Podnesak tužiteljice

 

O P Ć I N S K I   S U D

ZAGREB

 

TUŽITELJICA: Mirna Mirnić iz Zagreba, P. Krešimira 5, zastupana po _____ odvj. iz   Zagreba

TUŽENIK:         KOVINA d.d. Zagreb, Rapska 11

RADI:                 naknade štete

 

PODNESAK TUŽITELJICE

kojim povisuje mjesečni iznos rente

3x

Tužiteljica, po svome u spisu iskazanom punomoćniku, uslijed proteka vremena povisuje tužbeni zahtjev kako slijedi.

Budući bi tužiteljičin pok. sin Mirnić Ivica ostvarivao plaću od _______ kuna, to tužiteljica od dana ____ godine potražuje od tuženika rentu u iznosu od _____ kuna mjesečno, pa ubuduće, zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od dospjeća svakog pojedinog obroka pa do isplate, a dospjevajuće obroke svakomjesečno unaprijed najkasnije do 5-tog u tekućem mjesecu.

Tužiteljica:

Mirnić Mirna