*

U zemljišnoknjižnom pravu, pravila o prvenstvenom redu određuju i postupanje zemljišnoknjižnog suda prilikom primitka prijedloga za upis i rješavanje o prijedlozima u istom zemljišnoknjižnom ulošku pri čemu će dopustivost upisa za koji je kasnije podnesen prijedlog, sud procjenjivati ovisno o sadržaju već dopuštenih i provedenih upisa, čiji je prvenstveni red mjerodavan za određivanje prvenstvenog reda kasnijeg prava.

Županijski sud u Splitu Gžp 127/10 od 22.2.2010.

*

Članak 107. stavak 1. u vezi sa člankom 45. stavkom 1.

Pri ocjeni je li neki prijedlog za upis osnovan s obzirom na stanje zemljišne knjige u času njegova zaprimanja, zemljišnoknjižni sud mora uzeti u obzir i sve one promjene do kojih u zemljišnoj knjizi dolazi povodom prijedloga za upis koji još nisu provedeni a nalaze se u redoslijedu prvenstva prije njega.

Županijski sud u Bjelovaru Gž-2199/2011-2 od 4.1.2012.

*

Članak 107.

Članak 108.

Rješenje Povjerenstva za granice Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, ne mora u izreci sadržavati pored osnovne katastarske čestice i katastarske čestice koje su naknadno od nje nastale diobom.

Županijski sud u Splitu Gžzk 13/2010 od 15.3.2010.

*

“Državno odvjetništvo Republike Hrvatske opravdano ukazuje na pogrešnu primjenu odredbe čl. 107. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 114/01 – dalje ZZK) prema kojoj je za odlučivanje o prijedlogu za upis mjerodavno stanje u času kad je taj prijedlog stigao zemljišno-knjižnom sudu. Ovu odredbu treba tumačiti na način da je mjerodavno tko je u tom trenutku u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik ili nositelj prava, s obzirom da je po čl. 40. ZZK upis dozvoljen samo protiv osobe koja je u času podnošenja prijedloga upisana kao vlasnik ili nositelj prava.”

VSRH Gzz 144/2003-2