Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95.- Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) (Primjer II)

 

PUNOMOĆ

 

kojom ja, ________________________, Kanada, Burlington, Lampman Ave 35-1751, s adresom u Hrvatskoj, ____________, Požega, OIB: _______________

ovlašćujem

odvjetnika

____________________

iz Zagreba, _________________.

 

radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa i upisa prava suvlasništva na moje ime za zemljišnoknjižne čestice broj: 8928/1 i 8928/7 upisane u zk.ul.br. 15576 k.o. Grad Zagreb, te njima odgovarajućih katastarskih čestica po identifikaciji katastra,

za zastupanje i poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji, a što posebice uključuje:

– pribavu svih potrebnih dokumenata, uvjerenja, potvrda i parcelacijskih elaborata kod katastra, zemljišnoknjižnog odjela, suda i drugih nadležnih tijela

– pokretanje i zastupanje u svim sudskim, zemljišnoknjižnim i upravnim postupcima:

U slučaju njegove spriječenosti pristajem da ga zamjenjuje: _____________________

____________________________________________________.

U _________________, ___________________ god.

 

_______________________________

Robert Joseph Srebrović