Primjer podnesaka o stupanju umješača u parnicu (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U OGULINU

Na broj: P- ___/_____

Ogulin, ________

Pravna stvar:

Tužitelj: ARAPOVIĆ NIKOLA iz Ogulina, Bračka 5, (OIB: ____________________) zastupan po punomoćnici Vlatković   Petri, odvjetnici iz Ogulina

Tuženik: OGO-TURIST d.o.o. Branička 66, Ogulin, (OIB: _____________________) zastupan po punomoćniku Zorić Karlu,   odvjetniku iz Ogulina

Umješač na strani tuženika: DAVIDOVIĆ GORDAN iz Ogulina, (OIB: __________) Iločka 12, kojeg zastupa pun. Mohovski Spomenka, odvjetnica iz Ogulina

Radi: naknade štete

P O D N E S A K

                                                                                    o stupanju umješača u parnicu

U rubriciranom sporu u tijeku je parnica pod gore navedenim brojem.

Davidović Goran ima pravni interes da se umješa u parnicu kao umješač na strani tuženika jer je vozač autobusa u vlasništvu tuženika na koji je naletio tužitelj u prometnoj nesreći od dana ____ godine. U navedenoj nesreći tužitelj je zadobio tjelesne povrede, zbog kojih je podnio tužbu za naknadu štete u ovom predmetu. Postoji mogućnost da tuženik pokrene regresnu parnicu protiv Davidović Gordana, pa zbog toga postoji pravni interes da tuženik uspije u parnici.

Ovim podneskom Davidović Gordan izjavljuje da stupa u parnicu i predlaže sudu da se prihvati njegovo sudjelovanje kao umješača u ovoj parnici na strani tuženika.

 

Davidović Gordan