Čianak 111.

Ako zemljišnoknjižni sud rješenjem odbije prijedlog za upis upisat će zabilježbu odbijenog prijedloga, ali neće upisati i zabilježbu žalbe na to rješenje.

Županijski sud u Varaždinu Gž 26/2009-2 od 15.1.2009.