Primjer prijedloga tužitelja radi produženja roka

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Na broj: P- ___ /____

Pravna stvar:

Tužitelj: DINKIĆ MARIO iz Karlovca, M. Marulića 9, kojeg zastupa punomoćnik Josipović Karlo, odvjetnik iz Karlovca, Blatska 6., (OIB: _____________________)

Tuženik: PREGRAD FRANJO iz Karlovca, prije Koranska 44, sada nepoznata prebivališta, (OIB: _____________________)

Radi:       p l a t e ž a

P R I J E D L O G

                                                                                  tužitelja radi produženja roka

Rješenjem tog suda, broj gornji, od ________ godine pozvan je tužitelj da u roku od 15 dana naznači adresu tuženika.

Tužitelj, unatoč svim dosadašnjim nastojanjima da sazna adresu tuženikova prebivališta, niti preko nadležne Policijske postaje u Karlovcu, to nije uspio.

Dokaz: Dopis Policijske postaje Karlovac od ____ godine

Kako tužitelj u otvorenom roku nije uspio saznati tuženikovu adresu to

p r e d l a ž e

da Naslovni sud od nadležnog tijela ili na drugi odgovarajući način pribavi podatke o adresi prebivališta tuženika.

 

Pregrad Franjo