Članak 14.

Založno pravo glede sporednog potraživanja s naslova kamata stječe se ako je upisano u zemljišnim knjigama.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1015/00 od 25.7.2001.