Članak 128. stavak 2.

Ukoliko je pri donošenju zemljišnoknjižnog rješenja sud prvog stupnja počinio bitnu povredu odredbi parničnog postupka, tada drugostupanjski sud ne može primijeniti čl. 128. st. 2. ZZK nego odredbu čl. 380. st. 1. toč. 3. ZPP u svezi sa čl. 91. st. 1. ZZK.

Županijski sud u Rijeci Gž 209/01 od 28.11.2001.