Primjer podnesaka o stupanju u parnicu umjesto jedne stranke (Članak 195. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKOM SUDU U SENJU

Na broj: P-___/___

Pravna stvar:

 

Tužitelj:       Novković Ivan, Rebarska 6, Senj, (OIB: _____________________)

Tuženik:         Travar Nenad, Ulica Visoka 35, Senj, (OIB: _____________________)

Treća osoba:     Nemet Zdravko, Senj, Ulica Visoka 33, (OIB: _____________________)

Radi:           Utvrđivanja prava vlasništva

 

PODNESAK TREĆE OSOBE

kojim traži stupanje u parnicu umjesto tuženika

U parnici koja se kod Naslovnog suda vodi, tužitelj Novković Ivan traži da se utvrdi njegovo pravo vlasništva na kući u Senju, ulica Visoka 33 i da se tuženik Travar Nenad obveže tu kuću mu predati u posjed.

Međutim, u tijeku ove parnice, tuženik je meni prodao spornu kuću, o čemu postoji kupoprodajni ugovor, ovjeren kod javnog bilježnika Marka Jurkovića iz Senja, a ja sam isplatio kupoprodajnu cijenu i uselio se s obitelji u tu kuću.

            Dokaz: Ugovor o kupoprodaji nekretnine od ____ godine, saslušanje stranaka i drugi dokazi po potrebi.

Kako sam pribavio stvar o kojoj teče parnica između stranaka, to imam pravni interes stupiti u parnicu umjesto tuženika, pa predlažem Naslovnom sudu da u smislu članka 195. ZPP, o tome uzme izjave od stranaka.

 

___________