*

Prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i graditeljstvo može se provesti ugovor o otuđenju svake zgrade izgrađene na temelju akta za građenje, ozakonjene zgrade i zgrade koja je izjednačena sa zgradom izgrađenom na temelju akta za građenje, a za što jedini dokaz nije zabilježba akta na temelju kojega se građevina smije rabiti, nego i svaki od navedenih akata ili akt za uporabu građevine, ali je to potrebno dokazivati.

Županijski sud u Splitu Gžzk 538/2012 od 6.6.2012.

*

U zemljišnoknjižnim stvarima revizija se protiv drugostupanjskog rješenja može podnijeti samo ako je drugostupanjski sud u izreci tog rješenja odlučio da je protiv njega revizija dopuštena.

VSRH Rev 1024/2006-2

*

Zemljišnoknjižni sud može prekinuti postupak, jer to nije isključeno zakonom, a na zemljišnoknjižni postupak se podredno primjenjuju pravila parničnog postupka. ŽS Bj Gž 1243/2003

*

Protiv rješenja kojim je zemljišnoknjižni sud odbio prijedlog za spajanje pojedinačnih ispravnih postupaka (čl. 200. ZZK), nije dopuštena posebna žalba, jer se radi o rješenju koje se odnosi na upravljanje postupkom.

Gž-1760/07-2, od 2. studenog. 2007.