Članak 3. stavak 3. (Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama)

Uz prijedlog za upis pomorskog dobra državno odvjetništvo treba priložiti rješenje kojim je određena granica pomorskog dobra.

Županijski sud u Splitu Gžzk 578/2011 od 16.8.2011.