Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

 

P-___/___

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKOM SUDU U KUTINI

Pravna stvar:

Tužitelj: Serdar Toni iz Kutine, Moslavačka 7, zastupan po Novković Ivanu, odvj. iz Kutine, Zelinska 6., (OIB: _____________________)

Tuženik: Kloštar Zdravko iz Kutine, Blaška 85., (OIB: _____________________)

Radi:       Plateža

VPS:       10.000,00 kn

PRIJEDLOG TUŽENIKA

ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

 

Na prvo ročište za raspravu dana 01.03._____. godine, u 8,45 sati, tuženik nije pristupio iako je poziv i tužbu uredno zaprimio.

Na ročište tuženik nije došao zbog rušenja mosta uslijed izlijevanja rijeke Kobove. Dio naselja u kojem tuženik živi bio je odsječen od glavne ceste do dana 06.03._____. godine, kada je izvršen popravak mosta.

            Dokaz: Saslušanje svjedoka _____ , uvjerenje br. ______ od ________

Tuženik je od tužitelja saznao da je na ročištu donijeta presuda zbog izostanka, kojom je usvojen tužbeni zahtjev.

Kako je tuženik propustio ročište zbog spriječenosti višom silom, to u zakonskom roku od 15 dana, računajući od 06.03._____. g., kao dana prestanka razloga koji ga je spriječio da pristupi na ročište, na temelju članka 117. i 118. ZPP, podnosi ovaj prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta i predlaže sudu da ukine presudu zbog izostanka br. P-___/___ od ____ godine.

 

U Kutini, ___________.

Tuženik: