Primjer prijedloga za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka (Članak 117. – Članak 122.a – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U ZABOKU

 

Na broj: P-___/__                                          Zabok, _______

 

Pravna stvar:

 

Tužitelj:   Dundić Dražen iz Zaboka, Hitrecova 22

Tuženik:   Tolić Nenad iz Zaboka, Gornja cesta 5

Radi:         Utvrđenja prava vlasništva

PRIJEDLOG TUŽITELJA

ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

VPS: 15.000,00 kn

Tužitelj je zaprimio presudu Naslovnog suda broj P-__/__ od ___ godine, na dana 17. travnja _____. godine. Rok za žalbu od 15 dana isticao je na dan 02.05._____. godine. Tužitelj je namjeravao na ovu presudu uložiti žalbu. Međutim, dana 27.04._____. tužitelju je umro otac, koji je živio sam u selu udaljenom od Zaboka 150 km. Zbog ovog smrtnog slučaja, tužitelj je bio odsutan iz mjesta svog prebivališta 7 dana, koje je proveo na selu radi organizacije sahrane i svega što ide oko toga. U Zabok se vratio dana 05.05._____. godine.

Dokaz: Smrtni list za oca, potvrda tvrtke ___ o odsutnosti s posla zbog smrtnog slučaja u užoj obitelji.

Kako je tužitelj iz opravdanog razloga propustio rok za ulaganje žalbe, to predlaže da sud, na temelju članka 117. i 118. ZPP, dopusti povrat u prijašnje stanje i žalbu podnijetu 05.05._____. g. smatra pravovremenom.

 

Tužitelj: