Zaštićeno: Primjer 134. – Primjer zapisnika za okončani obračun i primopredaju izvedenih radova na izgradnji stambenog objekta

Zaštićeno: Primjer 133. – Primjer zapisnika o poravnanju

Zaštićeno: Primjer 132. – Primjer zapisnika za sporazumno određivanje naknade za otkup/kupoprodaju zemljišta od vlasnika parcela u svrhu proširenja kamenoloma Cerkno

Zaštićeno: Primjer 131. – Primjer zapisnika sa sjednice zaposleničkog vijeća

Zaštićeno: Primjer 130. – Primjer zapisnika o izvršenoj primopredaji preuzimanja prostora i objekata

Zaštićeno: Primjer 129. – Primjer zapisnika o izvršenoj primopredaji

Zaštićeno: Primjer 128. – Primjer zapisnika sa izvanredne sjednice skupštine

Zaštićeno: Primjer 127. – Primjer zapisnika o verifikaciju izvanredne sjednice skupštine

Zaštićeno: Primjer 126. – Primjer zapisnika o otvaranju ponuda

Zaštićeno: Primjer 125. – Primjer zapisnika o procjeni i prodaji pogona

JAVNE ODLUKE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 124. – Primjer obavijesti o javnom nadmetanju

Zaštićeno: Primjer 123. – Primjer poziva na javnu prodaju

Zaštićeno: Primjer 122. – Primjer javne ponude

Zaštićeno: Primjer 121. – Primjer objave rezultata natjećaja

Zaštićeno: Primjer 120. – Primjer natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Zaštićeno: Primjer 119. – Primjer poziva za podnošenje ponuda za kupnju udjela u društvu

Zaštićeno: Primjer 118. – Primjer javnog poziva za podnošenje ponuda radi kupnje dioničkog društva

Zaštićeno: Primjer 117. – Primjer poziva dioničarima na redovitu godišnju glavnu skupštinu društva

Zaštićeno: Primjer 116. – Primjer poziva na javnu dražbu radi prodaje nekretnine

Zaštićeno: Primjer 115. – Primjer zaključka o prodaji građevinskih parcela

Zaštićeno: Primjer 114. – Primjer izvješća o novčanom tijeku društva

Zaštićeno: Primjer 113. – Primjer godišnjeg financijskog izvješća

Zaštićeno: Primjer 112. – Primjer izvješća o preuzimanju

Zaštićeno: Primjer 111. – Primjer javne ponude za preuzimanje (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 110. – Primjer javne ponude za preuzimanje

Zaštićeno: Primjer 109. – Primjer ponude sa prijedlogom za sklapanje ugovora o prodaji povlaštenih dionica

INTERNE ODLUKE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 108. – Primjer izjave o prihvaćanju postavljenja za člana uprave

Zaštićeno: Primjer 107. – Primjer izjave o preuzimanju temeljnog uloga

Zaštićeno: Primjer 106. – Primjer izjave članova društva

Zaštićeno: Primjer 105. – Primjer odluke o razrješenju i imenovanju člana uprave

Zaštićeno: Primjer 104. – Primjer odluke o imenovanju člana uprave

Zaštićeno: Primjer 103. – Primjer odluke o odobrenju kupovine nekretnine putem kompezacije

Zaštićeno: Primjer 102. – Primjer odluke o odobrenju adaptacije stanova

Zaštićeno: Primjer 101. – Primjer odluke o ustupanju vlasništva na zalihama gotovih proizvoda

Zaštićeno: Primjer 100. – Primjer odluke o formiranju Komisije za strategiju ulaganja

Zaštićeno: Primjer 99. – Primjer odluke o odobravanju zaključenja izvansudske nagodbe

Zaštićeno: Primjer 98. – Primjer odluke o odobravanju zaključenja ugovora

Zaštićeno: Primjer 97. – Primjer odluke o davanju stana na korištenje

Zaštićeno: Primjer 96. – Primjer odluke o davanju u najam stanova

Zaštićeno: Primjer 94. – Primjer odluke o imenovanju komisije za kupnju stanova

Zaštićeno: Primjer 93. – Primjer odluke o iseljenju i rušenju stambeno-poslovne zgrade

Zaštićeno: Primjer 92. – Primjer odluke o prodaji nekretnine

Zaštićeno: Primjer 91. – Primjer odluke o imenovananju Komisije za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava

Zaštićeno: Primjer 90. – Primjer odluke o prodaja zgrade

Zaštićeno: Primjer 89. – Primjer odluke o materijalnoj pomoći

Zaštićeno: Primjer 88. – Primjer odluke o financijskoj potpori

Zaštićeno: Primjer 87. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći

Zaštićeno: Primjer 86. – Primjer odluke o isplati jednokratne novčane pomoći