Članak 89.

Zabilježba dosude nekretnine naređuje po službenoj dužnosti sud, koji je u ovršnom postupku donio odluku o tome, tko je kupac nekretnine na javnoj dražbi prije pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Županijski sud u Bjelovaru Gž 2183/00 od 30.11.2000.