Primjer podneska odvjetnika o opozivu punomoći (Članak 99. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U DONJOJ STUBICI

 

Na broj: P-___/___

D. Stubica, ____

 

Pravna stvar:

Tužitelj:   Bednjanec Damir iz Donje Stubice, Lovačka 77, zastupan po odvjetniku Popović   Ivanu iz Donje Stubice,

Tuženik:   Bobek Zlatko iz Donje Stubice, (OIB: _____________________)

Radi:        Plateža

 

P O D N E S A K

punomoćnika tužitelja

            Ovim podneskom obavještavam Naslovni sud da otkazujem punomoć koju mi je u ovoj parnici dao tužitelj Bednjanec Damir.

            Tužitelju sam osobno priopćio otkaz punomoći, a molim sud da o istome obavijesti protivnu stranku.

 

Punomoćnik tužitelja

Popović Ivan, odvj.