date radi zastupanja na skupštini dioničkog društva

ZAPISNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA