Primjer zahtjeva tuženika da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom (Članak 164. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

 

Na poslovni broj: P- ___/____

OPĆINSKOM SUDU

U DUBROVNIKU

Pravna stvar:

Tužitelj:   BandareShah, Tabriz, Iran, zastupan po punomoćnici Veri Špalj, odvjetnici iz Dubrovnika

Tuženik:     Dragojević Nino iz Dubrovnika, Bolnička 7, (OIB: ___________________) kojeg zastupa punomoćnik Prša Mladen, odvjetnik iz Dubrovnika

Z A H T J E V

Tuženiku je dostavljena tužba u ovoj pravnoj stvari s pozivom na pripremno ročište zakazano za dan ___ godine.

Iz tužbe je vidljivo da je tužitelj državljanin Irana.

Zbog navedenog tuženik zahtijeva da tužitelj osigura parnične troškove u gotovom novcu, i to u iznosu od _______ kuna.

                                                                                                                                               Dragojević Nino