Primjer punomoći izdane odvjetniku (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

P U N O M O Ć

 

            Ovlašćujem odvjetnika _______ iz _________, ul. ________, da me zastupa u parnici koja se vodi kod Općinskog suda u _______, pod brojem P-__/___ .

            Moj punomoćnik je ovlašten vršiti sve radnje u postupku, a posebno povući tužbu, odreći se tužbenog zahtjeva, zaključiti nagodbu, podnijeti pravni lijek, odreći ga se ili odustati od njega, zahtijevati izdavanje privremenih mjera osiguranja.

            Također, ovlašten je staviti zahtjev za ovrhu ili osiguranje i poduzimati potrebne radnje u postupku u povodu takva zahtjeva, kao i da od protivne stranke primi dosuđene troškove.

            Ovu punomoć moj punomoćnik može prenijeti na drugog odvjetnika ili ovlastiti drugog odvjetnika na poduzimanje samo pojedinih radnji u postupku.

 

U _________, dne. _________ godine

 

 

Opunomoćitelj

_____________