Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U ZAGREBU

 

Na broj: Pn- _________                                       Zagreb, ________

Tužitelj:       __________ (OIB: _____________________)

Tuženik:     __________ (OIB: _____________________)

Radi:           ___________

 

PRIJEDLOG

ZA POVRAT U PRIJEŠNJE STANJE

zbog propuštanja ročišta

______________________________________________________________

 

I Tuženik u zakonskom roku podnosi prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta, te predlaže Naslovnom sudu da ukine presudu zbog izostanka od ____ godine , br. Pn- ____/__, te preotvori raspravu u ovom predmetu.

U ovoj pravnoj stvari kod Naslova je bila zakazana rasprava za dana ___ godine u ___ sati na koje ročište je tuženik uredno pozvan.

U ovom predmetu za navedeno ročište za punomoćnicu tuženika bila je određena Maja Milas.

Kako je punomoćnica tuženika istog dana krenula i na druga ročišta, tako je imala namjeru pravovremeno pristupiti na zakazano ročište. Međutim, punomoćnica je naglo dobila metrorhagiu disfunkcionalis, te je potražila liječničku intervenciju i nakon toga upućena na kućnu njegu.

Iz navedenog razloga tuženik je zbog opravdanih razloga propustio pristupiti na navedeno ročište.

Dokaz: liječnička potvrda od ____ godine

            punomoć za punomoć. Maju Milas

Za tuženika:

Ranko Zvekić, dipl. iur.

 

Na posl. br. P- __/___