Primjer podneska o opozivu punomoći odvjetniku (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Virovitici

Virovitica, ________________.

Na broj: P-___/___

Pravna stvar:

Tužitelj:   Blaguš Štefanija iz Virovitice, Radnički dol br. 213, zastupana po odvjetniku Vilus Darku iz Virovitice, Breznička 10.

Tuženik:     Gavran Branko iz Virovitice, Šibenska 5a., (OIB: _____________________)

Radi:          Smetanja posjeda

 

PODNESAK TUŽITELJICE

Ovim podneskom obavještavam sud i protivnu stranku da opozivam punomoć koju sam dala odvjetniku Vilus Darku iz Virovitice, Breznička 10, i predlažem da me Naslovni sud u buduće osobno poziva na ročišta i dostavlja mi sva pismena u ovom postupku.

O ovom opozivu osobno sam obavijestila svog dosadašnjeg punomoćnika.

Tužiteljica

Blaguš Štefanija

 

BILJEŠKE

__________________________________________________________________

*

Opozivanje punomoći proizvodi pravni učinak od kada je priopćeno sudu pred kojim se vodi postupak pa nakon toga punomoćnik više nije ovlašten za zastupanje. Sve parnične radnje koje je punomoćnik poduzeo u granicama punomoći u razdoblju od opoziva puno- moći do priopćenja tog opoziva sudu smatraju se radnjama poduzetim od za to ovlaštene osobe.