*

Članak 47. stavak 1. u vezi sa člankom 56. stavkom 1.

Zabilježba sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju u korist treće osobe (kao davatelja uzdržavanja) na suvlasničkom dijelu jednog suvlasnika (kao primatelja uzdržavanja) nije okolnost zbog koje bi razvrgnuće suvlasničke zajednice bilo nedopušteno ili nemoguće.

Županijski sud u Bjelovaru Gž 3021/2011 od 16.2.2012.

*

Članak 47. stavak 1.

Protivljenje nositelja prava osobne služnosti ne može utjecati na pravo suvlasnika da traži razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Županijski sud u Varaždinu Gž 1441/2008-2 od 3.11.2008.