ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVRNIM PRAVIMA

Stvari od interesa za Republiku Hrvatsku – Članak 4.

Stvar i njezine pripadnosti – Članak 5.

Osobito o nekretninama – Članak 9.

Posjednik – Članak 10.

Članak 13. (Zakon o grobljima)

Predaja očitovanjem volje – Članak 15.

Stjecanje posjeda prava – Članak 16.

Pravo na zaštitu posjeda – Članak 21.

Sudska zaštita – Članak 22.

Suposjednik – Članak 24

Prestanak posjeda prava – Članak 29.

SUVLASNIŠTVO – Suvlasnički dijelovi – Članak 36.

Idealni dio stvari – Članak 37.

Izvanredni poslovi – Članak 41.

Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti – Članak 42.

Pravo na razvrgnuće – Članak 47.

Način sudskoga razvrgnuća – Članak 50.

Pravo na razvrgnuće isplatom – Članak 51.

Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva – Članak 53.

Troškovi razvrgnuća – Članak 54.

Dužnost održavanja – Članak 80.

Troškovi cijele nekretnine – Članak 89.

Zajednička pričuva – Članak 90.

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti – Članak 93.

Vlastita ograda – Članak 102.

Međa – Članak 103.

Stjecanje na temelju pravnoga posla – Opće odredbe – Članak 115.

Stjecanje od nevlasnika – Članak 118.

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige – Članak 122.

Djelovanje povjerenja u istinitost – Članak 123.

Višestruko ugovaranje otuđenja – Članak 125.

Djelovanje zakonskih pretpostavaka – Članak 129.

Posebno glede nekretnina – Članak 130.

Građenje na tuđem zemljištu – Članak 152.

Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta – Članak 154.

Stjecanje dosjelošću – Članak 159.

Tijek vremena – Članak 160.

Zaštita vlasništva – Vlasnički zahtjev za povrat stvari – Članak 161.

Prava vlasnička tužba – Članak 162.

Pravni položaj poštenoga posjednika – Članak 164.

Zaštita od uznemiravanja – Članak 167.

Izvršavanje ovlasti – Članak 177.

Sadržaj ovlasti – Članak 188.

Pravo plodouživanja – Ovlasti – Članak 204.

Odluka u diobnom i ostavinskom postupku – Članak 226.

Dosjelost služnosti – Članak 229.

Zahtjev za poštovanje prava služnosti – Članak 233.

Odreknuće ovlaštenika – Članak 239.

Neizvršavanje – Članak 241.

Ukinuće – Članak 242.