Primjer podneska tužitelja (Članak 106. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

 

Na broj: P- __/__

Zagreb, ______

Tužitelj:   EMPER & GANT GMBH, Austria, 1150 Wien, koji zastupa Milan Mrakić, odvjetnik iz Zagreba

Tuženik:   DOMIS d.d. Zagreb, Udinski zavoj 8

Radi:         i s p l a t e

 

PODNESAK TUŽITELJA

———————————————————————————

U rubriciranoj pravnoj stvari održano je ročište dana ___ godine.

Sud je obvezao tužitelja da predoči ugovore i dokaz da je činidba, koju je tužitelj morao izvršiti, dakle koja je bila ugovorena, i predana tuženiku.

Tužitelj, stoga, najprije dostavlja sudu ugovor br. __/__ od ___ godine sa specifikacijom radova koje je tužiteljska firma morala izručiti.

Tužitelj također dostavlja protokol od ___ godine, iz kojeg je vidljivo da je tužiteljska firma EMPER & GANT GMBH izvela radove na koje se obvezala ugovorom, te da je te radove predala tuženiku, a da je u ime tuženika te radove primio ing. Prelec.

Tužitelj također dostavlja vlastiti telex od dana ___ godine upućen tuženiku na ruke direktora Zekića, kojim traži da se izvrši plaćanje dužnog, i sada utuženog, iznosa.

Dokaz: telex od _____ godine

Dostavlja se i odgovor ing. Zekića od ___ godine u kojem on priopćava tužitelju da će plaćanje dužnog iznosa uslijediti nakon što se objasne međusobni odnosi između firme ___ iz Beča i tuženika.

I konačno, dostavlja se bilješka o dogovoru od ___ godine prema kojem je na dan ____ godine trebao biti plaćen iznos od ___ EUR, na dan ___ iznos do __ EUR, a na dan __- iznos od ___ EUR, dakle ukupno ___ EUR.

Dokaz: bilješka od dana ___ godine potpisana od predstavnika tuženika gosp. ___.

Na taj način tužitelj je dokazao postojanje svog potraživanja i predlaže zakazivanje ročišta za glavnu raspravu, a nakon toga predlaže sudu udovoljiti tužbenom zahtjevu u cijelosti, a tuženika obvezati na plaćanje troškova ovog postupka.

 

Emper &Gant GMBH