Primjer prigovora tuženika na mjesnu nadležnost suda (Članak 20. i 56. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 Split

 

Na broj: ________

Pravna stvar: ____________

Split, __________

Tužitelj:   MARINKO PRGA iz Splita, Marušićeva 90., OIB:___________

Tuženik:   JOŠKO LIPAN iz Solina, Gradina 2., OIB: ________________

PODNESAK TUŽENIKA

Tuženik je zaprimio tužbu podnijetu od tužitelja zbog smetanja posjeda, pa u svezi ove tužbe izjavljuje p r i g o v o r mjesne nenadležnosti toga suda s prijedlogom da se taj sud proglasi mjesno nenadležnim i predmet dostavi Općinskom sudu u Trogiru.

Razlog podnošenja prigovora je činjenica da se nekretnina navedena u tužbi nalazi na području Općinskog suda u Trogiru, a prema odredbi čl. 56. st. 1. ZPP-a, za suđenje u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretnini isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina.

                                                                                                                                               Tuženik:

Lipan Joško