Članak 127. stavak 2.

U povodu rješenja žalbenog suda donijetog u smislu odredbe čl. 127. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, prvostupanjski sud ne donosi rješenje o upisu iz čl. 106. Zakona o zemljišnim knjigama, već se u povodu takvog drugostupanjskog rješenja samo pristupa provedbi upisa naloženog rješenjem žalbenog suda.

Županijski sud u Splitu Gžp 742/2009 od 18.1.2011.