*

Ako zemljišnoknjižni sud uoči da je došlo do pogreške prilikom upisa a žalitelj je nakon pogrešnog upisa stekao određena knjižna prava na nekretnini u svrhu osiguranja, tada se takav upis može ispraviti samo nakon provedenog postupka za ispravak sukladno odredbi čl. 117. Zakona o zemljišnim knjigama.

Županijski sud u Varaždinu 12. Gž 4713/2011-2 od 10.4.2012.

*

Ako nema sporazuma svih zainteresiranih strana o ispravku pogrešnog upisa zemljišnoknjižni sud uputit će predlagatelje na parnicu i odrediti im primjeren rok za podnošenje tužbe.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Gzz 4/01 od 30.1.2001.

*

Pobijanim rješenjem je ispravljen već provedeni pogrešan upis novo komasirane katastarske čestice u zemljišnoj knjizi, a u povodu prijedloga stranke čije pravo je povrijeđeno i to bez saslušanja svih zainteresiranih osoba radi utvrđenja postoji li mogućnost sporazumnog ispravka. Podnositelj zahtjeva za zaštitu zakonitosti osnovano ističe da su sudovi postupili suprotno čl. 117. Zakona o zemljišnim knjigama (“Narodne novine”, broj 91/96, dalje ZZK) jer su propustili saslušati predlagatelja i općinu radi utvrđenja postoji li sporazum za ispravak upisa te predlagatelja uputiti na parnicu, ako takvog sporazuma nema. Prema, naime, odredbi čl. 117. ZZK pogreška u upisu koja se opazi nakon provedenog upisa, kao što je to ovdje slučaj, može se ispraviti na temelju rješenja zemljišnoknjižnog suda o ispravku pogrešnog upisa donesenog na temelju sporazuma svih zainteresiranih osoba u postupku pred zemljišnoknjižnim sudom za ispravak pogrešnog upisa. U tom postupku zemljišnoknjižni sud mora saslušati sve zainteresirane osobe kako bi utvrdio postoji li mogućnost sporazumnoga ispravka. Ne dođe li do takvog sporazuma zemljišnoknjižni sud je dužan one koji zahtijevaju ispravak uputiti na parnicu i odrediti im primjereni rok radi podnošenja tužbe. Zemljišnoknjižni sud, naime, nije nadležan za rješavanje spornih pravnih pitanja.     Vrhovni sud Republike Hrvatske VSRH Gzz 4/2001-2

*

Ako nema sporazuma svih zainteresiranih strana o ispravku pogrešnog upisa zemljišnoknjižni sud uputit će predlagatelje na parnicu i odrediti im primjeren rok za podnošenje tužbe.

VSRH Gzz 4/2001

*

Ukoliko u postupku za ispravak pogrešnog upisa zemljišno knjižni sud ne sasluša sve zainteresirane osobe, tada ne može donijeti niti zaključak da izmenu istih nije došlo do sporazuma o ispravku pogrješnog upisa, a ako se izmenu zainteresiranih osoba ne postigne sporazum o ispravku pogrješnog upisa, zemljišnoknjižni sud je dužan one koji zahtijevaju ispravak uputiti na parnicu i odrediti im primjereni rok za podnošenje tužbe.

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1536/08-2 od 12.I.2009.