Zaštićeno: Primjer 240. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15) (Primjer III)

Zaštićeno: Primjer 239. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 238. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)

Zaštićeno: Primjer 237. – Aneks ugovoru o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)

Zaštićeno: Primjer 236. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme – Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)

POSLOVNO DOPISIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 235. – Izvješće uprave o nadzoru poslovanja

Zaštićeno: Primjer 234. – Ponuda za radno mjesto (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 233. – Ponuda za radno mjesto

Zaštićeno: Primjer 232. – Poruka

Zaštićeno: Primjer 231. – Isprika

Zaštićeno: Primjer 230. – Čestitka

Zaštićeno: Primjer 229. – Dostava traženih podataka

Zaštićeno: Primjer 228. – Poziv na poslovu suradnju

Zaštićeno: Primjer 227. – Rezervacija soba

Zaštićeno: Primjer 226. – Obavijest i ponuda

Zaštićeno: Primjer 225. – Izraz sučuti

Zaštićeno: Primjer 224. – Isprika

Zaštićeno: Primjer 223. – Službena zabilješka

Zaštićeno: Primjer 222. – Nalog za produženi rad i rad u neradne subote

Zaštićeno: Primjer 221. – Zaključci uprave društva

Zaštićeno: Primjer 220. – Poziv na svečanost

Zaštićeno: Primjer 219. – Poziv na sastanak

Zaštićeno: Primjer 218. – Poziv za sjednicu društva

Zaštićeno: Primjer 217. – Ponuda za kupnju poslovnog prostora

Zaštićeno: Primjer 216. – Ponuda za izgradnju športske dvorane

Zaštićeno: Primjer 215. – Ponuda za sanaciju i uređenje objekta

Zaštićeno: Primjer 214. – Ponuda za izvođenje radova

Zaštićeno: Primjer 213. – Potvrda o podmirenju novčane obveze

Zaštićeno: Primjer 212. – Potvrda o zaposlenju

Zaštićeno: Primjer 211. – Izjava o skladišnom manjku

Zaštićeno: Primjer 210. – Primjedbe na rezultat javnog natječaja

Zaštićeno: Primjer 209. – Javno nadmetanje za ustupanje radova – pojašnjenje troškovničkih stavki

Zaštićeno: Primjer 208. – Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva

Zaštićeno: Primjer 207. – Izvješće o provedenom natječaju

Zaštićeno: Primjer 206. – Izvješće o putnim i drugim troškovima

Zaštićeno: Primjer 205. – Obavijest o nedostacima na robi

Zaštićeno: Primjer 204. – Obavijest o povratu zaloga

Zaštićeno: Primjer 203. – Obavijest o popustu

Zaštićeno: Primjer 202. – Obavijest o povećanju cijena

Zaštićeno: Primjer 201. – Obavijest o otkazu ugovora

Zaštićeno: Primjer 200. – Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od zaključenog ugovora

Zaštićeno: Primjer 199. – Primjer odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora

Zaštićeno: Primjer 198. – Primjer obavijesti o povećanju cijena

Zaštićeno: Primjer 197. – Obavijest o nedostacima na robi

Zaštićeno: Primjer 196. – Obavijest o promjeni sjedišta

Zaštićeno: Primjer 195. – Obavijest o promjeni adrese

Zaštićeno: Primjer 194. – Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara

UGOVORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zaštićeno: Primjer 193. – Primjer sporazuma (nagodbe) o podmirenja dugovanja